اطلاعیه ها
ايكنا (خبرگزاري قرآني ايران): نشست راهبردهای قرآنی در تعليم و تربيت برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

خبرگزاري دانشجو (SNN): نشست راهبردهاي تربيت قرآني با حضور استاد زاهدي برگزار مي‌شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

برگزاري ادامه جلسات ترم چهارم، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، از روز 5 شنبه  مورخ 13/5/90 ادامه جلسات ترم چهارم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است، پس از پايان ماه مبارك رمضان، ادامه جلسات در محل موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س) برگزار خواهد شد.

ارائه بسته آموزشي صوتي شامل بيش از 100 جلسه تدريس شده

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، هم اكنون بيش از 100 جلسه تدريس شده از ابتداي ترم اول تا پايان ترم سوم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني" به صورت طبقه بندي شده و با سرفصل‌هاي علمي در قالب لوح هاي فشرده ارائه شده است. هر لوح فشرده حاوي مطالب تدريس شده از يك كتاب، به شرح ذيل مي باشد:

اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"

 اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"

عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 9/3/1390)دوره "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"، كه ويژه تربيت استاد مي باشد، استاد زاهدي ضمن معرفي اجمالي دوره، برنامه ها و طرح هاي دوره را يادآور شدند.