کتب
متن کامل کتاب نظريه تربيتي اسلام

نظريه تربيتي اسلام

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

متن کامل اسرار نهفته در كلمه مقدسه اباعبدالله و ابن رسول الله

شرح زيارت عاشورا، كتاب چهارم

اسرار نهفته در كلمه مقدسه"ابا عبدالله" و "ابن رسول الله"

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

متن کتاب  تفسير سلام

شرح زيارت عاشورا، كتاب سوم

تفسير سلام

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

متن کتاب کشتی نجات

شرح زيارت عاشورا، كتاب دوم

كشتي نجات

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

متن کتاب  در عظمت زيارت عاشورا

شرح زيارت عاشورا، كتاب اول

در عظمت زيارت عاشورا

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگي صابره

متن کتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

صابره: متن كامل كتاب «ماهيت نظام هنري و مأموريت‌هاي آن از منظر اسلام» كه در حاشيه هشتمين همايش هشتم به شركت كنندگان ارائه گرديد

معرفي كتاب‌ جديد موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره، رونمايي شده در حاشيه همايش هشتم

متن كامل كتابِ

ماهيت نظام هنري و مأموريت‌هاي آن از منظر اسلام

تأليف: استاد زاهدي

صابره: رونمايي كتاب‌ جديد در همايش ششم: عقل ناشناخته‌ترین گنجینه انسان

معرفي كتابِ

عقل ناشناخته‌ترین گنجینه انسان

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، كتاب‌هاي جديد موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره در ششمين همايش «به سوي راهبردهاي قرآني در مديريت و تربيت اسلامي» رونمايي شد. اين همايش در روز پنجشنبه 20 مهر 91 در كانون تربيتي شهيد مفتح با سخنراني حاج مهدي طائب و دكتر ميرباقري و استاد زاهدي برگزار گرديد. در اين همايش سه كتاب جديد موسسه صابره با عناوين «قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت»، « نظام سازي گمگشته جهان اسلام؛ نظام‌شناسی و نظام‌سازی بر اساس راهبردهای قرآنی و روایی» و «عقل، ناشناخته‌ترین گنجینه انسان» نوشته استاد زاهدی معرفي گرديد.

صابره: رونمايي كتاب‌ جديد در همايش ششم: قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت

معرفي كتابِ

 قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، كتاب‌هاي جديد موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره در ششمين همايش «به سوي راهبردهاي قرآني در مديريت و تربيت اسلامي» رونمايي شد. اين همايش در روز پنجشنبه 20 مهر 91 در كانون تربيتي شهيد مفتح با سخنراني حاج مهدي طائب و دكتر ميرباقري و استاد زاهدي برگزار گرديد. در اين همايش سه كتاب جديد موسسه صابره با عناوين «قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت»، « نظام سازي گمگشته جهان اسلام؛ نظام‌شناسی و نظام‌سازی بر اساس راهبردهای قرآنی و روایی» و «عقل، ناشناخته‌ترین گنجینه انسان» نوشته استاد زاهدی معرفي گرديد.

صابره: رونمايي كتاب جديد در همايش ششم: نظام‌سازي گمگشته جهان اسلام

معرفي كتابِ

 نظام سازي گمگشته جهان اسلام

 نظام‌شناسی و نظام‌سازی بر اساس راهبردهای قرآنی و روایی

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، كتاب‌هاي جديد موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره در ششمين همايش «به سوي راهبردهاي قرآني در مديريت و تربيت اسلامي» رونمايي شد. اين همايش در روز پنجشنبه 20 مهر 91 در كانون تربيتي شهيد مفتح با سخنراني حاج مهدي طائب و دكتر ميرباقري و استاد زاهدي برگزار گرديد. در اين همايش سه كتاب جديد موسسه صابره با عناوين «قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت»، « نظام سازي گمگشته جهان اسلام؛ نظام‌شناسی و نظام‌سازی بر اساس راهبردهای قرآنی و روایی» و «عقل، ناشناخته‌ترین گنجینه انسان» نوشته استاد زاهدی معرفي گرديد.