معرفی موسسه صابره(س)
864/01/01 14:09

اساس نامه

 مؤسسه فرهنگي صابره سلام الله عليها سالهاست كه در ترويج فرهنگ اسلام ناب محمدي صلوات الله عليه وآله تلاش مي نمايد و در اين راستا به دست آوردها و توليداتي اثر گذار و ماندگار و راهبردي دست يافته و به جامعه تقديم نموده است.

1395/10/07 13:17

معرفی استاد

آشنایی اجمالی با استاد زاهدی مؤسس و مدیر مؤسسۀ فرهنگی قرآن و عترت صابره سلام الله علیها