اساس نامه

5249 864/01/01
اساس نامه

 مؤسسه فرهنگي صابره سلام الله عليها سالهاست كه در ترويج فرهنگ اسلام ناب محمدي صلوات الله عليه وآله تلاش مي نمايد و در اين راستا به دست آوردها و توليداتي اثر گذار و ماندگار و راهبردي دست يافته و به جامعه تقديم نموده است.

 

1- مقدمه
فرهنگ اسلام ناب محمدي(صلي الله عليه وآله و سلم) كه منشأ پيروزي و پيدايش جمهوري اسلامي و افتخار ملت ايران در سراسر جهان مي باشد ، اكنون با فرهنگ سرمايه سالار و غربگرا و موافق با نفوذ بيگانگان ، در چالشي عميق درگير مي باشد. هرج و مرج هاي فرهنگي در روابط و اعتقادات طرفداران اين فرهنگ يا بي طرفان و نا آگاهان در جامعه ونيز شعارهاي متفاوت و گاه متضاد برخي از مسئولين و جناحهاي سياسي و تفاوت آراء و بروز فرهنگ هاي متفاوت در ميان جوانان و عامه مردم در تمامي شئون اجتماعي ، خانوادگي ، شخصي و سياسي ، از جمله نتايج اين چالش عظيم است. آثار زخمهايي كه دشمن بر پيكر جامعه اسلامي وارد مي كند بصورت از خود بيگانگي فرهنگي و اعتقادي و نيز در شكل فساد و فقر ظاهر مي شود.
مؤسسه فرهنگي صابره سلام الله عليها نزديك به ده سال است كه در ترويج فرهنگ اسلام ناب محمدي صلوات الله عليه وآله تلاش مي نمايد و در اين راستا به دست آوردها و توليداتي اثر گذار و ماندگار و راهبردي دست يافته و به جامعه تقديم نموده است .
ويژگي ها و دست آوردهاي اين مؤسسه به گونه اي است كه برخي از نيازهاي فرهنگي و اعتقادي جامعه را برآورده نموده و مفاهيم راهبردي آن موجب بالا رفتن سطح بصيرت و آگاهي جامعه گشته است .
بعنوان نمونه ، كتاب نظريه تربيتي اسلام در مباني تعليم تربيت اسلامي و نيز كتاب نظام تربيتي اسلام ، از جمله ي دستاورد هاي اين مؤسسه است كه مدل تربيت اسلامي و نظام اجرايي آنرا كشف كرده و به جامعه ي اسلامي تقديم نموده است. و بدينوسيله آرزوي سي ساله ي عاشقان اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران در ارائه ي يك نظام مترقي و پيشرو همراه با مدل اجرايي آن از ديدگاه تعليم و تربيت اسلامي را برآورده ساخته است (توضيحات بيشتر در قسمت ويژگيهاي كتب مذكور آمده است) .
نمونه ي ديگر تحقيق در باره فرهنگ عاشورايي از ديدگاه قرآن كريم و روايات اهل البيت است كه دراين راستا ، زيارت عاشورا كه مواظبت و مداومت بر آن، مورد تاكيد تمامي مراجع تقليد و علماي عاملين در طول بيش از هزار سال تا زمان حال مي باشد ، محور تحقيق قرار گرفته است و شرح و تفسير آن بصورت چهار مجلد گشته است .جلد اول آن با عنوان اسرار عاشقان و مقامات عارفان مورد عنايت بسياري از فضلا و علما و انديشمندان و عاشقان فرهنگ عاشورايي قرار گرفته است . در اين مجلد بعد از شرح معارف ملكوتي و اسرار عرفاني عبارات زيارت عاشورا، شيوه ي براندازي حكومت انديشه اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين توسط مسلمانان منحرف از ديدگاه زيارت عاشورا كه نصّ صريح فرمايشات ائمه ي معصومين عليهم السلام مي باشد ، مطرح و تشريح شده است و بدينوسيله بسياري از رموز خيانت به مكتب به اهل البيت صلوات الله عليهم توسط نخبگان گمراه در جامعه اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است .در جلد دوم ، هفت وادي سلوك و عرفان از ديدگاه زيارت عاشورا مطرح گشته است .و در جلد سوم، ويژگي هاي شخصيتي معاندان اهل البيت صلوات الله عليهم و پيروان ايشان تا زمان حاضر مورد بحث قرار گرفته است . در جلد چهارم ،مجموعه معارف مطرح شده در سه جلد اول ، جمع بندي شده است .البته تا زمان حاضر فقط جلد اول در پانصد صفحه به چاپ رسيده و منتشر شده است. همچنين در اين راستا كتابهاي ديگري با عناوين« اسرار نهفته در كلمه ي مقدسه ي ابا عبد الله» ، « تفسير سلام» ، «كشتي نجات» و كتاب «در عظمت زيارت عاشورا» تأليف و چاپ و به جامعه ي اسلامي تقديم گشته است .


2-  اساسنامه موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س)

السلام‌ عليك‌ يا ممتحنة‌ امتحنك‌ اللّه‌ الذي‌ خلقك‌ قبل‌ أن‌يخلقك‌ فوجدك‌ لما امتحنك‌ صابرة‌

اساس حركت عاشورا و اصلي‌ترين راه هايي كه به وسيله‌ي چراغهاي فروزان زيارت عاشورا به ما نشان داده شده، بر چهار محور اصلي بنيان گزاري شده است:

الف - داشتن معرفت و كسب تقرب به ساحت مقدس قرآن و اهل البيت عصمت و طهارت(عليهم الصلوه والسلام)

 ب - دقت و تدبّر و آگاهي در كشف انحرافات عليه مكتب شيعه‌ي جعفري اثني عشري

 ج- مجاهدت در تحقق برائت حقيقي از تمامي انحرافات و ظلم ها و نيز برائت عملي از منحرفين و ظلمه در جهت تقرب به ساحت حق تعالي و اهل البيت رسول خدا( عليهم الصلوه و السلام)

 د- ايثار و ايثار و ايثار تا مرز شهادت

چهار اصل فوق، اساس برنامه هاي تربيتي اسلام ناب محمدي ( صلي اللّه عليه وآله) را تشكيل مي دهد و روح انديشه و فرهنگ و فلسفه‌ي وجودي شيعه مي باشد و هر برنامه ريزي تربيتي و سياسي و اجتماعي و مذهبي كه از اين چهار اصل تهي باشد و يا هر حركتي برخاسته از اين چهار اصل نباشد، به نتيجه نخواهد رسيد و در مسير پرتو تشعشعات فروزنده و سازنده‌ي اسلام ناب محمّدي( صلي اللّه عليه وآله) نيز قرار نخواهد گرفت. پيروزي انقلاب اسلامي نيز - كه با هدايت و ارشاد موسي زمان، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه محقق گشت- دارای همین چهار اصل بود. درآن ايام يعني دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي رنگ الهي داشت و هر روز آن يك يوم الله بود.آن ايام بدان دليل داراي چنين ويژگي شده بود كه آن چهار اصل مذكور در رفتار مسئولين و آحاد جامعه بروز و نمود داشت‌، اين اساسي ترين معيار قابل مشاهده براي شناخت اسلام ناب محمدي(صلوات الله عليه واله) در رفتار مسئولين و جامعه بود. هر كس و هر برنامه كه از اصول مذكور بهره‌ي بيشتري برده بود ،به اسلام ناب محمدي(صلوات الله عليه واله) نزديك تر شمرده مي شد. شهداي انقلاب اسلامي و بزرگان ايشان نيز با بهره گيري از همين چهار اصل اساسي بود كه به مقامات والاي ملكوتي دست يافتند. و اكنون ما واماندگان از قافله‌ي اسلام ناب محمّدي (صلي اللّه عليه وآله) نيز به هر نسبت و هر ميزان كه ازاين چهار اصل مذكور فاصله داشته باشيم ، دچار خودفراموشي- يعني بحران هويت - خواهيم شد. گوياخطاب اين آيه‌ي كريمه به ماست كه مي فرمايد:"و لاتكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم" يعني مانند آنان نباشيد كه اطاعت خدا را در برنامه ريزي هاي اجتماعي و فردي فراموش كردند و در نتيجه دچاربحران هويت شدند. يعني حقيقت وجودي و شأن و منزلت و رسالت و جايگاه خود را در جهان و نيز در كل هستي فراموش كردند.

اهداف‌ مؤسسه‌

مؤسسه‌ي‌ فرهنگي‌ صابره‌ كه‌ تأسيس‌ آن‌ با تشكيل‌ مجالس‌ روضه‌ي‌ حضرت‌ زهرا سلام‌اللّه‌عليها وتلاوت‌ حديث‌ كساء و زيارت‌ عاشورا آغاز شده‌ و همچنان‌ ادامه‌ دارد، با الهام‌ از اساسنامه‌ي‌ عملي‌ شيعه‌- يعني‌ اصول‌ مذكور - تمامي‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ خود را متوجه‌ احياء آن‌ اصول‌ نموده‌ است‌. لذا ازهم‌اكنون‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ معيار و ملاك‌ ارزشيابي‌ برنامه‌ و تلاش‌هاي‌ اين‌ مؤسسه‌، تحقق‌ اصول‌ فوق‌است‌ و هر برنامه‌ و هر حركتي‌ كه‌ از اصول‌ مذكور تهي‌ باشد، انحراف‌ از خط‌ مشي‌ و اساسنامه‌ي‌ اين‌مؤسسه‌ به‌ شمار مي‌رود و فوراً بايد اصلاح‌ يا حذف‌ شود، اگرچه‌ مخالف‌ با اصول‌ مذكور نباشد لذا اين‌مؤسسه‌، در عين‌ آرزومندي‌ هدايت‌ براي‌ تمامي‌ افراد جامعه‌، در پي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ براي‌ ارشاد تمام‌ افراد،برنامه‌ريزي‌ داشته‌ باشد. بلكه‌ كوشش‌ اين‌ مؤسسه‌ متوجه‌ آن‌ است‌ كه‌ دانش‌پژوهان‌ و ديگر اعضاء، اعم‌از مسؤولين‌ و ديگر عوامل‌ وابسته‌ به‌ مؤسسه‌ را متوجه‌ احياء ارزشهاي‌ عاشورايي‌ در زندگي‌ خود نمايد.

بنابراين‌ جنگي‌ را كه‌ اين‌ مؤسسه‌ آغاز كرده‌ است‌ با نفس‌هاي‌ امّاره‌ي‌ اعضاء و عوامل‌ و دانش‌پژوهان‌خود مي‌باشد و معتقد است‌ تا زماني‌ كه‌ ارزش‌هاي‌ عاشورايي‌ را در وجود اعضاء و دانش‌پژوهان‌ خوداحيا نكند، شايستگي‌ براي‌ هيچگونه‌ ارشاد ديگران‌ نخواهد داشت‌ ولذا اين‌ تلاش‌ مقدّس‌ را - كه‌ به‌دستور رسول‌ خدا آغاز كرده‌ - جنگ‌ فرهنگي‌ ناميده‌ است‌، زيرا طبق‌ فرمايش‌ رسول‌ مكرم‌ اسلام‌ - صلي‌الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلم‌ - جهاد با نفس‌، جهاد اكبر است‌.

نامگذاري‌ مؤسسه‌

از آنجا كه‌ لقب‌ مباركه‌ي‌ حضرت‌ زهرا سلام‌اللّه‌عليها در زيارت‌ وارده‌ به‌ عنوان‌ «صابره‌» الهام‌بخش‌ هرچهار اصل‌ فوق‌ مي‌باشد، نام‌ اين‌ مؤسسه‌ نيز با لقب‌ مباركه‌ي‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌ الله‌ عليها يعني‌صابره‌ متبرك‌ گرديده‌ است‌ تا توسل‌ به‌ ساحت‌ حضرت‌ را در چهار محور فوق‌ پيگير باشد.

وضعيت‌ حقوقي‌ مؤسسه‌

اين‌ مؤسسه‌ غيرانتفاعي‌، غيرصنفي‌ و غيرسياسي‌(با معناي‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌) مي‌ باشد و با همين‌عنوان‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ و داراي‌ هيات‌ مؤسس‌ و هيات‌ امناء مي‌ باشد.

برنامه‌هاي‌ مؤسسه‌

1- تأسيس‌ و تشكيل‌ مجلس‌ روضه‌ و ذكر مصائب‌ و معارف‌ اهل‌البيت‌ عليهم‌الصلوة‌ و السلام‌ و تلاوت‌حديث‌ كساء و زيارت‌ عاشورا و شرح‌ مفاهيم‌ و معارف‌ و پرده‌برداري‌ از انوار تابناك‌ ادعيه‌ و زيارات‌مأثوره‌ در قالب‌ جلسات‌ سخنراني‌؛

2- تشكيل‌ جلسات‌ درسي‌ معارف‌ اهل‌البيت‌ در حوزه‌ي‌ مركزي‌؛

3- تأليف‌ و تدوين‌ و توزيع‌ جزوات‌ و كتب‌ مربوط‌ به‌ جلسات‌ و كلاس‌هاي‌ مذكور؛

4- ضبط‌ تصويري‌ و صوتي‌ و رايانه‌اي‌ جلسات‌ مذكور؛

5- تشكيل‌ حوزه‌هاي‌ درسي‌ به‌ صورت‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ پيام‌ نور صابره‌ و پذيرش‌ درخواست‌ عضويت‌دانش‌پژوهان‌ در كلاس‌هاي‌ مذكور به‌ وسيله‌ي‌ تأسيس‌ نمايندگي‌هاي‌ مؤسسه‌ در شهرستان‌ها و شهرهاي‌مختلف‌ كشور؛

6- ارسال‌ جزوات‌ و كتب‌ و نوارهاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ و رايانه‌اي‌ براي‌ كلاس‌هاي‌ حوزه‌هاي‌ پيام‌ نور درشهرستان‌ها؛

7- ارتباط‌ با علاقمندان‌ و عاشقان‌ اهل‌البيت‌ و اسلام‌ ناب‌ محمّدي‌ صلي‌اللّه‌عليه‌وآله‌ اعم‌ از افراد يانهادها و مؤسسات‌ پژوهشي‌ و فرهنگي‌ و ارائه‌ي‌ خدمات‌ و استفاده‌ از همكاري‌هاي‌ متقابل‌.

دانش‌پژوهان‌ مي‌توانند بدون‌ شركت‌ در امتحانات‌ و تشكيل‌ پرونده‌ي‌ علمي‌ در كلاس‌ها و برنامه‌ي‌هاي‌حوزه‌ي‌ مركزي‌ و ساير حوزه‌ها شركت‌ كنند. اما تنها براي‌ آن‌ دسته‌ از افراد، پرونده‌ي‌ علمي‌ تشكيل‌ وگواهي‌ فارغ‌التحصيلي‌ اعطاء خواهد گشت‌ كه‌ در كليه‌ي‌ امتحانات‌ و برنامه‌هاي‌ مطالعاتي‌ و كلاس‌هاي‌حضوري‌ و واحدهاي‌ عملي‌ شركت‌ كنند و نمره‌ي‌ حد نصاب‌ قبول‌ را به‌ دست‌ آورند. گواهي‌فارغ‌التحصيلي‌ از اين‌ مؤسسه‌ نه‌ تنها ارزش‌ مادي‌ نخواهد داشت‌ بلكه‌ به‌ معناي‌ آن‌ است‌ كه‌فارغ‌التحصيلان‌ به‌ درجه‌اي‌ از آگاهي‌ و رسالت‌ و ايثار رسيده‌اند كه‌ با همكاري‌ حوزه‌ي‌ مركزي‌ هرگونه‌تلاش‌ و مجاهدت‌ و ازخودگذشتگي‌ را براي‌ ترويج‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ ايشان‌ آماده‌ مي‌كنند. تجلي‌ قبولي‌در رفتار فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ مؤسسه‌ به‌ وسيله‌ي‌ معارف‌ آموخته‌ شده‌، آن‌ است‌ كه‌ خود را براي‌ هرگونه‌تحمل‌ مشكلات‌ در ترويج‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ي‌ عاشورايي‌ و تحمل‌ مصايب‌ ناشي‌ از برائت‌ از دشمنان‌اهل‌البيت‌ آماده‌ كرده‌ باشند.

                      گفت‌ اي‌ گروه‌ هر كه‌ ندارد هواي‌ ما                                سر گيرد و برون‌ رود از كربلاي‌ ما            

اموال‌ مؤسسه‌

اموال‌ اين‌ مؤسسه‌ تماماً وقف‌ مؤسسه‌ و براي‌ ترويج‌ انديشه‌ و مكتب‌ حضرت‌ زهرا سلام‌اللّه‌عليها به‌عنوان‌ محور اهل‌البيت‌ عليهم‌الصلوة‌والسلام‌ مي‌باشد تا در محل‌ مؤسسه‌ استفاده‌ شود و استفاده‌ي‌ ديگراز آنها جايز نمي‌باشد.ضمنا هيچيك‌ از اعضاء مؤسسه‌ اعم‌ از هيات‌ مؤسس‌ و هيات‌ امناء مدير عامل‌ وساير عوامل‌ و همكاران‌ مؤسسه‌ و سرمايه‌ گذاران‌ هيچگونه‌ سود و يا دريافت‌ مادي‌ نداشته‌ و نخواهندداشت‌ و هرگونه‌ سود حاصل‌ از فعاليت‌هاي‌ مؤسسه‌ و يا ساير درآمدهاي‌ مؤسسه‌ مثل‌ هدايا به‌ حساب‌رسمي‌ مؤسسه‌ واريز مي‌گردد و تنها در جهت‌ فعاليتهاي‌ مؤسسه‌ هزينه‌ مي‌گردد .

3- برنامه هاي اين مؤسسه در 9 رشته تعريف شده است كه به شرح زير مي باشد.
برنامه اول: تحقيق و مطالعه درباره مباني و فلسفه و نظام تعليم و تربيت اسلامي و فرهنگ سازي و ترويج انديشه هاي مذكور.
برنامه دوم: تحقيق و مطالعه درباره مهندسي فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلام و مبارزه با هجمه هاي فرهنگي اجانب.
برنامه سوم: تحقيق و مطالعه درباره بررسي وضعيت نظام آموزش و پرورش كشور توسط مؤسسه، اعم از آموزش عمومي و دانشگاه و همكاري مؤسسه با نهادهاي مربوط.
برنامه چهارم: تحقيق و مطالعه درباره آموزش خانواده در چهار رشته علمي و كاربردي از ديدگاه اسلام و ترويج انديشه هاي مذكور.
برنامه پنجم: تحقيق و مطالعه درباره ترويج فرهنگ عاشورايي و شرح و تفسير علمي و اجتماعي زيارت عاشورا.
برنامه ششم: تحقيق و مطالعه درباره حقوق زن و نقش زن در حيات انساني از ديدگاه اسلام و ترويج انديشه هاي مذكور و نقد فمينيسم.
برنامه هفتم: تحقيق و مطالعه درباره جهاني شدن با قرائت حضرت مهدي ارواحنا له الفداه و ترويج انديشه هاي مذكور و نقد جهاني سازي غربي و ارائه ي معارف مهدويه سلام الله عليه ( از جمله مباحث اسرار انتظار در دعاي ندبه و وظايف منتظران حقيقي و..)
برنامه هشتم: تحقيق و مطالعه درباره فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن كريم و روايات اهل البيت عليهم السلام و ترويج انديشه هاي مذكور.
برنامه نهم: تحقيق و مطالعه درباره عالم آخرت از ديدگاه قرآن كريم و روايات اهل البيت عليهم السلام و ترويج انديشه هاي مذكور.
4-فعاليتهاي مؤسسه
اين مؤسسه در هر يك از رشته هاي مذكور فعاليت هاي مختلفي را بصورت مداوم و پيوسته در دستور كار خود دارد كه به شرح زير مي باشد:
الف – تحقيق و پژوهش
ب- تاليف و چاپ كتب مربوط
ج- ارائه ي مشاوره به نهادها و افراد و نيز ارتباط و اهداي بسته هاي فرهنگي اعم از كتاب ، لوح فشرده و نشريات به ايشان.
د- ارائه ي سخنراني هاي علمي مورد نياز در پاسخ به نهاد ها و ساير درخواست كنندگان در راستاي نه رشته ي فرهنگي مذكور.
ه- تشكيل جلسات درسي در مركز مؤسسه و دانشگاه ها و سايـر نهاد هاي در خواست كنند ه (واز جمله مراكز حوزوي)
و- تشكيل حوزه هاي پيام نور.
ز- تشكيل سايت و طراحي دانشگاه مجازي و شبكه پيامك.
ح- تشكيل جلسات مذهبي و فرهنگي در محل مؤسسه و خارج از آن به منظور فرهنگ سازي در جهت وصول به اهداف و برنامه هاي 9گانه.
ت- تكثير و توزيع دستاوردها بصورت نوار، لوح فشرده ،كتاب، جزوات، نمابر، وب سايت، پيامك و ارتباطات مكتوب.
الف - تحقيق و پژوهش
اين مؤسسه در راستاي تحقق اهداف و عناوين نه گانه تعريف شده ،به تحقيقاتي دست زده است كه بعضا پيشينه ا ي بيش از بيست سال دارد .بدين معني كه سالها قبل از تشكيل رسمي موسسه ، تحقيقات مذكور جريان داشته است . بعنوان مثال پيشينه ي تحقيق در مباني و فلسفه و نظام تعليم تربيت اسلامي بيش از بيست سال مي باشد .
تحقيقات اين مؤسسه به دليل تلاشهاي مستمر و عميق ، نوعاً به دستاوردهاي ارزنده و راهبردي رسيده است و در جامعه اثر گذار بوده است و از جانب محققان و دانشمنداني كه با آثار اين مؤسسه آشنا شده اند ، مورد تحسين واقع شده است . اين تحقيقات پس از گذرندان مراحل اوليه ، به عرصه ي افكار عمومي ارائه شده و به بحث و تدريس گذاشته شده است ، بعنوان مثال شرح تحقيقي زيارت عاشورا و فرهنگ عاشورايي ، در هفتاد و دو جلسه مطرح گشته و سئوالات و ابهامات موجود و يا احتمالي پاسخ داده شده است آنگاه نتايج تحقيق و تدريس بصورت كتاب ، تاليف و به چاپ رسيده است . ساير تحقيقات اين مؤسسه نيز همين مراحل را طي مي كند .
توضيحات زير ، گردش كار و گزارش خلاصه ايست از تحقيقات چندين ساله ي مؤسسه جهت آشنايي و جلب همكاري و عنايت اساتيد و محققان و دلسوزان فرهنگ اسلامي.
1- مباني و فلسفه و نظام تعليم و تربيت اسلامي
اين تحقيقات بيش از بيست سال است كه ادامه دارد و نتايج آن در دو كتاب ، تاليف و عرضه شده است .
كتاب اول با عنوان نظريه ي تربيتي اسلام تاليف و چاپ شده است و شامل مباني تعليم و تربيت اسلامي مي باشد ، در اين كتاب مهمترين و اصلي ترين اركان مباني تعليم و تربيت اسلامي يعني تعريف علم از ديدگاه قرآن كريم و روايات و استعدادهاي عالي انساني و دستگاه فكري اسلام در تربيت انسان مطرح شده است .مطالبي كه در اين كتاب از نگاه قرآن و روايات مطرح شده است، بسيار مترقي و پيشرو كه خاص اسلام بوده و در مكاتب تربيتي غرب خبري از آنها نيست. مانند استعدادهاي عالي انساني و دستگاه فكري اسلام در تربيت انسان و تعريف علم از ديدگاه اسلام كه شامل مطالبي بديع و مترقي و جذاب و در عين حال راهبردي و كاربردي مي باشد. در اين كتاب برخي از تفاوت هاي مباني تعليم تربيت غرب با اسلام نيز توضيح داده شده است .
در اين كتاب مطالب راهبردي در باره ارتباط بين مفهوم تعليم تربيت از ديدگاه اسلام مطرح شده است كه مي تواند برنامه ريزي براي طراحي نظام آموزش جديد قرار گيرد .
كتاب دوم با عنوان نظام تربيتي اسلام تاليف و در دست چاپ است و شامل طبقه بندي و ساماندهي نظام آموزشي و تربيتي ،چه در دوره هاي آموزش عمومي و چه در دوره هاي دانشگاهي مي باشد.
برخي از امتيازات و شاخص هاي اين دوكتاب را مي توان در يازده شماره خلاصه كرد.
شاخص هاي كتاب نظريه تربيتي و كتاب نظام تربيتي اسلام
شاخص اول :
در اين دوكتاب موضوعات و سرفصلهاي تعليم و تربيت طبقه بندي شده است و بدينوسيله جايگاه هر گونه مطلب و كتاب و گفتمان در موضوع تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و غير آن مشخص و روشن مي باشد كه در كدام طبقه قرار مي گيرد .چه از ديدگاه اسلام باشد و چه غير آن.
شاخص دوم :
اول و آخر (ابتدا و انتهاي) نظام تعليم و تربيت اسلامي معلوم و روشن است و ابتداي ورود به نظام تعليم و تربيت اسلامي تا انتهاي خروج از آن معين شده است و بدينوسيله پيوند مباني و فلسفه تربيت اسلامي يا نظام اجرايي آن برقرار شده است. لذا راه براي هر گونه نظريه پردازي يا هرگونه برنامه ريزي و اجرا در جهت تحقق آن هموار شده است.
شاخص سوم :
جايگاه برنامه هاي تربيتي و تعليمي و حركت هماهنگ و كامل كننده ي آنها مشخص شده است بدون آنكه نياز به تلفيق يا حذف و يا جدايي يكي از ديگري باشد و بدينوسيله بر نامه هاي تربيتي با برنامه هاي آموزشي بصورت هماهنگ و مكمل يكديگر و هم جهت وهم هدف بسوي هدف واحد هدايت شده است.
شاخص چهارم :
از آنجا كه نظام تدوين شده در اين دو كتاب بدون التقاط با انديشه هاي غير اسلامي و از اسلام خالص گرفته شده است ، ويژه جامعه ي اسلامي مي باشد لذا تنها در جامعه يا در كشوري قابل تحقق است كه قانون اساسي آن اسلامي باشد.
شاخص پنجم :
هرگونه سليقه و خطوط سياسي و يا ذائقه هاي متفاوت در درون اسلام را در خود هضم مي نمايد. لذا با هر گونه سلايق سياسي و اجتماعي بشرط آنكه در داخل اسلام جايگاه داشته باشد ، براحتي همكاري مي نمايد .
شاخص ششم :
اسلامي كردن علوم و اسلامي كردن حتي تمامي دروس از ابتداي تحصيل در كودكي تا انتهاي فارغ التحصيلي در دانشگاه را بررسي كرده و بصورت الگو ارائه كرده است .
شاخص هفتم :
داراي اصول برخاسته از قرآن كريم بصورت روشن و قطعي و جامع و مانع مي باشد و كاملاً ساده و فطري و قابل فهم براي همگان مي باشد ،مثل اصول اسلام در تربيت عقل ارزشي ، در تربيت اراده ، در تربيت قلب و تربيت عاطفه. اين در حالي است كه اصول مذكور ويژه ي قرآن و اسلام مي باشد و در هيچ مكتب تربيتي ديگري با اين جامعيت و وضوح وجود ندارد .
شاخص هشتم:
در عين آنكه آسماني ترين و عارفانه ترين و نيز انتزاعي ترين مفاهيم را از جانب قرآن كريم بعنوان مباني تعليم تربيت اسلامي مطرح مي نمايد، به اجرايي ترين مفاهيم تربيتي و برنامه ريزي نيز پرداخته است .و بدينوسيله نظريه پردازي را در شكل عيني و خارجي و عملي، قابل اجرا و ارائه كرده است.
شاخص نهم:
قابليت جذب و هضم و بهره مندي از هر گونه نظريات اصلاحي و سازنده و متكامل و مترقي را دارد. بگونه اي كه تمامي انديشه ها و برنامه ها و مفاهيم علمي غرب و شرق ، به شرط ارزنده و سازنده بودن را ،جذب و هضم مي نمايد و در مسير تضاد و بر خورد و اصطكاك طراحي نشده است .
شاخص دهم :
دستگاهي را كه تعليم تربيت قرآني، براي تبديل دانش به نور و بصيرت و به تعبير قرآن تبديل به علم معرفي كرده است ،بصورت جامع و مانع و بصورت مدل اسلامي و قرآني ارائه نموده است . بگونه اي كه از اولين مراحل ورود اطلاعات و دانش ها و تخصص ها به اين دستگاه فكري تا آخرين مرحله خروجي آن ، مطرح گشته است .
شاخص يازدهم :
در اين كتاب مدلهايي ارائه شده است تا براي هر كتاب درسي در هر پايه و در هر رشته، توسط اساتيد خبره و زبده و علاقمند ، روش هاي تدريس در جهت تحقق اهداف تربيتي اسلام طراحي و تاليف و ارائه گردد تا بدينوسيله عموم مفاهيم علمي جديد در كتب درسي چه در دوره هاي آموزش عمومي (آموزش پرورش ) و چه دانشگاهي ، در راستاي اسلامي شدن قرار گيرد. ضمناً بدينوسيله هزاران نفر از محققان و صاحب نظران را در جهت اسلامي كردن علوم جديد و تدريس روشهاي مربوط ، به تلاش وادار نموده و از نظرات ايشان بهره مي گيرد .
2- مهندسي فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و مبارزه با هجمه هاي فرهنگي اجانب
تحقيقات در زمينه فوق، شامل چند محور مي باشد :
الف- مهندسي فرهنگي و اسلامي كردن علوم.
ب- ترويج فرهنگ اسلامي.
ج- مبارزه با هجمه هاي فرهنگي اجانب(جنگ فرهنگي ، جنگ نرم ، براندازي نرم ، شبيخون فرهنگي ، ناتوي فرهنگي و...)
د- تحليل حضور آمريكا و غرب در منطقه ي خاورميانه و حمله هاي نظامي و توطئه هاي براندازي در كشورهاي اسلامي. در زمينه هاي فوق الذكر مطالعات و كنفرانسهاي متعددي توسط مؤسسه صورت گرفته است .
كلاسهاي درسي معادل با 26 ساعت شكل گرفته و نتايج آن نيز ضبط شده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است و چند عنوان كتاب نيز در دست تأليف مي باشد .
3- بررسي وضعيت نظام آموزشي و همكاري با آن
اين تحقيقات همواره در سه محور صورت گرفته است
الف- مباني آموزش پرورش فعلي و تاريخچه آن و نقاط ضعف و قوت آن.
ب- امور تربيتي و پرورشي از بدو پيدايش تا بحال و رابطه آن با نظام آموزشي.
ج- نظام آموزشي و گذشته و آينده ي آن.
اين مؤسسه تا كنون جلسات متعدد و متنوعي در سطح مناطق آموزش و پرورش و مركز استانهاي كشور تشكيل داده است و بحث هاي متنوع و متعددي را مطرح نموده است .به چند نمونه اشاره مي شود :
در ساختمان مركزي آموزش پرورش تهران بزرگ ،بيش از دوازده جلسه ي درسي معادل با 24 ساعت تشكيل شد و تمامي معاونين پرورشي مناطق تهران و كارشناسان مربوط در آن شركت داشتند. در اين جلسات تاريخچه تاسيس امور تربيتي ، فلسفه تربيتي در تاسيس آن ، نقد وضعيت فعلي و اهداف آينده ي آن و رابطه ي امور تربيتي با نظام آموزشي در تفكر بنيانگذاران و تفاوت آن با وضعيت فعلي به بحث گذاشته شده است .
در بسياري از استانها و نيز مناطق تهران در جلساتي متشكل از مديران مدارس و يا معاونين پرورشي پيرامون عناوين مذكور مباحث مختلفي تا كنون مطرح شده و هنوز ادامه دارد. كتاب فلسفه فعاليت هاي تربيتي (جلد 1) نتيجه همين تحقيقات مي باشد كه اكنون جزء كتب مرجع در مراكز تربيت معلم در رشته ي امور تربيتي است
4- تحقيقات در آموزش خانواده
اين تحقيقات شامل محور هاي زير مي باشد :
الف –آشنا كردن خانواده با روانشناسي و مراحل رشد كودك و نوجوان از ديدگاه قرآن و روايات.
ب- آشنا كردن خانواده با وظايف خود در برابر فرزندان و مدرسه و بالعكس از ديد گاه اسلام.
ج- آشنا كردن پدران و مادران با نقش خود در برابر همسر از نگاه وحي و قرآن كريم.
د- آشنا كردن خانواده با نظام تعليم و تربيت اسلامي.
اين تحقيقات به نتايج خوبي رسيده است و بخشي از دو كتاب نظريه تربيتي اسلام و نظام تربيتي اسلام مرهون همين تحقيقات مي باشد.
در اين زمينه دهها سخنراني وكلاسهاي درسي توسط مؤسسه شكل گرفته است
5- تحقيقات در فرهنگ عاشورايي اهل البيت عليهم السلام
اين تحقيقات بيش از 9 سال است كه ادامه دارد و محور اين تحقيقات ، تدبر و تحقيق در معارف زيارت عاشورا مي باشد . در اين زمينه فعاليتهاي زير انجام شده است :
1- بيش از هفتاد و دو جلسه ي درسي در مركز مؤسسه تشكيل شده و موضوعات مربوط به آن تدريس شده است .
2- بيش از چندين دوره اي درس ، در خارج از مؤسسه كه شامل دهها ساعت مي شود ، تشكيل شده است .
3- تا كنون چهار عنوان كتاب در اين زمينه تاليف و به چاپ رسيده است
4-كتابخانه تخصصي از تمامي كتبي كه در شرح زيارت عاشورا نگاشته شده ، تشكيل شده است .
5- از نظرات دانشمندان و اساتيد مربوط بهره گرفته شده است.
در اين تحقيقات موضوعات اجتماعي و معارف اعتقادي شيعه از ديدگاه قرآن و روايات و سيره ي طيبه ي اهل البيت عليهم السلام مطرح گشته است .
6- حقوق زن و نقش زن در حيات انساني
اين تحقيقات شامل محور هاي زير مي باشد :
1-حقوق زن در اسلام.
2-نقش زن در حيات انساني از ديدگاه قرآن.
3-نقد فمينيسم.
در اين زمينه نيز تحقيقات مختلفي انجام گرفته است و نتايج آن نيز بصورت جلسات درسي در مركز موسسه و خارج از آن مطرح گشته است. .
7- فرهنگ مهدويت و انتظار و جهاني شدن با قرائت حضرت مهدي عليه السلام
در اين تحقيقات ،به موضوعات زير توجه شده است :
1- وظايف منتظران حقيقي و فرج و ظهور حضرت مهدي ارواحنا فداه از ديدگاه روايات اهل البيت عليهم السلام (وهمچنين شرح فراز هايي از دعاي ندبه تحت عنوان اسرار انتظار در دعاي ندبه )
2- جهاني شدن با قرائت حضرت مهدي ارواحنا فداه از ديگاه قرآن و روايات.
3- دلايل حمله نظامي آمريكا و غرب به كشورهاي اسلامي و نقد جهاني سازي از نوع غربي وكشورهاي سلطه گر.
در اين زمينه نيز مطالعات و تحقيقات مختلفي صورت گرفته و نتايج آن بصورت جلسات درسي متعدد مطرح شده است و دروس آن ضبط و در قالب لوح فشرده و نوار كاست در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد. ضمناً كتابخانه تخصصي در اين زمينه نيز تشكيل شده است .
8- فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن كريم و روايات
منشاء و انگيزه ي اين تحقيقات وقوع زلزله ي شهرستان بم در استان كرمان (و شبهات مطرح شده ) بود ، زيرا پس از زلزله ي شديد و مصائب جانگداز و خسارات فراوان مالي و جاني وارد شده بر مردم شهيد پرور آن شهرستان ، نظريات مختلفي از ديدگاه روايات و آيات كريمه قرآن مطرح گشت. اگر چه  برخي از آن نظريات، سازنده واميد بخش بود ولي اولاً جامع نبود و ثانيا برخي سوء برداشت ها از روايات وآيات در باره منشاء زلزله بم مطرح شد كه ممكن بود موجب ايجاد شبهه و نهايتا تضعيف اعتقادات مردم نسبت به آيات كريمه و روايات شريفه توسط منحرفين از اسلام گردد.
لذا از آنجا كه اولاً كشور ايران از مناطق زلزله خيز به شمار مي رود و امكان تكرار اين حوادث وجود دارد، ثانيا ً مصيبت هاي جمعي ديگري نيز مثل بيماري هاي همه گير (اپيدميك) و قحطي ها و... تجاوزهاي اجانب به ميهن اسلامي در ايران رخ داده است كه خسارات و تلفات و رنجها و  مصيبتهاي بسياري را بر مردم شريف ايران وارد كرده است، مانند تجاوز و حمله دشمنان اسلام و ميهن به ايران اسلامي و هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوزات ايشان كه ممكن است به اشكال ديگري تكرار شود و مصيبتهاي بيشتري را بر مردم ايران وارد نمايد، لذا اين مؤسسه خود را موظف ديد تا در اين باره تحقيقات لازم را از ديدگاه قرآن كريم و روايات شريفه انجام دهد و نتايج را در اختيار هموطنان و جوامع اسلامي بگذارد .ضمنا مباحث و تحقيقات مذكور شامل شكست ها و محروميت ها ، بيماري ها و مرگ و مير ها و فراغ هاي فردي و گرفتاري هاي شخصي نيز مي شد.
نتايج تحقيقات در 8 جلسه درسي معادل 16 ساعت در مركز مؤسسه تدريس و مباحث مطرح شده، ضبط و بصورت لوح فشرده و نوار كاست و لوح تصويري در اختيار عموم گذاشته شده است .
در عين حال كتاب مربوط نيز در دست تاليف و چاپ مي باشد .
9- عالم آخرت از ديد گاه قرآن و روايات
از آنجا كه سرنوشت انسان و بطور كلي سرنوشت هستي وابستگي كامل به عالم آخرت دارد و هرچه در اين دنيا است ، در برابر عالم آخرت همچون ذره اي در برابر كهكشان ها است ،آگاهي از عالم آخرت و عظمت آن و حيات ابدي انسان در آن عالم و انعكاس اعمال در آن عالم و عوالم و اسرار حيرت آور و غير قابل تصور مربوط به آن عالم ، از ضروري ترين دانستني ها و آگاهي ها براي انسان است زيرا خوشبختي يا بدبختي انسان به آن آگاهي ها مربوط مي شود. لذا اين مؤسسه بر آنست كه اين تحقيقات را همواره ادامه دهد و مخاطبان خود را با نتايج آن آشنا نمايد .
بعنوان مثال يكي از مباحثي كه در موضوع آشنايي با سفر آخرت مطرح شده ، بحث شخصيت سوم است كه اين موجود زيبا و يا وحشتناك ، محصول و نتيجه اعمال صالح و يا زشت ما در دار دنيا مي باشد و در آخرت ،با چنين موجودي كه از خود ما (محصول عملكرد جسم و روح ) تشكيل شده ،در بهشت و يا جهنم، سرو كار ابدي داريم و...

ب- ارائه ي مشاوره به نهاد ها ، افراد و ارتباط با ايشان و اهداي بسته هاي فرهنگي اعم از كتاب ، لوح فشرده و نشريات
اين مؤسسه در راستاي تلاش در 9 رشته ي فرهنگي مذكور، همواره آماده بوده است ، اطلاعات و امكانات خود را در جهت مشاوره و راهنمايي نهاد ها و افراد در خواست كننده(اشخاص حقيقي وحقوقي) در اختيار آنان قرار دهد و در اين مسير ، خدمات زير را ارائه كرده است :
1-تقديم كتب و جزوات.
2- تشكيل جلسات مشاوره و كمك در برنامه ريزي هاي مورد نياز.
3- تقديم لوح هاي فشرده و نوارهاي كاست.
4- ارتباط از طريق سايت و ارائه آگاهي هاي مورد نياز.
5- ارتباط از طريق پيامك و تبادل آگاهيهاي فوري با نزديك به هزار نفر و ده ها نهاد.
6- ارتباط مكتوب و تقديم اطلاعات لازم.
ج- ارائه ي سخنراني هاي علمي مورد نياز در پاسخ به نهاد ها ي در خواست كننده و فرهنگ سازي ، در راستاي ثبت رشته هاي فرهنگي ذكر شده
اين مؤسسه در پاسخ به درخواست هاي نهاد ها و مراكز علمي و فرهنگي دانشگاهي ، سخنراني هاي متعدد و متنوعي را ارائه نموده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- دانشگاه صنعتي اصفهان (جامعه اسلامي)
2- دانشگاه امير كبير
3- دانشگاه علم و صنعت
4- دانشگاه شهيد رجايي (جامعه اسلامي)
5- دانشگاه امام علي
6- دانشگاه امام حسين
7- دانشگاه آزاد مركز(بسيج دانشگاه )
8- دانشگاه تهران (علوم پزشكي)
9- دانشگاه علوم پزشكي تهران
10- دانشگاه پزشكي بقيه الله
11- دانشگاه صنعتي شريف (جامعه اسلامي)
12- ساز مان صنايع دفاع
12- وزارت ارشاد
13- سازمان ملي جوانان اردبيل
14- بنياد شهيد رفسنجان
15- آموزش پرورش رفسنجان
16- جامعه اسلامي دانشجويان
17- بسيج دانشجويي مركز
18- دانشگاه محقق اردبيلي
19- دانشگاه خليج فارس (جامعه اسلامي)
20- بسيج دانشگاه اصفهان
21- بسيج دانشگاه اصفهان
22- مراسم اعتكاف جوانان در مسجد اميرالمؤمنين عليه السلام (اصفهان)
23- ستاد و شوراي تبليغات مراسم 22 بهمن در كرمان
24- بنياد شهيد در كرمان و شهر هاي مختلف استان كرمان
25- آموزش پرورش در شهر هاي مختلف استان كرمان (بم كوه نبان، زرند، بافت،جيرفت ،ماهان ، مس سرچشمه ،سيرجان ، كهنوج و..)
26- دانشگاه هاي كاشان
27- بسيج دانشجوئي دانشگاه كاشان
28- سازمان تبليغات اسلامي همدان
29- مراسم 15 خرداد توسط نهاد هاي استان همدان
30- بنياد شهيد مشهد و برخي از شهر هاي مشهد
31- اداره كل ارشاد اسلامي قم
32- معاونت پرورشي وزارت آموزش پرورش
33- معاونت آموزشي وزارت آموزش پرورش
34- آموزش پرورش تهران منطقه هاي 1-2-3-4-6-7-8 10-12-13-14-15-19
35- آموزش پرورش استانهاي :فارس (شيراز، كازرون، ممسني) و استان لرستان (خرم آباد و درود) استان تهران(رودهن ، دماوند، كرج، شهريار، ساوجبلاغ و ورامين) و مازندران (بابل)
36- سازمان تبليغات همدان
37- فرهنگ سرا هاي بهاران ، خاوران ، فدك و تهرانپارس
38- حوزه علميه ي همدان برادران
39- حوزه علميه ي باقر العلوم تهران
40- حوزه علميه قم – دفتر تبليغات سازمان تبليغات همدان
41- حوزه علميه مشهد
42- مجتمع آموزشي پيام غدير
43- دبيرستان هاي معارف: 1- شهيد مطهري تهران ،2- دبيرستان معارف يزد ، 3-اردكان ،4-ياسوج ،5-شهر كرد 6-شيراز7- خرم آباد.
44- سپاه پاسداران درود ، كرمان، كاشان، فرماندهي كل سپاه تهران، نيروي دريايي، نيروي زميني.
45- مراكز مختلف سپاه پاسداران : مركز نيروي زميني ، فارغ التحصيلان افسري ،معاونت فرهنگي ، معاونت اجتماعي سياسي،قرار گاه ثارالله
46- مراكز مختلف ارتش جمهوري اسلامي :پادگان حر و...
47- مراكز مختلف بنياد شهيد در استانها : زرند ، بم ، جيرفت ،ماهان ، بندرعباس ،كرمان ، سيرجان ، كهنوج ،نيشابور
48- اردوگاه هاي شهيد باهنر تهران ،ونيشابور و...
49- حوزه فرماندهي بسيج شهرك شهيد محلاتي
50- شبكه راديوئي معارف قم
51- اداره كل ارشاد اردبيل
52- هيئات هاي مذهبي و مساجد و ائمه ي جماعات
53- آموزش خانواده در دبيرستانها ومدارس
54- سالن معاونت پرورشي مركز استان قم
55- دانشگاه تربيت معلم سبز وار
56- مركز حرفه اي كشاورزي دماوند
57- دانشگاه تربيت معلم دماوند
58- مركز آموزش ضمن خدمت دماوند
59- انجمن اسلامي دانش آموزان مركز و بسياري از شهرستانها
60- نهاد امور تربيتي (معاونين پرورشي ومربيان) در مركز و بسياري از مناطق و شهرستانها
61- طرح بصيرت فرماندهان ارشد سپاه پاسدارات انقلاب اسلامي
62- طرح بصيرت دانشجويي بسيج دانشجويي موسسه امام خميني
63- و...

د: تشكيل جلسات مذهبي و  فرهنگي در مركز مؤسسه
در مركز مؤسسه ، حداقل در طول شش سال گذشته تا كنون ، تمامي جمعه ها با تشكيل جلسات مذهبي و فرهنگي ،سخنراني هاي بسيار متعدد و متنوعي را به اجرا گذاشته است تعداد اين جلسات به مناسبت هاي مختلف مثل اعياد و جشن هاي مذهبي و عزاداري ها در ايام محرم، صفر و دهه ي فاطميه و.. فشرده تر و بيشتر مي شود و شخصيت هاي برجسته اي نيز در آن به سخنراني پرداخته اند.
در زير به ذكر نام عده اي از آن بزرگواران بسنده مي شود:
• حضرت آيت الله صديقي
• حضرت آيت الله سيد احمد خاتمي
• حضرت آيت الله حسيني زابلي
• حضرت آيت الله جاودان
• حجت الاسلام والمسلمين شيخ عبدالعلي اسلامي
• حجت الاسلام والمسلمين پناهيان
• حجت الاسلام والمسلمين نقويان
• حجت الاسلام والمسلمين دكترآقاتهراني
• حجت الاسلام والمسلمين اديب يزدي
• و اساتيد بزرگوار ديگر...
در اين راستا بيش از 200 جلسه با ظرفيت مخاطبين بيش از 300 نفر برگزار شده است و سخنراني هاي مذكور عموماً ضبط و تبديل به لوح فشرده شده و در اختيار مخاطبان قرار گرفته است .
برگزاري شش مجلس درس روايي و قرآني و تاريخ اسلام توسط حضرت آيت الله جاودان در ايام فاطميه سلام الله عليها. در اين مجالس مباحث مربوط به چگونگي غصب حكومت اسلامي توسط دشمنان اهل البيت (ع) و چگونگي انحراف افكار عمومي از مسير هدايت اهل البيت عليهم السلام مطرح شده است.
نمونه هايي از مباحث مطرح شده در جلسات مذهبي
معرفت به مقام حضرت فاطمه سلام الله عليها
1 تشريح شعر بوي بهشتي مي آيد به نام شب وصال
2 شرح آثار سياسي ديانت و ولايت فاطمي
3 تشريح دو وديعه الهي فاطمي براي درك حقايق ملكوت
4 پيام شهادت حضرت فاطمه
5 تفسير سوره قدر طبق روايات از امام صادق (ع)
ساير مباحث
6 شرح خطبه فدكيه: تشريح احتجاج حضرت زهرا(س) با خليفه اول و اصحاب و سران قبائل اسلامي و سرداران و خواص جامعه 9 جلسه
7 اهل كوفه: بيان فلسفه تاريخ اهل كوفه و تطبيق آن با شرايط امروز 10جلسه
8 شرح برخي از مقامات و ادراكات قلبي با الهام از قرآن كريم و نهج البلاغه 7جلسه
9 قرآن مجموعه اي از اسرار ملك و ملكوت 7جلسه
10 فرق مؤمن و مسلمان شناسنامه اي 7جلسه
11 جنگ مغزها و رايانه 7جلسه
12 مسأله ائمه پيروزي مغزها بود، نه پيروزي خودشان 7جلسه
13 مصائب حضرت امام علي (ع) بعد از رحلت پيامبر اسلام (ص) 7جلسه
14 وظايف ما در پيشگاه حضرت زهرا (س) 7جلسه
15 مباني اصولگرايي از ديدگاه قرآن 10جلسه
16 داستان حضرت موسي (ع) و عبد صالح در قرآن 1جلسه
17 صلح امام حسن (ع) 1جلسه
18 حزب الله در قرآن و ويژگي هاي آنها 1جلسه
19 روانشناسي فرزند شهيد در تعليم و تربيت 1 جلسه
20 توقف رشد رواني و معرفتي در روانشناسي جوان 1 جلسه
21 آسمانهاي عرفان در زيارت امين الله 1 جلسه
شرح صحيفه سجاديه
22 در بيان فضائل و بركات و آثار و اسرار حمد خداوند سبحان از دعاي اول صحيفه سجاديه 1 جلسه
23 آنجا كه زبان و چشم و گوش مؤمن خدايي مي شود 2 جلسه
24 شرح فراز دوم از دعاي اول صحيفه سجاديه 3جلسه
 

اين مجلس نمونه اي از جلسات مربوط به ايام دهه فاطميه سلام الله عليها است كه طي سالهاي متمادي ادامه داشته است. در اين جلسات مباحثي مانند عالم آخرت در قرآن و روايات، حالات و برنامه هاي منتظران حقيقي، شرح قلب در قرآن، شرح خطبه فدكيه، شرح حديث كساء و... مطرح گشته است.

بسياري از جلسات و برنامه هاي مؤسسه فرهنگي صابره (س) در خارج از محل دفتر مركزي مانند دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، نهادهاي انقلابي و مراكز علمي پژوهشي توسط استاد زاهدي برگزار مي شود.

مجلسي كه تصاوير آن را در زیر ملاحظه مي فرماييد در حوزه علميه آخوندملاعلي همداني به دعوت نماينده ولي فقيه حضرت آيت الله موسوي همداني براي سخنراني انجام شده است كه محور بحث در اين جلسه، رايت اياك نعبد و اياك نستعين به دست حضرت مهدي ارواحنا فداه ارائه گرديده است.
 

ه: تشكيل جلسات درسي در مركز مؤسسه و دانشگاه ها و ساير نها د هاي در خواست كننده (و از جمله مراكز حوزوي)
جلسات درسي كه مخاطبان آن ، داوطلبان آزاد هستند معمولاً، به علت ازدياد جمعيت ،در كلاسهايي بصورت كنفرانس اجرا مي شود و بيشتر در ساختمان مركزي مؤسسه بر گزار مي شود .
شيوه اجرايي اين جلسات درسي، چنين است كه پس از انجام تحقيقات لازم در يكي از موضوعات تعريف شده ،كلاس درس تشكيل مي شود تا پژوهشهاي مذكور در عرصه ي افكار عمومي مطرح گردد و هر گونه ابهامات يا سئوالات احتمالي پاسخ داده شده و نقاط ضعف و قوت پژوهش هاي انجام شده بررسي گردد .
كلاس هاي درسي كه تا كنون بر گزار شده عبارتند از :
الف- تشريح فرهنگ عاشورايي با محوريت متن زيارت عاشورا كه هنوز به اتمام نرسيده و هفتاد و دو جلسه از آن تاكنون بر گزار شده است (با احتساب 2ساعت درسي مي توان گفت تاكنون 144 ساعت از تدريس آن اجرا شده است)
عناوين تدريس شده تاكنون به شرح زير مي باشد.
 

 

شرح زيارت عاشورا

1

اسناد زيارت عاشورا

2جلسه

فصل اول؛ در پرتو حضور

2

در عظمت زیارت عاشورا

اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت اباعبدالله(ع) و به عنوان "يابن اميرالمؤمنين" در

1و2

3

در اهميت هدايت هاي راهبردي زيارت عاشورا براي نجات فرهنگ و انديشه‌ي شيعه در عصر حاضر و نقشه ي عبور از بحران هاي معاصر

3و4

4

تفسير عرفاني و قرآني سلام،معارف و اسرار نهفته در سلام هاي پياپي به آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع)

 

5 تا7

5

معارف و اسرار نهفته در لقب اباعبدالله در زيارت عاشورا

  8 و9

6

اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت اباعبدالله الحسين(ع) به عنوان فرزند رسول خدا(ص) (يابن رسول الله) در زيارت عاشورا نهفته است (فلسفه ي‌امامت و قيام حضرت اباعبدالله(ع) )

10 و11

7

اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت اباعبدالله (ع) و به عنوان يابن اميرالمؤمنين در زيارت عاشورا نهفته است.

(2)12

8

مباني جامعه شناسي اسلامي و فلسفه ي حكومت و امامت در عنوان "اميرالمؤمنين" از ديدگاه قرآن كه در زيارت عاشورا نهفته است.

13 تا 15 (4)

9

اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت اباعبدالله(ع) به عنوان فرزند حضرت فاطمه(ع) نهفته است و مباني شناخت زن و نقش زن در حيات انساني در زيارت عاشورا

16 (2)

 

10

اسرار و معارفي كه در لقب "ثارالله" براي حضرت اباعبدالله(ع) در زيارت عاشورا نهفته است

17 و 18 (2)

11

مفاهيم و معارف نهفته در فراز "السلام عليك و علي الارواح التي حلت بفنائك…" در زيارت عاشورا و عظمت مقام ياران و اصحاب حضرت اباعبدالله(ع) در زيارت عاشورا

19

فصل دوم ؛ مصائب الحسين (ع)

12

بيان عظمت مصائب وارده بر حضرت اباعبدالله الحسين(ع)

 

1و2

13

دسته بندي مصائب وارده بر حضرت اباعبدالله الحسين(ع): 1) مصائب الحسين(ع) از تولد تا قبل از ورود به سرزمين كربلا؛ 2) مصائب الحسين.3) در كربلا و عاشورا؛ 4) مصائب الحسين(ع) پس از عاشورا

3 تا5

14

تبيين انواع گريه بر مصائب الحسين(ع) و بيان جايگاه گريه و نقش آن ازديدگاه معارف اهل البيت (ع)

6

15

تبيين رابطه ي مصائب الحسين0ع) با اهل اسلام و اهل آسمان ها

7

فصل سوم؛ خشم مقدس

16

پيام زيارت عاشورا در ميزان و كيفيت برخورد با دشمنان و چگونگي مخالفت با منحرفين داخلي و خارجي و مأموريت ها و نقش آن در فرهنگ قرآني

1

17

نمونه هايي از آيات قرآن كريم و رواياتي كه حق تعالي و رسول خدا (ص) و اهل البيت (ع) از كلمات بسيار تند و خشن در مورد دشمنان و منحرفين داخلي و خارجي استفاده نموده اند.

2

18

فرهنگ لغت و كاربرد آن در ادبيات اهل البيت(ع)

3

19

مباني جامعه شناسي تأسيس اساس ظلم و جور و نقش فرهيختگان و انديشمندان و سياستمداران منحرف در ايجاد بحران و براندازي نظام اسلامي در زيارت عاشورا

4و5

20

مصاديق جامعه شناسي تأسيس اساس ظلم و جور از ديدگاه زيارت عاشورا

6و7

21

شناخت مقام و طهارت اهل البيت (ع) از ديدگاه قرآن در زيارت عاشورا و معارف نهفته در آيه ي تطهير

8 تا 10

22

جامعه شناسي زيارت عاشورا از ايجاد بحران و كودتاي سياسي توسط دشمنان عليه نظام اسلامي

11 و 12

23

جامعه شناسي گروه ها و كساني كه عليه حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت (ع) به توطئه مي پردازند و كودتاي فرهنگي را پايه گذاري مي كنند

13 و 14

24

شرح دو نكته: 1- تكثير و ترويج نوارها و سي دي ها و ساير توليدات مؤسسه را فقط عاشورائيان به عهده بگيرند. 2- تطبيق مباحث امامت و ولايت، مربوط به ائمه ي اطهار(ع)، با شرايط امروز، چگونه ممكن است.

15

25

تنايج انديشه و مكتب سياسي خلفا در زيارت عاشورا

16

26

تفاوت حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك در زيارت عاشورا

17

27

ويژگيهاي جامعه شناختي قاتلين و خونخواران عاشورا و حزب باد يا بي تفاوت ها در زيارت عاشورا و نقش آنان در براندازي حكومت اهل البيت(ع)

18

فصل چهارم؛ آغاز مبارزه

28

معارف و اسرار نهفته در مفهوم برائت در زيارت عاشورا

1

29

لزوم اعتقاد به برائت از دشمنان اهل البيت (ع)

2

30

مواضع و موارد و مصاديق برائت

3

31

اقسام و انواع برائت

4 و 5

32

درجات برائت و تناسب برائت در مقابل ميزان انحراف و گناه منحرفين در جامعه اسلامي در زيارت عاشورا

6

33

جايگاه و اهميت دشمن شناسي در زيارت عاشورا و دقت در چگونگي دستورات الهي در انجام برائت؛- تقليد از امام و اسوه ي حسنه در برائت؛ - مشكلات و سختي عمل به برائت؛ - هدف برائت

7

34

برائت از شيعيان، تابعين و اولياء دشمنان اهل البيت (ع)

8

35

لزوم توسل به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله (ع) براي برائت جستن و بيان چگونگي و روش به اهتزاز درآوردن پرچم سلم

9

36

بيان چگونگي به اهتزاز درآوردن پرچم حرب

وژگيهاي جامعه شناختي خلفاي بني اميه و بني مروان و آل زياد با اسناد

10

37

به منشور فرمان عمومي خليفه المعتضد عباسي (اميرالمؤمنين اهل سنت) 

11 و 12

38

نفوذ مباني انديشه كفرعلمي يا نفوذ دانش كفرورزي در جمهوري اسلامي و وجود برائت نظام مقدس جمهوري اسلامي از آن

13 و 14

فصل پنجم؛ چهار حقيقت انتظار

39

معارف مستتر در فراز «بأبي أنت و امي» و سوختن و ذوب شدن در راه امام حسين (ع)

1

40

وادي طلب به عنوان مهمترين مراحل سلوك در زيارت عاشورا برخي از مقامات حضرت اباعبدالله الحسين (ع)

2

41

تفاوت مفهوم طلب ثار و خود «ثار» در زيارت عاشورا و بيان حق ولايت و امامت و حق مظلوميت در طلب ثار كه از وظايف عصر انتظار مي باشد

3

42

مصاديق تحقق «طلب ثار» ، شرايط همراهي در ركاب امام منصور و شش برنامه براي شيعه در شرايط معاصر

4

43

شرح فراز « مع امام منصور» و اسرار عرفاني نهفته در كلمات «معيت» و «امام» و «منصور»

5 و 6

44

اسرار معرفتي نهفته در عبارت «من اهل بيت محمد صل الله عليه و آله» از فراز شريف « أن يرزقني طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد(ص) »

7

45

اسرار عرفاني نهفته در مفهوم كلمه «وجه» در فراز « اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين  عليه السلام» از ديدگاه قرآن كريم

8

46

اسرار «انشاء خلق آخر» يا خلقت سوم در قرآن كريم و رابطه آن با مفهوم وجيه در زيارت عاشورا

9

47

اسرار نهفته در فراز «وجيهاً بالحسين (ع)» و رابطه عرفاني مفهوم وجيه با حضرت باري تعالي و حضرت اباعبدالله الحسين (ع)

10

48

اسرار نهفته در جمله «عليه السلام» و مفهوم دنيا و آخرت و توسل به كنيه مقدسه اباعبدالله در فراز « يا ابا عبدالله»

11

فصل ششم؛ نبرد حق و باطل

49

اسرار و معارف نهفته در كلمه تقرب و مفهوم فراز شريف «اني اتقرب الي الله» در زيارت عاشورا

1

50

مفهوم تقرب جستن به امام حسن و حضرت اباعبدالله و ساير اهل البيت (عليه السلام)

2

51

كسب تقرب به وسيله موالات و برائت

3

52

احزاب و گروههايي كه به خاطر خدا بايد از آنها برائت جست

4 و 5

سيري در مباحث اجتماعي و سياسي زيارت عاشورا

53

هفت جلسه در قالب 14 ساعت درسي

7

فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن و روايات

1

فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن و روايات درباره ي تبيين اسرار و حوادثي مثل سيل و زلزله و...

2

بيان تفاوت اجل مشروط و اجل مسمي- بيان تفاوت مفهوم قضا و قدر- سومين علت از دلايل ايجاد حواث و بلاياي فردي و جمعي

3

آنگاه كه مرگ و ميرها و درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي هدف ابتلائات الهي باشد.

4

مفهوم بلا و ابتلاء از ديدگاه قرآن و روايات

5

آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و درد و رنجها و حوادث طبيعي و غيرطبيعي عنايات الهي نهفته باشد.

6

آنگاه كه حوادث اعم از فردي و جمعي و طبيعي و غيرطبيعي رنگ فتنه به خود بگيرد.

7

آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و درد و رنجها و حوداث طبيعي و غيرطبيعي رنگ عذاب به خود بگيرد.

نقش زن در حيات انساني

1

جايگاه نيروي انساني در برنامه هاي استرات‍ژيك

2

تبيين برنامه هاي دشمن براي منحرف ساختن زنان

3

ديدگاه اسلام در مورد حقيقت و حكمت برتري كلامي زن نسبت به مرد

4

موضع اسلام در مورد حقيقت و حكمت ميل زيبا دوستي زن

5

بيان فلسفه خلقت، حقيقت، فطرت و وجود خارجي زن با توجه به آيات

6

معرفي زن به عنوان معمار بيت

7

تقابل انديشه هاي اسلام و جهان كفر در مورد عاطفه و احساس تبيين برتري سهم زن از عاطفه، نسبت به مرد

8

بيان اينكه حقيقت زن از جنس زهرا (س) است.

فرهنگ مهدويت و انتظار    -  جهاني شدن با قرائت حضرت مهدي ارواحنا فداه

1

دلايل ضرورت توجه به بحث جهاني شدن توسط امت اسلامي و بالأخص شيعيان؛
1- دلايل قرآني و روايي 2- دلايل تجربي و علوم حسي و پوزيتيويستي 3- دلايل سياسي و اجتماعي

2

مفهوم جهاني شدن و جهاني سازي

3

بيان اينكه جهاني شدن، امري تكويني است نه تأسيسي

4

شرح اهداف آمريكا از جهاني سازي

5

قرائت حضرت مهدي (عج) از جهاني شدن و وظيفه شيعيان و مسلمانان نسبت به جهاني شدن

6

ماجراي حضرت موسي و عبدصالح در قرآن كريم

7

عرفان و اخلاق در معرفت به حضرت صاحب الامر (عج)

8

فلسفه انتظار فرج

9

اسرار انتظار در دعاي ندبه

10

مباني اصولگرايي در فرهنگ انتظار

11

محبت به حضرت مهدي ارواحنا فداه (حالات قلبي)

12

ذكر عنايات حضرت مهدي ارواحنا فداه (حالات گفتاري و بيروني)

13

مودت به حضرت مهدي (عج) (محبت عملي)

14

معرفت به ساحت مقدس حضرت مهدي (عج) و كرامات و مقامات آن حضرت (حالات معرفتي)

15

مواظبت و مراقبت از قلب بعنوان امانتدار و صندوق معرفت و محبت به حضرت مهدي (عج)

مهندسي فرهنگي و مبارزه با هجمه هاي فرهنگي اجانب

1

مباني جنگ فرهنگي – ابزار آن مانند افكار عمومي- گستره و حوزه ي عمل آن – اهداف و نتايج آن نظير كودتاي فرهنگي و كودتاي سياسي (رفراندوم) – مراحل و مشخصات كودتاي فرهنگي – مكانيسم و سيستم سازي شبهه – جبهه هاي گشوده شده توسط دشمن از قبيل دموكراسي، صنايع فرهنگي و....

2

سختي هاي جنگ فرهنگي نسبت به جنگ نظامي به دليل پيچيدگي هاي آن و بي معرفتي هاي جبهه ي دوست نسبت به آن – چالش اصلي و حتمي انسان با جنگ فرهنگي – تفاوت بين دين و حكومت ديني – دشمن شناسي – تبيين مراحل كودتاي فرهنگي از ديدگاه زيارت عاشورا

3

لزوم و ضرورت شناخت جنگ فرهنگي و مباني آن از ديدگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري – بيان متمايز بودن فرهنگ و تمدن و تشريح ويژگيهاي آنها- مراحل تبديل يك تفكر به يك نظام

4

تشريح جبهه جنگ رسانه اي

5

تشريح جبهه ي دموكراسي كه محل تأثير آن، افكار عمومي و ابزار آن رسانه است- تبيين خاكريزهاي زده شده در اين جبهه. يعني حكومت قانون، آزادي، مردم سالاري، تكثرگرايي، آزادي مطبوعات، حقوق بشر و...

6

تشريح هدف دشمن از استحاله ي محتواي جمهوري اسلامي به جمهوري دموكراتيك – بيان ارتباط مردمسالاري، رسانه، جامعه مدني، تكثرگرايي، فمينيسم، پلوراليسم معرفتي، هرمنوتيك، شايسته سالاري و انسان محوري با جمهوري دموكراتيك

7

تبيين راهكارهاي مقابله با حملات دشمن – لزوم ارائه ي تعريف فرهنگي از توطئه ها و جرم ها و ريشه شناسي فرهنگي – ضرورت تغيير موضع نيروهاي جبهه ي مدافع نظام از دفاع و انفعال به حمله – لزوم شناخت سيستم سازي هاي دشمن – ضرورت آموزش نيروهاي قضايي و آموزش و پرورش و...

8

بيان ارتباط مهم دموكراسي با ليبراليسم، فراماسونري، هرمنوتيك، توريسم تجدد و توسعه، اصلاحات، مشاركت، نهادهاي مدني و جهاني شدن و...

9

بيان مباني دموكراسي(اومانيسم) – نقاط كور دموكراسي – اهداف آمريكا از توسعه دموكراسي در جوامع

10

تبيين معناي جناح هاي چپ و راست در سيستم سياسي ايران و ساير كشورها

11

غفلت نيروهاي مدافع نظام از جنگ فرهنگي همه جانبه ي دشمن عليه جمهوري اسلامي

12

مصاديق برخي از انحرافات فرهنگي در كشور و بيان عظمت خطرات بحران هاي فرهنگي در جمهوري اسلامي

13

تشريح جبهه ي جنگ سياسي و جبهه دموكراسي

14

شناخت آمريكا

15

تحليل حمله آمريكا به افغانستان، مبناي تمام جريانات منحرف در جامعه فرهنگي است.

16

جهاني شدن

17

جريان شناسي جبهه فرهنگي دشمن در كشور

مباني تعليم و تربيت اسلامي

1

دستگاه  ادراكات وحياني

12 جلسه

2

سيري در تعليم و تربيت اسلامي (پخش شده از شبكه معارف صداي جمهوري اسلامي)

54 جلسه

3

روانشناسي بلوغ و روانشناسي رشد از ديدگاه قرآن

4 جلسه

عالم آخرت در ملكوت هستي

1

عالم آخرت در قرآن و روايات (30ساعت درسي)

15 جلسه

2

اسرار مرگ در قرآن كريم

 

همكاري با آموزش و پرورش علاوه بر سخنراني هاي بسيار ، يك دوره جلسات درسي در سالن مركزي آموزش و پرورش تهران بزرگ كار شده است در قالب 13 جلسه درسي و معادل با 26ساعت درسي اجرا شده است .
دروس مذكور ،عموما ضبط شده و در قالب نوار كاست ، لوح فشرده ، نوارهاي تصويري و سايت مؤسسه در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد .
تكثير و توزيع محصولات و دستاوردها بصورت نوار ، لوح فشرده ، كتاب ، جزوات و نمابر
كليه ي كلاس ها و سخنراني ها، ضبط و تكثير شده و بصورت نوار كاست و لوح فشرده ونيز بصورت كتاب ،تاليف و تدوين و به چاپ مي رسد و در دسترس عموم قرار مي گيرد بعون الله تعالي
هم اكنون نمايشگاهي از كليه نوارها و لوح هاي فشرده ، كتابها و جزوات (و پيامهايي تحت عنوان ترويج انديشه )در مركز مؤسسه وجود دارد كه علاقمندان مي توانند از آن استفاده نمايند .
همچنين در برخي شهرها يا استانها و برخي نهادها يا افراد و هيئت ها و يا مساجد ، بصورت خود جوش علاقمند به دريافت توليدات اين مؤسسه مي باشند و ارسال آنها را به استان يا شهر خود پيگيري مي كنند.

 

0 نظر