متن کامل کتاب نظريه تربيتي اسلام

6352
متن کامل کتاب نظريه تربيتي اسلام

نظريه تربيتي اسلام

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

 

 

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

حروفچين : محمد رئوفي

طراح: مهيار نصرالله زاده

صفحه آرايي: فريبرز سيامك ن‍ژاد

نوبت چاپ: اول (1385)

ليتوگرافي : آران گرافيك

شابك: 0-6-95931-964

  موضوع اصلي در اين زمينه, بحث درباره فلسفه مباني تعليم و تربيت و تقابل آن در دو ديدگاه اسلام و غرب مي باشد كه در 15 فصل تبيين شده است.

471 صفحه، قطع وزيري- مؤلف: مرتضي زاهدي

جهت مطالعه، عناوين زير را كليك نماييد

 

مقدمه

 

فصل1:نقش مبانی در طراحی نظام تعلیم وتربیت

 

فصل2:نقش مبانی تربیت اسلامی در کنترل و هدایت بحرانهای نوجوانی وجوانی

 

فصل3:ضرورت بازنگری در نگارش مبانی تعلیم وتربیت اسلامی

 

فصل4:گستره مفهوم تربیت و مصادیق آن در برنامه ریزیهای تربیتی

 

فصل5:واژه علم درلسان قرآن واحادیث

 

فصل6:انسان در مبانی تعلیم و تربیت اسلام

 

فصل7:هدایت انسان

 

فصل8:نقش اخلاق اسلامی در روانشـناسی تربیتی

 

فصل9:هدایت باطنی،فطرت الله یا وجدانیات

 

فصل10:حقیقت عقل ارزشی در نظریه تربیتی اسلام

 

فصل11:قلب روحانی

 

فصل12:شوق و رغبت

 

فصل13:تعریف بلوغ در اسلام

 

فصل14:شاخصهای رشد استعدادهای خاص انسانی

 

فصل15:تبیین تفاوتهای کلی در عرصه تعلیم و تربیت بین دیدگاههای اسلام و غرب

 

منابع و مآخز

0 نظر