اطلاعیه ها

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، از روز 5 شنبه  مورخ 13/5/90 ادامه جلسات ترم چهارم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است، پس از پايان ماه مبارك رمضان، ادامه جلسات در محل موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س) برگزار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، هم اكنون بيش از 100 جلسه تدريس شده از ابتداي ترم اول تا پايان ترم سوم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني" به صورت طبقه بندي شده و با سرفصل‌هاي علمي در قالب لوح هاي فشرده ارائه شده است. هر لوح فشرده حاوي مطالب تدريس شده از يك كتاب، به شرح ذيل مي باشد:

 اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"