اطلاعیه ها
خبرگزاري دانشجو: زاهدي: روانشناسي زن ابتدا لال و سپس ناقص پا به غرب گذاشت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 20/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري دانشجو ، بدين شرح است:

خبرگزاري جمهوري اسلامي: علوم انساني در عرض ديگر علوم قرار ندارد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 17/5/90 (2شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري جمهوري اسلامي ، بدين شرح است:

ايكنا: بررسی راهبردهای قرآنی در مديريت، تعليم و تربيت اسلامی در نمايشگاه قرآن

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 17/5/90 (2شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

خبرگزاري كتاب ايران: امروز در مصلا برگزار مي‌شود، نشست آشنايي با راهبردهاي قرآني تعليم و تربيت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسات دوره، كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار مي‌شود، در سايت خبرگذاري كتاب ايران(ايبنا)، بدين شرح است:

نسيم: نشست بررسي 'راهبردهاي قرآني تعليم و تربيت' ساعت 17:30 امروز در بخش 'تحول قرآن‌بنيان علوم انساني نمايشگاه قرآن' برگزار مي‌شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسات دوره، كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار مي‌شود، در سايت نسيم، بدين شرح است:

ايرنا: فهرست نشست هاي تخصصي امشب در نمايشگاه قرآن اعلام شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسات دوره، كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار مي‌شود، در سايت خبرگزاري جمهوري اسلامي، بدين شرح است:

خيمه نيوز: بررسي مديريت و تعليم و تربيت اسلامي در نوزدهمين نمايشگاه قرآن

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسات دوره، كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار مي‌شود، در سايت خيمه نيوز، بدين شرح است:

خبرگزاري شبستان: یقین، بالاترین مرحله ایمان/مکاتب غربی در جستجوی یقین ناکام مانده اند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسلامي): نشست راهبردهاي تعليم و تربيت قرآني برگزارشد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

خبرگزاري شبستان: علوم انسانی غرب مانع از کشف حقایق هستی می شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است: