ترویج اندیشه
خيانت خواص در زيارت عاشورا

شامل: تفاوت "اسست اساس الظلم" با "اول ظالم"

نفوذ طيف "اسست اساس الظلم" در ميان مردم- ويژگي هاي "اسست اساس الظلم" در قرآن كريم

آيا به بهانه دموكراسي مي توان انتخاب احسن را كنار گذاشت؟

اسرار نهفته در كنيه ابا عبدالله

شامل: نمونه هايي از اسرار نهفته در كنيه اباعبدالله

اسناد زيارت عاشورا: تاييد علماي بزرگ در تمامي اعصار

اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت سوم)

شامل: وابن ثاره-والوتر الموتور-وتر الموتور براي پيروانش ماموريت مي آورد-مژده بزرگ براي عاشقان حقيقي حسين(ع)

  وعلي الارواح التي حلت بفنائك-ادعاي بزرگ و درخواستي بزرگ

  ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار-عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار

اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت دوم)

صفحه اول، شامل: اعلاميه اهل البيت براي بشريت در طول تاريخ

اسرار عرفاني و ملكوتي ثارالله-ثارالله، كليد رمز تفسير وجود حضرت حسين(ع)، تفسير ثارالله ويژه اولياء خداست-ثارالله در آيه نور در قران كريم تفسير شده است- الزجاجه قلب حضرت حسين است

منبع نور مصباح الهدي، ثارالله است

اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت اول)

 پيامهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي زيارت عاشورا-1-متن اعتراض نامه و دادنامه 2-دادگاه بر محاكمه قاتلين و ظلمه  3-قاضي دادگاه 4-ابعاد ظلم و جنايت و مدارك ظلم و جنايت و افشا كننده ظالمين و قاتلين 5- شناسايي و معرفي ظلمه و جنايتكاران و دستياران و طرفداران آنها 6-لزوم حفظ مدارك ظلم و جنايت 7-لزوم شهادت شهود و عدم كتمان 8-لزوم شناسايي خون خواهان و ولي دم و وكيل مقتول و دادخواهان 9-لزوم گرفتن حق مقتول و مظلوم از قاتلين و بازگرداندن آن به دادخواهان و اولياء دم و مظلومين