مصاحبه ها
کتاب نظریه تربیتی اسلام

کتاب نظریه تربیتی اسلام در کانون روان شناسی بررسی می شود

مصاحبه استاد زاهدی درباره فمنیسم

فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی زن است

روزنامه همشهری نگاهي به امورتربيتي

نگاهي به امورتربيتي از زاويه ديد تلفيق پرورش  و آموزشضرورت تقويت ساختار تربيت در مدارس     نگاهي به امورتربيتي از زاويه ديد تلفيق پرورش  و آموزش ضرورت تقويت ساختار تربيت در مدارس مرتضي زاهدي -اولين مدير كل تربيتي وزارت آموزش و پرورش     اشاره: تاكنون در صفحه فرهنگ و آموزش، ضرورت احياي مجدد امور تربيتي يا ماندن در وضعيت فعلي را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داده ايم.

مصاحبه استاد زاهدی با روزنامه ایران با موضوع:انسان تک ساختی

مصاحبه استاد زاهدی با روزنامه ایران با موضوع:انسان تک ساختیاین مصاحبه در قالب فایل pdf پیوست داده میشود

مصاحبه روزنامه جوان با استاد زاهدي

متن مصاحبه روزنامه جوان با استاد زاهدي در تاريخ سه شنبه 6 ارديبهشت 90:

مدیرامور تربیتی آموزش و پرورش دولت شهید رجایی در گفت‌وگو با «جوان»: حذف امور تربیتی توطئه اصلاحات بود گفت‌وگو با افرادی که دغدغه‌مند و دلسوزند، سخت‌تر از گفت‌وگو با افرادی است که قلم و کاغذ تو را تریبون تبلیغاتی خود می‌دانند.

مصاحبه روزنامه ايران

متن مصاحبه روزنامه ايران با استاد زاهدي در تاريخ دوشنبه 5 ارديبهشت 90:

چيستي علم از ديدگاه اسلام و غرب در گفت‌و‌گو با دكتر مرتضي زاهدي علوم غربي به «واقعيات» مي‌پردازند نه «حقايق»