سخنرانی استاد زاهدی در همایشی در جمع مربیان امور تربیتی

1506 1397/12/09
سخنرانی استاد زاهدی در همایشی در جمع مربیان امور تربیتی

باز نشر سخنرانی استاد زاهدی در همایشی در جمع مربیان امور تربیتی به مناسبت روز امورتربیتی

 

باز نشر سخنرانی استاد زاهدی در همایشی در جمع مربیان امور تربیتی به مناسبت روز امورتربیتی:

بعد از پيروزی انقلاب "روزی شهيد رجايی به من گفت: يادت هست كه مردم خانه‌هايشان را می‌فروختند تا كنار مدارس ما خانه بخرند و بچه‌هايشان را به اين مدارس بفرستند، حالا بياييد همه مدارس را اسلامی كنيم".

كسانی كه به امور تربيتی حمله می‌كنند و حتی كسانی كه دفاع می‌كنند، امور تربيتی را درست نمی‌شناسند!

يكی از نقاط ضعف نظام آموزشی قبل از تاسيس امور تربيتی این بود که در آن دوره علوم طبيعی مثل فيزيك و شيمی، آزمايشگاه و كارگاه داشت اما علوم انسانی مثل درس‌های دينی، علوم اجتماعی، هنر و اخلاق كارگاه آموزشی نداشت، ما به كمك مدير و معلم آمديم تا نظام آموزشی بارور شود. ما برای دروس انسانی كارگاه آموزشی تاسيس كرديم.

هر كسی که امور تربيتی را مقابل و رو در روی نظام آموزشی قرار می‌دهد، امور تربيتی را نشناخته است.

همه چيز آموزش است، ما چيزی جز آموزش نداريم؛ تنها راه تربيت، آموزش است؛ اگر آموزش‌ها جهتِ صحيح بگيرد، نتيجه تربيتی می‌گيريم.

يكی ديگر از دلايل تاسيس امور تربيتی، وارد كردن "ادراكات فوق حسی" در برنامه آموزشی مدارس است.

انديشه پوزيتيويسم متكی به حواس پنجگانه و ادراكاتی است كه مركز آن در مغز و ذهن است. علوم و روانشناسی غربي پوزيتيويستی است. به همين دليل از ادراكات فوق حسی چيزي نمی‌فهمند.

روانشناسی_غرب عاجز است. شجاعت، ايثار، شهادت، فداكاری و ساير عواطف عالي انسانی از ادراكات فوق حسی هستند و مركز آن قلب است. مديريت رفتار در دست قلب است...

هرگونه تمايزگذاری بين معلمان و مربيان، مردود است. بحث امور تربيتی دفاع از برنامه است نه از فرد؛ اينكه بعضی‌ها مطرح می‌كردند كه امور تربيتی با معلمان در رقابت و تضاد است، موضوعی غلط است. بين معلمان افرادی وجود دارند كه می‌توانند كار تربيتی كنند.

فمينيست‌ها با كشاندن زنان و دختران به رقابت‌های بی ارزش با مردان مشغول هستند و در نقطه مقابل، برخی‌ها زنان را به گلدوزی و آشپزی محدود كرده‌اند!

تفاوت‌های زن و مرد در زمينه ادراكات فراحسّی:
زن ۳۳بار بيشتر از مرد احساسی‌تر است و تكلم زنان ۸ بار بيشتر است. زن عاطفی‌تر است. زنان علاوه بر احساسات از مردها انسان‌تر هستند...

0 نظر