اطلاعیه نخستین نشست مجله حضوری «صراط حمید»

3829 1396/12/05
اطلاعیه نخستین  نشست مجله حضوری «صراط حمید»

نخستین مجله حضوری «صراط حمید» ویژه بانوان علاقمند به عرصه تعلیم و تربیت ناب قرآنی و متقاضیان شرکت در دوره جدید آموزش مبانی تعلیم و تربیت قرآنی.
نخستین مجله حضوری «صراط حمید»
ویژه بانوان علاقمند به عرصه تعلیم و تربیت ناب قرآنی و متقاضیان شرکت در دوره جدید آموزش مبانی تعلیم و تربیت قرآنی.
جهت کسب اطلاعات از جزئیات نشست و نحوه ثبت نام بروشور زیر را مطالعه فرمایید :
0 نظر