فرم عضويت در انجمن

9361396/02/15
فرم عضويت در انجمن

براي عضويت در انجمن نظام شناسي قرآني، «معرفي انجمن» را مطالعه نماييد و سپس فرم ذيل را تكميل نموده و حضوراً در ساعت اداري در «محل انجمن نظام شناسي قرآني»، تحويل فرماييد.

 

براي عضويت در انجمن نظام شناسي قرآني، «معرفي انجمن» را مطالعه نماييد و سپس فرم ذيل را تكميل نموده و حضوراً در ساعت اداري در «محل انجمن نظام شناسي قرآني»، تحويل فرماييد.

لازم به ذكر است كه جلسات ماهانه انجمن در آخرين پنج شنبه هر ماه از ساعت 15 تا اذان مغرب در قالب نشستهاي علمي با سخنراني انديشمندان و صاحبنظران اسلامي، در محل موسسه صابره(س) برگزار مي شود.

 

فایل ورد در پیوست میباشد

0 نظر