صابره: اعلام اسامي برندگان مسابقه نظام شناسي در نهج البلاغه و اهداي جوايز به حاضرين در مراسم 9/8/92

726 1395/12/08
صابره: اعلام اسامي  برندگان مسابقه نظام شناسي در نهج البلاغه و اهداي جوايز به حاضرين در مراسم 9/8/92

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني صابره، در حاشيه هفتمين همايش بسوي راهبردهاي قرآني در مديريت و تربيت اسلامي، جوايز برندگان مسابقه نظام شناسي در نهج البلاغه، به آنها اهداء گرديد. اين جوايز براي افرادي بود كه پاسخنامه را حضوراً تحويل داده بودند. بديهي است، افرادي كه پاسخنامه خود را ايميل كرده بودند، از طريق پيامك صابره، برنده بودن آنها و نحوه دريافت جايزه، به آنها اعلام خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني صابره، در حاشيه هفتمين همايش بسوي راهبردهاي قرآني در مديريت و تربيت اسلامي، جوايز برندگان مسابقه نظام شناسي در نهج البلاغه، به آنها اهداء گرديد. اين جوايز براي افرادي بود كه پاسخنامه را حضوراً تحويل داده بودند. بديهي است، افرادي كه پاسخنامه خود را ايميل كرده بودند، از طريق پيامك صابره، برنده بودن آنها و نحوه دريافت جايزه، به آنها اعلام خواهد شد.

معرفي جايزه اهدايي به برندگان

 مجموعه 5 جلدي كتاب «امام علي(ع) صداي عدالت انساني»، به قلم جرج جرداق و با ترجمه سيد هادي خسروشاهي، مجموعاً 1544 صفحه شامل جلدهاي «امام علی و قومیت عربی»، «امام علي(ع) و سقراط»، «امام علی و عصر او»، «امام علی و حقوق بشر»، دانلود کتاب «امام علی وانقلاب فرانسه»

اسامي برندگان

حسين نجف خاني
نرگس امامي
فريده وهاب نيا
سودابه عطايي پور
صديقه نجف خاني
زهرا واحدي
سارا اديب زاده
نرگس مافي
زهره جوادي
قدسيه علي اوسط
صبورا امين فر
معصومه ابراهيمي
مهديه خاطري زاده

 

0 نظر