عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

850 1395/10/09
عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 9/3/1390)دوره "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"، كه ويژه تربيت استاد مي باشد، استاد زاهدي ضمن معرفي اجمالي دوره، برنامه ها و طرح هاي دوره را يادآور شدند.

 

 

عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 9/3/1390)دوره "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"، كه ويژه تربيت استاد مي باشد، استاد زاهدي ضمن معرفي اجمالي دوره، برنامه ها و طرح هاي دوره را يادآور شدند.

در اين جلسه كه حضور دانش پژوهان جديد، به چشم مي خورد، استاد زاهدي به صورت اجمالي به معرفي دوره پرداخته و عنوان كردند اين دوره در پي عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت قرآني با استاندارد و عيار قرآن و عترت مي باشد. ايشان در ادامه بر نظام‌مند بودن اين دوره تاكيد كردند كه اين نظام شامل مباني و ساختار و فلسفه و برنامه ريزي و كتب درسي و كارگاههاي آموزشي و نظام ارزشيابي مي باشد. اين نظام داراي مدل اجرايي و الگويي است كه طبق آن مي توان مدرسه تأسيس نمود. استاد زاهدي افزودند هدف ما در اين دوره تربيت متخصص و محقق تعليم و تربيت است. دانش پژوهان براي فارغ التحصيلي از اين دوره بايد نظام مديريت و تعليم و تربيت قرآني را بشناسند. استاندارد محقق هم طبق آيه شريفه "و هدوا الي الطيب من القول و هدوا الي صراط الحميد" مشخص مي شود. يعني بايد به نظريه احسن، نظريه برتر و نظريه شفابخش برسند. صراطي را طي كنند كه همه پسنديدنيها در آن باشد و درونش دُر و گوهر باشد. ما آرزويمان اين است كه در تعليم و تربيت، مجتهد تربيت كنيم.

 

استاد زاهدي در ادامه دوره حاضر را  به عنوان يك مكتب پيشرو و پيش رونده و نه درس و سخنراني محض معرفي كردند و براي تحقق اين امر، 11 برنامه اجرايي در قالب 9 طرح را مطرح نمودند.

 

برنامه هاي دوره:

 

1- عرضه  دانش تخصصي تعليم و تربيت اسلامي (محتوا)

 

2- عرضه نظام مديريت و تعليم و تربيت اسلامي (نقشه راه)

 

3- تربيت استاد

 

4- فراخوان دانش پژوهان حضوري و غير حضوري (بين 900 تا 1000 نفر، در هر دوره قابل پذيرش خواهند بود)

 

5- ايجاد آگاهي در بين جامعه فرهيخته كشور نسبت به مديريت و تعليم و تربيت قرآني و اسلامي

 

6- تأليف كتب علمي و درسي دانشگاهي (در فاز اول 28 عنوان كتاب، در فاز دوم 472 عنوان كتاب و در فاز سوم 3700 عنوان كتاب)

 

7- اعزام اساتيد به داخل و خارج از كشور

 

8- تاسيس رشته هاي متنوع تعليم و تربيت (اكنون رشته عمومي تدريس مي شود و 20 عنوان رشته تخصصي طراحي شده كه انشاءالله در آينده تأسيس مي شوند)

 

9- ايجاد كارگاههاي آموزشي

 

10- تأليف كتابهاي درسي مدارس در تمام دروس و مقاطع تحصيلي (اول كتاب راهنما و سپس اصل كتاب)

 

11- راه اندازي مدارس اُسوه و الگو (از پيش دبستاني تا دانشگاه)

 

استاد زاهدي در ادامه يادآور شدند كه اين 11 برنامه بايد در قالب 9 طرح ارائه شوند:

 

1- طرح ارائه نظام تعليم و تربيت

 

2- طرح ارائه ساختار مديريت و تعليم و تربيت اسلامي

 

3- طرح ارائه كارگاههاي آموزشي

 

4- طرح اسلامي كردن علوم جديد ( به گفته استاد زاهدي واقعيات قوانين داخل هستي هستند كه داراي دور و تسلسل باطل بوده و هر چيزي علت چيز ديگر مي باشد. اما حقايق، قوانين حاكم بر هستي هستند كه حلقه بسته واقعيات و ناسوت را مي شكافند و به ملكوت متصل مي شوند. مراحل توليد علم توسط جهان غرب، ويروس دار شده است، لذا علم، خاصيت خود را از دست مي‌دهد. اكنون علم غربي ابزار ساز است و نمي تواند به حقيقت برسد. اينها صنعت است و افقهايي را به روي بشريت باز نمي‌كند و به حقايق كاري ندارند تا انسان را هدايت نمايند.  اينها علوم نيستند، فضل و تخصص هستند... علما كساني هستند كه درهاي حقيقت به رويشان باز شود و بتوانند واقعيات را به حقايق متصل كنند. علما، زيباشناس و حقيقت شناس و ارزش شناس و يقين شناس و كمال شناسند و با فضلا و متخصصين تفاوت دارند... .)

 

5- طرح اسلامي كردن كتب درسي

 

6- طرح مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي

 

7- مبارزه با ناتوي فرهنگي

 

8- طرح نظام تربيتي خانواده

 

9- طرح نظام تربيتي جامعه

كلاسهاي ترم تابستاني در روزهاي دوشنبه (ويژه تربيت استاد) و پنجشنبه از ساعت 17 تا 19 در مدرسه پيام (ميدان تجريش) داير مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر با موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره (س)، تماس بگيريد.

 

 

0 نظر