درسهايي از زيارت عاشورا -شماره هشتم

8911396/01/19
درسهايي از زيارت عاشورا -شماره هشتم

مراحل براندازي حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت(عليهم السلام)

 

مراحل براندازي حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت(عليهم السلام)

يكي از نكات عجيبي كه در زيارت عاشورا وجود دارد اين است كه ، اين همه لعن كه در زيارت عاشورا وجود دارد ، مخاطب يكي از آنها هم غيرمسلمان نيست و زيارت عاشورا يك يهودي و يا مسيحي را لعن نمي كند بلكه همه بحث فقط در مورد فرق و طوائف و احزاب درون جامعه اسلامي است . مي داني يعني چه ؟ ؛ يعني اولين و اصلي ترين خط مقدم دشمنان حكومت فرهنگ و انديشه اسلام و اهل البيت ( عليهم السلام ) ، در بين افراد و احزاب درون جامعه مي باشند .
زيارت عاشورا دشمنان حكومت اسلام را دسته بندي نموده و برانداي حكومت فرهنگ و انديشه اسلام و اهل البيت ( عليهم السلام ) را در سه مرحله تبيين مي كند :
1- كودتاي فرهنگي : زيارت عاشورا مي فرمايد : « فلعن الله امةً اسسة اساس الظلم و الجور عليكم اهل البيت » ؛ يعني لعنت خدا بر هرگروهي كه اساس و پايه انحراف از مكتب اهل البيت ( عليهم السلام ) را تئوريزه و تاسيس مي كنند . اين گروه اصلا اهل خشونت نيستند داراي چهره اي علمي و منطقي و مؤدب مي باشند ؛ و در غالب بحث هاي علمي فقط حرف مي زنند ويا مقاله و كتاب مي نويسند و مباني و بنيان اساس ظلم را تاسيس مي كنند .
2-كودتاي سياسي : زيارت عاشورا مي فرايد : « و لعن الله امةً دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها » ؛ يعني لعنت خدا بر هر گروهي كه شما را از مقام و مراتب بحقتان به كنار زد . اين گروه با بكار گيري طرحهاي سياسي فضا را غبار آلود مي كنند تا بتوانند حق را از جايگاهش كنار بزنند و باطل را بجايش قرار بدهند و ظلم را جايگزين عدل كنند .
وقتي كه توسط گروه اول مباني و ساختار انحراف شكل گرفت ، ديگر افكار عمومي از حق منحرف مي شوند و در آن فضاي غبار آلود ، انديشه ها و افكار حق ، توسط مردم شناخته نمي شوند و لذا آنوقت مردم به انديشه هاي حق راي نمي دهند و در آنجاست كه انديشه هاي باطل بجاي انديشه هاي حق ، حكومت مي كنند .
در ابتداي امر كسي جرات نمي كرد به حضرت زهرا (سلام الله عليها ) آن جسارت ها را بكند ، به صورت پاره تن پيغمبر خدا سيلي بزنند ، پهلوي حضرت را بشكنند و نهايتا حضرت را به شهادت برسانند ؛ اما اول دشمنان انحراف را در جامعه تئوريزه و پايه گزاري كردند و باطل را بجاي حق نشاندند ، و بعد در ماجراي فدكيه در مناظره بين حضرت زهرا (سلام الله عليها ) و خليفه اول ، كودتاي سياسي شكل گرفت .
ابوبكر در ابتداي حرفهايش مثل يك شيعه تنوري ، موزيانه توصيف هاي بسياري در مورد منزلت حضرت زهرا (سلام الله عليها ) مي كند: «يابنت رسول الله! لقد كان ابوك بالمؤمنين عطوفا كريما و رئوفا رحيما» (1) پدرت اهل رحمت بود . اهل خشونت نبود ؛ ما هم منطقي با يكديگر حرف مي زنيم ؛ و بعد ابوبكر اعمال خود را در غصب فدك اينگونه توجيه مي كند : « ... و ذلك باجماع من مسلمين ، لم انفرد به وحدي و لم استبد بما كان الرأي عندي و ... » ؛ من اين كار را به اتفاق تمامي مسلمانان به انجام رساندم و در اين كار يك تنه اقدام نكردم و به رأي و نظر خود مستبدانه عمل ننمودم ؛ من فقط به مرمسالاري عمل كردم و همه به اين كار رأي دادند (!) . و بعد از پاسخ حضرت زهرا ( سلام الله عليها ) ، ابوبكر به انصار و مهاجرين حاضر در مسجد اشاره كرده و مي گويد : « ... هؤلاء المسلمون بيني و بينك ، قلدون ما تقلدت و باتفاق منهم أخذت ما أخذت ... » ؛ ابوبكر ، مهاجرين و انصار را بين خودش و حضرت قرار مي دهد و مي گويد ، اين مسئوليتي كه به گردن گرفته ام آنان به گردنم انداخته اند و آنچه را كه تصرف كرده ام به اتفاق آنها بوده است . ابوبكر مي خواهد با اين حرفهايش رأي مردم را ، دليل مشروعيت اعمالش به حساب آورد . گويي ابوبكر ، حضرت زهرا (سلام الله عليها) را مخاطب قرار داده و مي گويد : تو به همراه علي ، يك شب دست فرزندانت را گرفتي و به در خانه همه سران قبايل و احزاب رفتي و نظر سنجي كردي ولي كسي به شما رأي نداد ، اما مردم به من رأي دادند و مرا برگزيدند .
خليفه اول و دوم دليل كودتاي سقيفه را خودشان اين بيان كرده اند كه ،از ترس رخ دادن فتنه ، « خوف الفتنه » ، ما اين كار را كرديم . يعني ديديم اينطور كه رسول خدا گفته بود ، قرار است كه علي و بچه هايش تا روز قيامت حكومت را به دست بگيرند ولي ما براي جلوگيري از انحصار طلبي و ايجاد نشاط سياسي و توسعه سياسي وجلب مشاركت احزاب و قبايل ، و براي اينكه همه مردم در اين حكومت سهم داشته باشند و تكثرگرايي در جامعه وجود داشته باشد و شعار عربستان بري همه عربها عينيت پيدا كند ، ما اين كار را انجام داديم (!) .
3- كودتاي نظامي : زيارت عاشورا مي فرمايد : « ولعن الله امةً قتلتكم » ؛ مرحله آخر براندازي حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت ( عليهم السلام ) ، محاصره و جنگ و قتل و كشتار سردمداران حكومت اسلامي و اولياء دين است .
يك نكته مهم قابل توجه است كه ، زيارت عاشورا براي معرفي گروه هاي فوق از لفظ « امةً » ، كه يك كلمه نكره مي باشداستفاده مي كند ، يعني نبايد اين دسته بندي زيارت عاشورا را فقط منحصر به 1400 سال پيش بدانيم .
علاوه بر سه گروه فوق ، زيارت عاشورا گروه ديگري را هم به عنوان دشمنان حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت ( عليهم السلام ) معرفي مي كند: « و لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم » ؛ اين افراد گوسفند صفتاني هستند كه طيف وسيعي از جامعه را تشكيل مي دهند و شامل حزب باد ، بي تفاوت ها ، سازشكارها و اهل سكوت مي باشند كه بستر را براي دشمنان و براندازان حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت ( عليهم السلام ) ، فراهم مي كنند .
بابراين به طور كلي زيارت عاشورا در جريان شناسي دشمنان حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت ( عليهم السلام ) ، چهار گروه زير را معرفي مي كند كه بايستي در هر زمان آنها را شناخت و به شيوه هاي صحيح با آنان مبارزه نمود و طبق دستور زيارت عاشورا ( و برئة الي الله و اليكم منهم و ... ) از آنها برائت جست :

1- امةً اسسة اساس اظلم والجور
2- امةً دفعتكم عن مقامكم و امةً ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها
3- امةً قتلتكم
4- ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- خطبه فدكيه - كتاب زندگاني حضرت زهراء(سلام الله عليها) – تأليف علامه محمد باقرمجلسي

نقل مطالب به شرط ذكر منبع، بلامانع است.          پايگاه اطلاع رساني موسسه فرهنگي صابره (س):WWW.Sabereh.ir

0 نظر