با حضور آيت الله حائري شيرازي، همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، برگزار ‌شد-شبكه خبر دانشجو

2660 1395/10/14
با حضور آيت الله حائري شيرازي،  همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، برگزار ‌شد-شبكه خبر دانشجو

همایش بسوی راهبردهای قرآنی در تربیت انسان

 

0 نظر