جزوه "خطابه غدیر، قانون اساسی دین"

3780 1396/12/22
جزوه "خطابه غدیر، قانون اساسی دین"

جزوه "خطابه غدیر، قانون اساسی دین"(فایل pdf شامل 18 صفحه به صورت پیوست قرار داده شده)برگرفته از سلسله مباحث نظام شناسی اسلامی توسط استاد زاهدی


جزوه "خطابه غدیر، قانون اساسی دین"

(فایل pdf شامل 18 صفحه به صورت پیوست قرار داده شده)

برگرفته از سلسله مباحث نظام شناسی اسلامی توسط استاد زاهدی

0 نظر