متن کتاب تفسير سلام ; منابع و مآخز

4271396/02/01

توضيحات‌ لازم‌ قبل‌ از ارائه‌ي‌ منابع‌:

 قبل‌ از ارائه‌ي‌ منابع‌ تحقيق‌ عنايت‌ محققين‌ به‌ نكات‌ زير مفيد خواهد افتاد (ان‌شاءالله)

 گستره‌ي‌ تحقيق‌ و عمق‌ نمادين‌ پژوهش‌ مطرح‌ شده‌ در اين‌ كتاب‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تحقيق‌ در مورد آنها نيازمند به‌ كسب‌ اطلاعات‌ وسيع‌ و تجربه‌ي‌ كافي‌ در تحقيق‌ به‌ عنوان‌ پيش‌نياز تحقيق‌ درمورد عناوين‌ مذكور مي‌باشد. لذا محقق‌ يا بايد داراي‌ اطلاعات‌ كافي‌ و قدرت‌ تحليل‌ علمي‌ و عرفاني‌ و اجتماعي‌ از آيات‌ و روايات‌ و تاريخ‌ و ساير منابع‌ را داشته‌ باشد تا بتواند به‌ نتايج‌ قابل‌ قبول‌ و درخور توجه‌ دست‌ يابد؛ و يا آن‌ كه‌ ازمحضر اساتيد و فرهيختگان‌ علوم‌ اسلامي‌ بهره‌مند گشته‌ و تحت‌ ارشاد و راهنمايي‌ ايشان‌ عمل‌ نمايد.

  در غيراينصورت‌ محقق‌ با انبوه‌ منابع‌ و كتب‌ و مقالات‌ و مطالب‌ روبه‌رو خواهد شد كه‌ از يك‌ طرف‌ وسعت‌ مفاهيم‌ تحقيق‌ و از طرف‌ ديگر پيچيدگي‌ اسرار و اعماِ بحث‌ او را دچار حيرت‌ خواهد نمود.

    با عنايت‌ به‌ كمي‌ تجربه‌ي‌ دانش‌پژوهان‌ در امر تحقيق‌ و گستره‌ي‌ عظيم‌ موضوعات‌ تحقيقي‌ ارائه‌ شده‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تنها راه‌ صحيح‌ براي‌ تحقيق‌ استفاده‌ از محضر اساتيد و بزرگان‌ علوم‌ الهي‌ مي‌باشد تا محقق‌ در تمامي‌ مراحل‌ تحقيق‌، از ارشادات‌ و راهنمايي‌هاي‌ ايشان‌ بهره‌مند گردد.

   امتياز بهره‌مندي‌ از علوم‌ و انديشه‌ اساتيد بزرگوار موجب‌ مي‌گردد كه‌ اولاً مشكلات‌ تحقيق‌ آسان‌ گردد، ثانياً بر كيفيت‌ و عناي‌ تحقيق‌ افزوده‌ گردد ثالثاً محقق‌ از تحقيقات‌ خود ثمرات‌ ارزشمندي‌ به‌ دست‌ آورد و رابعاً با ارسال‌ نتايج‌ تحقيقات‌ خود، اين‌ مؤسسه‌ را نيز از راهنمودها و دانش‌ اساتيد مذكور بهره‌مند گرداند.

   بنابراين‌ آنچه‌ كه‌ به‌ عنوان‌ منابع‌ تحقيق‌ معرفي‌ شده‌ است‌ تنها نمونه‌هاي‌ محدود و ناكافي‌ از منابع‌ مورد نياز مي‌باشد اما عليرغم‌ ناكافي‌ بودن‌ آنها وجود دلايل‌ زير موجب‌ گشت‌ تا به‌ عنوان‌ منابع‌ تحقيق‌ معرفي‌ گردند.

 الف‌ ـ اين‌ منابع‌ براي‌ دانش‌پژوهاني‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ دست‌يابي‌ به‌ منابع‌ بيشتر براي‌ ايشان‌ مقدور نمي‌باشد.

 ب‌ ـ اين‌ منابع‌ براي‌ دانش‌پژوهاني‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ محضر اساتيد و فرهيختگان‌ و اسلام‌شناسان‌ دانشمند براي‌ ايشان‌ دشوار است‌.

 ج‌ ـ معرفي‌ منابع‌ مذكور به‌ عنوان‌ نمونه‌، تا قبل‌ از تشرف‌ به‌ محضر علما و دانشمندان‌ فرصت‌ خوبي‌ براي‌ مطالعات‌ اوليه‌ محقق‌ ايجاد مي‌كند.

 د ـ اين‌ منابع‌ براي‌ دانش‌پژوهاني‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ فرصت‌ بيشتر براي‌ تحقيقات‌ عميق‌تر و وسيع‌تر ندارند.

 ه ـ دانش‌پژوهان‌ و محققين‌ با آشنا شدن‌ با چند نمونه‌ از منابع‌ مورد نياز، اولاً در چگونگي‌ يافتن‌ منابع‌ دچار ابهام‌ نخواهند شد؛ و ثانياً در هنگام‌ روبه‌رو شدن‌ با انبوه‌ منابعي‌ كه‌ خود به‌ دست‌ خواهند آورد، در چگونگي‌ گزينش‌ منبع‌ و مطلب‌ دچار حيرت‌ نخواهند شد.

 * تبصره‌ 1:

   پژوهش‌ مي‌توانيد يك‌ يا چند عنواين‌ يا تمام‌ عناوين‌ فوِ را شامل‌ گردد.

 * تبصره‌ 2:

    پژوهش‌ به‌ وسيله‌ گروه‌ و البته‌ با تقسيم‌ وظايف‌ پژوهشي‌ بسيار مطلوب‌تر از پژوهش‌ فردي‌ مي‌باشد. ولي‌ در عين‌ حال‌ پژوهش‌هاي‌ فردي‌ نيز به‌ شرط‌ دارا بودن‌ كيفيت‌ مطلوب‌ از ارزش‌ خاص‌ خود برخوردار مي‌باشند.

 * تبصره‌ 3:

  پژوهش‌ها هرچه‌ عميق‌تر و هرچه‌ گسترده‌تر باشد به‌ شرط‌ دوري‌ از تكرار مكررات‌ و پرهيز از اطناب‌ و طولاني‌ كردن‌هاي‌ بي‌مورد مطالب‌ از ارزش‌ خاصي‌ برخوردار مي‌باشد.

   توجه‌ :

    لطفاً پس‌ از انجام‌ پژوهش‌، يك‌ نسخه‌ از آن‌ را جهت‌ مؤسسه‌ فرهنگي‌ صابره‌، واحد تحقيقات‌ ارسال‌ نماييد تا پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ارزش‌ علمي‌ اولاً در آرشيو تحقيقات‌ مؤسسه‌ براي‌ استفاده‌ محققين‌ قرار گيرد. ثانياً براي‌ پژوهشگر پرونده‌ علمي‌ تشكيل‌ شود و مقدمات‌ همكاري‌هاي‌ تحقيقاتي‌ بيشتر فراهم‌ گردد.


 منابع‌ پژوهش‌:

 - قرآن‌ كريم‌

 - نهج‌البلاغه‌ - تأليف‌ سيدرضي‌  ره  گزيده‌ي‌ سخنان‌ و نامه‌هاي‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌بن‌ابيطالب‌ ع

 - مفاتيح‌الجنان‌- تأليف‌ مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ عباس‌ قمي‌، گزيده‌ي‌ ادعيه‌ و زيارات‌ و اعمال‌ عبادي‌ از مأثورات‌ اهل‌البيت‌ :

 - المفردات‌ في‌ غريب‌ القرآن‌- ابوالقاسم‌ راغب‌ اصفهاني‌

 - مجمع‌ البحرين‌، شيخ‌ فخرالدين‌ الطريحي‌

 - نهج‌الفصاحه‌- تأليف‌ ابوالقاسم‌ پاينده‌، مجموعه‌ي‌ كلمات‌ قصار حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ ص

 - وسائل‌الشيعه‌- شيخ‌ محمد حر عاملي‌ ره

 - مقاييس‌ اللغد- تأليف‌ ابي‌الحسن‌ احمدبن‌ فارس‌بن‌ زكريا

 - غرر الحكم‌- تأليف‌ عبدالواحد آمدي‌، مجموعه‌ي‌ گزيده‌ي‌ فرمايشات‌ كوتاه‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌بن‌ ابيطالب‌ ع

 - كشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌تهانوي‌

 - جمهره‌ي‌ ابن‌ دريد- محمدبن‌ حسن‌بن‌ دريد

 - مفاتيح‌ الغيب‌- صدرالمتالهين‌ شيرازي‌

 - نهاية‌ الحكمة‌- علامه‌ سيدمحمدحسين‌ طباطبائي‌

 - تحف‌العقول‌ عن‌ ال‌الرسول‌- ابومحمد الحسن‌ بن‌ شعبه‌ي‌ خزائي‌ ترجمه‌ي‌ احمد جنتي‌

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر