متن کتاب تفسير سلام ; جلسه ششم سوالات امتحانی

1601 1396/02/01

 

 1ـ چند نمونه‌ از واژه‌هاي‌ عربي‌ كه‌ در قرآن‌ كريم‌ نيز بكار رفته‌ باشد را انتخاب‌ كنيد و معاني‌ هريك‌ را در عرف‌ عرب‌ زبانها با معاني‌ آنها در قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ اهل‌البيت‌ عليهم‌الصلوة‌ والسلام‌ مقايسه‌ و ارائه‌ نمائيد.

 2ـ مفاهيم‌ تسبيح‌ را با عنايت‌ به‌ آيات‌ قرآن‌كريم‌ توضيح‌ دهد.

 3ـ به‌ چه‌ دليل‌ نمي‌توان‌ براي‌ جمله‌ بسم‌اللهالرحمن‌الرحيم‌ ترجمه‌اي‌ معادلي‌ قرارداد كه‌ بتواند مفاهيم‌ آنرا برساند؟

 4ـ مفهوم‌ السلام‌ در سوره‌ حشر را بيان‌ نمائيد.

 5ـ ترجمه‌ي‌ سلام‌ در سوره‌ي‌ قدر را تشريح‌ نمائيد.

 6ـ نزول‌ ملائك‌ بر عالم‌ شهود چه‌ لوازمي‌ دارد.

 7ـ «حتي‌ مطلع‌ الفجر» در سوره‌ي‌ قدر، يعني‌ چه‌؟

 8ـ اجزاء و اركان‌ بهشت‌، چگونه‌ به‌ بهشتيان‌ سلام‌ مي‌كند در حالي‌ كه‌ باغ‌ و درخت‌ كه‌ نمي‌تواند حرف‌ بزند.

 9ـ مفهوم‌ آيه‌ي‌ شريفه‌ي‌ «و تحيتهم‌ فيها سلام‌» را توضيح‌ دهيد.

 10ـ مفهوم‌ صلوات‌ حقتعالي‌ با صلوات‌ بندگان‌ بر محمد و آل‌ محمد چه‌ تفاوتي‌ دارد؟

 11ـ نتيجه‌ي‌ سلام‌ حقيقي‌ بر اهل‌البيت‌ :  را تشريح‌ كنيد.

 12ـ مفهوم‌ السلام‌ در بيان‌ حضرت‌ فاطمه‌ 3  را بنويسيد.

 13ـ تفاوت‌ مفهوم‌ سلام‌ و السلام‌ را بيان‌ نمائيد.

 14ـ مفاهيم‌ سلام‌ در سلام‌ مؤمنين‌ به‌ يكديگر را بنويسيد.

 15ـ اگر با صداقت‌ و معرفت‌ به‌ يكديگر سلام‌ نكنيم‌ چه‌ خواهد شد؟

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر