متن کتاب تفسير سلام ; جلسه ششم پاورقی

4101396/02/01

1- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ الزمر(39)، آيه‌75

2- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ الاسراء(17)، آيه‌44

3-سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يس‌(36)، آيه‌58

4-سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌79

5- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ حشر(59)، آيه‌23‌

6- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ قدر(97)،

7-- بحارالانوار، ج‌ 43، ص‌ 65/ تفسير الفرات‌، ص‌218.

8- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ قدر(97)، آيه‌4

9- قال‌ رسول‌ الله  ص  «فأنا أشمّ منها رائحة‌الجنة‌» من‌ بوي‌ خوش‌ بهشت‌ را از وجود فاطمه‌ استشمام‌ مي‌كنم‌.

عقدالفريد، ج‌2، ص‌438 / مستدرك‌ الصحيحين‌، ج‌3، ص‌160 / ينابيع‌المودة‌، ص‌260

10- پيامبر اكرم‌  ص  پس‌ از آنكه‌ خداوند، بهشت‌ را از نور وجه‌ خود آفريد، آن‌ نور را تقسيم‌ كرد: يك‌ سوم‌ از آن‌، نصيب‌ من‌ و يك‌ سوم‌ آن‌ نصيب‌ فاطمه‌ و يك‌ سوم‌ ديگر نصيب‌ علي‌ و اهل‌بيت‌ او شد. پس‌ هركس‌ كه‌ در پرتو آن‌ نور قرار گرفت‌ و از آن‌ بهره‌اي‌ برد، از دوستداران‌ آل‌ محمّد :  خواهد شد و هركس‌ كه‌ از آن‌ بهره‌اي‌ نبرد، از خط‌ دوستي‌ آل‌ محمّد :  گمراه‌ خواهد گشت‌.

روضة‌الواعظين‌، ج‌1، ص‌179 / مناقب‌ (ابن‌شهرآشوب‌)، ج‌3، ص‌32 / بحارالانوار، ج‌43، ص‌44

11- أمالي‌ (صدوِ)، م‌ 24، ص‌99

12- قال‌ رسول‌الله  9  «... و هي‌ نور عيني‌ و...». أمالي‌ (صدوِ)، م‌24، ص‌99

13- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ ذاريات‌(51)، آيات‌ 24 و 25

14- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ قدر(97)، آيه‌ي‌ 5

15- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يونس‌(10)، آيه‌ي‌ 10 / سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ ابراهيم‌(14)، آيه‌ي‌23

16- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ رعد(13)، آيه‌ي‌ 24

17- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يونس‌(10)، آيه‌ي‌ 10

18- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يونس‌(10)، آيه‌ي‌ 25: والله يدعوا الي‌ دارالسلام‌...

19- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ فرقان‌(25)، آيه‌ي‌ 30

20- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يونس‌(10)، آيه‌ي‌ 10

21- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ احزاب‌(33)، آيه‌ 56

22- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ محمّد(47)، آيه‌ي‌ 24

23- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ احزاب‌(33)، آيه‌ي‌ 56

24- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ احزاب‌(33)، آيه‌ي‌ 56

25- اصول‌ كافي‌، ج‌1، كتاب‌ الحجة‌، باب‌ «أن‌ الائمة‌ نورالله عز و جل‌»- نقل‌ به‌ معني‌ شده‌ است‌. منظور آنست‌ كه‌ آيا مگر حقتعالي‌ به‌ حضرت‌ أباعبدالله ع  نفرموده‌ بود كه‌ علي‌ اصغر و علي‌ اكبرت‌ را هم‌ بايد به‌ كربلا ببري‌  و در آنجا بر شهادت‌ و قطعه‌ قطعه‌ شدن‌ آنها توسط‌ دشمنان‌ صبر كني‌ و عاشقي‌ و اطاعت‌ را در بالاترين‌ درجه‌ به‌ تجلي‌ و نمايش‌ بگذاري‌.

26- اصول‌ كافي‌، ج‌1، كتاب‌الحجة‌، باب‌ «ان‌ الائمه‌ نورالله عزوجل‌»

27- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ يس‌(36)، آيه‌ي‌ 58

28- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ حجر(15)، آيه‌ي‌ 46

29- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ حشر(59)، آيه‌ي‌ 23

30- رجوع‌ شود به‌ پاورقي‌ 99.

31- كتاب‌ «العوالم‌» جلد 11 صفحه‌ 190 / كتاب‌ «الدلايل‌ الامامة‌» ص‌28؛ به‌نقل‌ از كتاب‌ «چشمه‌ در بستر» تأليف‌ حجة‌الاسلام‌ حاج‌آقا مسعود آقايي‌، انتشارات‌ حضور.

32- بحارالانوار، ج‌76، ص‌11

33- پورياي‌ ولي‌ در فرهنگ‌ عمومي‌ ايراني‌، پهلوان‌ ايراني‌ بود كه‌ بدليل‌ دارا بودن‌ اوج‌ مرتبه‌ي‌ جوانمردي‌، عليرغم‌ آنكه‌ در مبارزه‌ با حريف‌ خود پيروز بود، به‌ دليل‌ اطلاع‌ از وضع‌ مادر پير و سالخورده‌ي‌ حريف‌ كه‌ بدون‌ آنكه‌ پورياي‌ ولي‌ را بشناسد درخواست‌ كرده‌ بود كه‌ براي‌ پيروزي‌ فرزندش‌ بر پورياي‌ ولي‌ دعا كند، خود را در هنگام‌ مبارزه‌ با حريف‌، به‌ زمين‌ زد و شكست‌خورده‌ نشان‌ داد.

34- طيب‌ حاج‌رضايي‌ يكي‌ از گردن‌كفت‌ها و چاقوكش‌ها و قدّاره‌بندهاي‌ تهران‌ قديم‌ بود كه‌ ويژگي‌ها و خصلت‌هاي‌ جوانمردانه‌ي‌ او زبانزد عموم‌ بود تا بالاخره‌ وقتي‌ در زمان‌ نهضت‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ ره  و قيام‌ پانزده‌ خرداد به‌ طرفداري‌ مظلومين‌ برخاسته‌ و عليه‌ حكومت‌ شاهنشاهي‌ با انقلابيون‌ جامعه‌ همراه‌ شد، عوامل‌ شاه‌ او را دستگير كردند و هرچه‌ او را شكنجه‌ كردند تا به‌ دروغ‌ بگويد كه‌ براي‌ طرفداري‌ از امام‌ خميني‌ پول‌ گرفته‌ است‌، او قبول‌ نكرد تا آنكه‌ او را تيرباران‌ كردند. قبر مطهر او در جوار حضرت‌ عبدالعظيم‌ع  مي‌باشد.

35- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ كهف‌(18)، آيه‌ي‌ 109: «قل‌ لو كان‌ البحر مداداً لكلمات‌ ربّي‌ لنفد البحر قبل‌ أن‌تنفد كلمات‌ ربّي‌ و لو جئنا بمثله‌ مداداً»

36- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌ي‌ 109

37- فاطمة‌الزهراء از ولادت‌ تا شهادت‌، سيدمحمدكاظم‌ قزويني‌، ترجمة‌ دكتر حسين‌ فريدوني‌، ص‌292 / بحارالانوار، ج‌43، ص‌177 / اهل‌البيت‌ : ، ص‌162

38- فاطمة‌الزهراء از ولادت‌ تا شهادت‌، ص‌259 / اهل‌البيت‌ : ، توفيق‌ ابوعلم‌، صص‌165-164 / السيرة‌النبوية‌، زيني‌ دحلان‌، ج‌3، ص‌364

39- فاطمة‌الزهراء از ولادت‌ تا شهادت‌، ص‌259 / مناقب‌ ابن‌شهرآشوب‌، ج‌1، ص‌242 / نزهة‌المجالس‌، ج‌2، ص‌166 / العوالم‌، ج‌1، ص‌254

40- همان‌

41- همان‌

42- همان

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر