متن کتاب تفسير سلام ; جلسه پنجم عناوین پژوهشی

1716 1396/02/01

 

توضيحات‌ لازم‌ قبل‌ از ارائه‌ي‌ عناوين‌ پژوهشي‌ و تخصصي‌

   قبل‌ از ارائه‌ي‌ عناوين‌ پژوهشي‌، توضيح‌ اين‌ نكته‌ مفيد به‌ نظر مي‌رسد كه‌ مباحث‌ طرح‌ در جلسات‌ درس‌ براي‌ استفاده‌ عموم‌ است‌؛ لذا از اصطلاحات‌ تخصصي‌ يا طبقه‌بندي‌ تخصصي‌ مباحث‌ يا پيگيري‌ تخصصي‌ پيرامون‌ هريك‌ از عناوين‌ بحث‌ كه‌ موجب‌ خستگي‌ يا كسالت‌ عمومي‌ خواهد شد پرهيز شده‌ است‌ و سعي‌ بر آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ كه‌ ارائه‌ مباحث‌ در عين‌ تخصصي‌ بودن‌ آنها به‌ گونه‌اي‌ ارائه‌ گردد كه‌ براي‌ عموم‌ افراد جامعه‌ قابل‌ استفاده‌ گردد.

دليل‌ انتخاب‌ اين‌ شيوه‌ آن‌ است‌ كه‌ زيارت‌ عاشورا علاوه‌ بر مأموريت‌ تهذيب‌ و تزكيه‌ و ايجاد آمادگي‌ در يكايك‌ عاشقان‌ اهل‌البيت‌ توجه‌ خاصي‌ به‌ هدايت‌ افكار عمومي‌ مسلمين‌ بالاخص‌ شيعه‌ دارد.

  لذا عليرغم‌ مسيري‌ كه‌ ارائه‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا در تربيت‌ علمي‌ دانش‌پژوهان‌ خود پيش‌ رو دارد صورت‌ عرضه‌ مطالب‌ در هريك‌ از دروس‌ اولاً به‌ شئون‌ متنوع‌ اجتماعي‌ و عناوين‌ متعدد معرفتي‌ توجه‌ كرده‌ است‌ تا در فرهنگ‌ سازي‌ نقش‌ مؤثري‌ داشته‌ باشد و ثانياً داراي‌ جاذبه‌ و تنوع‌ براي‌ عمومي‌ باشد.

  اما براي‌ آن‌ كه‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا از مسير علمي‌ خود دور نشود، علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ و دانش‌پژوهان‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا در سه‌ سطح‌ تعريف‌ شده‌اند:

 سطح‌ الف‌ : علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ و دانش‌پژوهان‌ آزاد

  اين‌ سطح‌ از دانش‌پژوهان‌ يا علاقه‌مندان‌ به‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا اگر چه‌ به‌ شركت‌ در جلسات‌ دروس‌ يا استماع‌ نوارهاي‌ ضبط‌ شده‌ دروس‌ و مطالعه‌ كتاب‌هاي‌ همراه‌ علاقه‌مند مي‌باشند ولي‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ مثلاً كمي‌ يا زيادي‌ سن‌ يا كمبود فرصت‌ براي‌ مطالعه‌ بيشتر يا هر دليل‌ ديگر علاوه‌ بر استماع‌ نوارها يا شركت‌ در جلسات‌ درس‌ براي‌ كار علمي‌ بيشتر فرصت‌ كافي‌ ندارد و لذا در سطح‌ علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ آزاد قرار مي‌گيرند.

   سطح‌ ب‌ : دانش‌پژوهان‌ نيمه‌ متعهد

  مشخصات‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ سطح‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از دانش‌پژوهان‌ و يا علاقه‌مندان‌ به‌ فراگيري‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا مي‌گردد كه‌ علاوه‌ بر شركت‌ در جلسات‌ درس‌ يا استماع‌ نوارهاي‌ سخنراني‌ مايل‌ به‌ كار علمي‌ بيشتر مي‌باشند.

  براي‌ اين‌ گروه‌ از دانش‌پژوهان‌ در پايان‌ هر درس‌ سؤالات‌ امتحاني‌ تهيه‌ و ارائه‌ شده‌ است‌. تا علاوه‌ بر استماع‌ نوارهاي‌ درس‌ يا شركت‌ در جلسات‌ درس‌ و مطالعه‌ كتاب‌هاي‌ همراه‌ (كه‌ پياده‌ شده‌ همان‌ دروس‌ مي‌باشد) پاسخ‌ سؤالات‌ مذكور را تهيه‌ كنند و جهت‌ دفتر مؤسسه‌ فرهنگي‌ صابره‌ س يا شعبات‌ اين‌ مؤسسه‌ در محل‌ اقامت‌ خود ارسال‌ نمايند.

  براي‌ اين‌ گروه‌ پرونده‌ علمي‌ تشكيل‌ مي‌گردد تا در صورت‌ تمايل‌ دانش‌ پژوه‌ پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ به‌ شركت‌ در جلسات‌ تخصصي‌تر و يا واحدهاي‌ ديگر درسي‌ دعوت‌ گردند.

   سطح‌ ج‌ : دانش‌پژوهان‌ متعهد

  مشخصات‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ سطح‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از دانش‌پژوهان‌ مي‌باشد كه‌ علاوه‌ بر فعاليت‌هاي‌ مذكور در سطح‌ الف‌ و ب‌، مسايل‌ به‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ تخصصي‌ باشند.

  براي‌ اين‌ گروه‌ از دانش‌پژوهان‌ موضوعات‌ و عناوين‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا جهت‌ تحقيقات‌ تخصصي‌ ارائه‌ مي‌گردد.

  براي‌ اين‌ گروه‌ علاوه‌ بر تشكيل‌ پرونده‌ علمي‌ و دعوت‌ به‌ كلاس‌هاي‌ تخصصي‌، در صورت‌ تمايل‌ و پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ دوره‌هاي‌ توجيهي‌ عالي‌ گذاشته‌ خواهد شد تا پس‌ از گذراندن‌ دوره‌هاي‌ توجيهي‌ به‌ عنوان‌ دانشيار تدريس‌ و توجيه‌ دانش‌پژوهان‌ در كلاس‌هاي‌ مربوط‌ در شعبات‌ «حوزه‌هاي‌ پيام‌ نور صابره‌ س » در شهرستان‌ها را به‌ عهده‌ گيرند.

 ولي‌ به‌ هرحال‌ براي‌ هر گروه‌ دوم‌ و اول‌ نيز استفاده‌ از سؤالات‌ امتحاني‌ دروس‌ و تهيه‌ پاسخ‌ آنها و نيز پژوهش‌ در مورد موضوعات‌ پژوهشي‌ ارائه‌ شده‌ بلامانع‌ باشد.

تبصره1:

 پژوهش‌ مي‌تواند يك‌ يا چند عنوان‌ يا تمام‌ عناوين‌ فوِق را شامل‌ گردد.

تبصره2:

 پژوهش‌ به‌ وسيله‌ي‌ گروه‌ و البته‌ با تقسيم‌ وظايف‌ پژوهشي‌ بسيار مطلوب‌تر از پژوهش‌ فردي‌ مي‌باشد ولي‌ در عين‌ حال‌ پژوهش‌هاي‌ فردي‌ نيز به‌ شرط‌ دارا بودن‌ كيفيت‌ مطلوب‌، از ارزش‌ خاص‌ خود برخوردار مي‌باشند.

تبصره3:

 پژوهش‌ها هرچه‌ عميق‌تر و هرچه‌ گسترده‌تر باشد به‌ شرط‌ دوري‌ از تكرار مكررات‌ و پرهيز از اطناب‌ و طولاني‌ كردن‌هاي‌ بي‌مورد مطالب‌ از ارزش‌ خاصي‌ برخوردار مي‌باشند.

توجه‌:

 لطفاً پس‌ از انجام‌ پژوهش‌، يك‌ نسخه‌ از آن‌ را جهت‌ مؤسسه‌ي‌ فرهنگي‌ صابره‌ س ، واحد تحقيقات‌، ارسال‌ نماييد تا پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ارزش‌ علمي‌، اولاً در آرشيو تحقيقات‌ مؤسسه‌ براي‌ استفاده‌ي‌ محققين‌ قرار گيرد ثانياً براي‌ پژوهشگر، پرونده‌ي‌ علمي‌ تشكيل‌ شود و مقدمات‌ همكاري‌هاي‌ تحقيقاتي‌ بيشتر، فراهم‌ گردد.

 عناوين‌ پژوهشي‌ درس‌ پنجم‌

 1ـ تجلّيات‌ مفاهيم‌ و معارف‌ قرآن‌ را در زيارت‌عاشورا بررسي‌ نموده‌ و با مستندات‌ قرآني‌ و روايي‌ نتايج‌ تحقيق‌ را ارائه‌ فرمائيد.

 2ـ تربيت‌ نسل‌ شيعه‌ براي‌ تمهيد مقدمات‌ ظهور حضرت‌ ولي‌عصر -ارواحنا فداه‌- را براساس‌ زيارت‌عاشورا طراحي‌ و تبيين‌ نموده‌ و بصورت‌ يك‌ تئوري‌ و نظريه‌ي‌ تربيتي‌ اسلامي‌ همراه‌ با مستندات‌ قرآني‌ و روايي‌ ارائه‌ فرمائيد

 3ـ حداقل‌ بيست واژه‌ي‌ قرآني‌ را از ميان‌ واژه‌هاي‌ كليدي‌ قرآن‌ انتخاب‌ نموده‌ و براساس‌ مستندات‌ قرآني‌ و روايي‌ مفهوم‌ آنها را تحقيق‌ نموده‌ و براساس‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌، تفاوت‌ مفهوم‌ آنها را در زبان‌ عربي‌ و دو زبان‌ زنده‌ي‌ ديگر بيان‌ نمائيد و بدينوسيله‌ ثابت‌ كنيد كه‌ زبان‌ قرآن‌ با اينكه‌ به‌ زبان‌ عربي‌ است‌ ولي‌ تفاوت‌ اساسي‌ و ماهوي‌ با زبان‌ اعراب‌ دارد و بكلي‌ از يكديگر متفاوت‌ و گاه‌ متضاد است‌.

 4ـ مختصات‌ و ويژگيهاي‌ واژه‌ي‌«علم‌» را در قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ اهل‌البيت‌ :  تحقيق‌ نمائيد و تفاوت‌ نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را با آنچه‌ كه‌ در عرف‌ ملتها بنام‌ دانش‌ معرفي‌ شده‌ است‌، همراه‌ با مستندات‌ كافي‌ بيان‌ نمائيد.

 5ـ درمورد قلب‌ و تمامي‌ ويژگيهاي‌ آن‌ بصورت‌ زير در آيات‌ كريمه‌ي‌ قرآن‌ و روايات‌ اهل‌البيت‌ :  تحقيق‌ نمائيد:

 1ـ نقش‌ قلب‌ در افعال‌ و نيات‌ و رفتار و گفتار انسان‌ چيست‌؟

 2ـ نقش‌ قلب‌ در مقايسه‌ با نقش‌ مغز در وجود انسان‌ چيست‌؟

 3ـ نقش‌ قلب‌ در ادراكات‌ عالي‌ انساني‌ چيست‌؟

 4ـ نقش‌ قلب‌ در مديريت‌ رفتار انسان‌ چيست‌؟

 5ـ تفاوت‌ مفهوم‌ واژه‌ي‌ قلب‌ را با نفس‌، روح‌، فؤاد، لب‌، عقل‌، دِماغ‌، فكر و مخ‌ بنويسيد.

 6ـ تفاوت‌ نقش‌ قلب‌ در ايمان‌، ارتباط‌ با خدا، توبه‌، گناه‌، تصميم‌ به‌ عمل‌ خلاف‌ يا ثواب‌ و معرفت‌ را با نقش‌ مخ‌ و مغز و بيني‌ بنويسيد.

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر