متن کتاب تفسير سلام ; جلسه پنجم سوالات امتحانی

4051396/02/01

 

1ـ قرآن‌ چگونه‌ در زيارت‌عاشورا متجلّي‌ مي‌باشد با ذكر آيات‌ و روايات‌ مربوط‌، اثبات‌ نمائيد.

 2ـ پيام‌ اهل‌البيت‌ :  در تأكيد به‌ تلاوت‌ زيارت‌عاشورا چيست‌؟ توضيح‌ دهيد.

 3ـ تفاوت‌ واژه‌هاي‌ قرآني‌ كه‌ به‌ زبان‌ عربي‌ است‌ با واژه‌ عربي‌ معمول‌ در زبان‌ عرب‌ در چيست‌؟ شرح‌ دهيد.

 4ـ مفهوم‌ واژه‌ي‌ علم‌ در زبان‌ عربي‌ را با مفهوم‌ اين‌ واژه‌ در قرآن‌ كريم‌ مقايسه‌ نمائيد.

 5ـ مركز ادراكات‌ عالي‌ انساني‌ در روانشناسي‌ اسلامي‌ چه‌ نام‌ دارد؟ و چه‌ تفاوتي‌ با روانشناسي‌ غربي‌ در اين‌ مورد موجود مي‌باشد؟

 6ـ مفهوم‌ علم‌ در زبانهاي‌ زنده‌ي‌ دنيا را با مفهوم‌ اين‌ واژه‌ در قرآن‌ كريم‌ مقايسه‌ كرده‌، تفاوت‌ آنها را بيان‌ نمائيد.

 7ـ لسان‌ قرآن‌ چگونه‌ لساني‌ است‌ و چه‌ تفاوتي‌ با زبانهاي‌ مختلف‌ دنيا دارد؟

 8ـ ترجمه‌ي‌ عملي‌ و راهبردي‌ آيه‌ي‌ شريفه‌  «و من‌ يكفر بالطاغوت‌ و يومن‌ بالله فقد استمسك‌ بالعروة‌ الوثقي‌ لانفصام‌ لها» را در زيارت‌ عاشورا تبيين‌ فرمائيد.

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر