متن کتاب کشتی نجات ; جلسه چهارم عناوین پژوهشی

1695 1396/01/31

 

1ـ عواملي‌ كه‌ موجبات‌ معراج‌ ما را توسط‌ نماز فراهم‌مي‌آورد را بررسي‌ كرده‌ و ارائه‌ فرمائيد.

2ـ راهبردهاي‌ استفاده‌ از زيارت‌ عاشورا در شئون‌ مختلف‌جامعه‌ مثل‌ هنر، تعليم‌ و تربيت‌، سياست‌ و غيره‌ را تعيين‌ وطراحي‌ كنيد.

3ـ رابطة‌ انتظار ظهور حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) را با درك‌معارف‌ زيارت‌ عاشورا را تعيين‌ نمائيد.

منابع‌ پژوهشي‌

1ـ قرآن‌ كريم‌

2ـ نهج‌البلاغه‌

3ـ آداب‌ الصلوة‌، مرحوم‌ ميرزا ملكي‌ تبريزي‌ (ره‌)

4ـ صحيفة‌ نور، مجموعة‌ سخنراني‌ و نامه‌هاي‌ حضرت‌ امام‌خميني‌ (ره‌)

5ـ اصول‌ كافي‌، تأليف‌ محروم‌ شيخ‌ كليني‌ (ره‌)

6ـ بحارالانوار، تأليف‌ علامه‌ مجلسي‌ (ره‌)

7ـ ميزان‌ الحكمه‌، تأليف‌ ري‌ شهري‌

8ـ تفسيرالميزان‌، تأليف‌ محروم‌ علامه‌ طباطبايي‌ (ره‌)

ارائة‌ موضوعات‌ پژوهشي‌ و تخصصي‌

قبل‌ از ارائه‌ موضوعات‌ پژوهشي‌، توضيح‌ اين‌ نكته‌مفيد به‌ نظر مي‌رسد كه‌ مباحث‌ طرح‌ در جلسات‌ درس‌براي‌ استفاده‌ عموم‌ است‌؛ و لذا از اصطلاحات‌ تخصصي‌ ياطبقه‌بندي‌ تخصصي‌ مباحث‌ يا پيگيري‌ تخصصي‌ پيرامون‌هريك‌ از عناوين‌ بحث‌ كه‌ موجب‌ خستگي‌ يا كسالت‌عمومي‌ خواهد شد پرهيز شده‌ است‌ و سعي‌ بر آن‌ بوده‌است‌ كه‌ كه‌ ارائه‌ مباحث‌ در عين‌ تخصصي‌ بودن‌ آنها به‌گونه‌اي‌ ارائه‌ گردد كه‌ براي‌ عموم‌ افراد جامعه‌ قابل‌ استفاده‌گردد.

دليل‌ انتخاب‌ اين‌ شيوه‌ آن‌ است‌ كه‌ زيارت‌ عاشورا رررعلاوه‌ بر مأموريت‌ تهذيب‌ و تزكيه‌ و ايجاد آمادگي‌ دريكايك‌ عاشقان‌ اهل‌البيت‌ توجه‌ خاصي‌ به‌ هدايت‌ افكارعمومي‌ مسلمين‌ بالاخص‌ شيعه‌ دارد.

و لذا عليرغم‌ مسيري‌ كه‌ ارائه‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌عاشورا در تربيت‌ علمي‌ دانش‌ پژوهان‌ خود پيش‌ رو داردصورت‌ عرضه‌ مطالب‌ در هريك‌ از دروس‌ اولاً به‌ شئون‌متنوع‌ اجتماعي‌ و عناوين‌ متعدد معرفتي‌ توجه‌ كرده‌ است‌تا در فرهنگ‌ سازي‌ نقش‌ مؤثري‌ داشته‌ باشد و ثانياً داراي‌جاذبه‌ و تنوع‌ براي‌ عموم‌ باشد.

اما براي‌ آن‌ كه‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا از مسيرعلمي‌ خود دور نشود، علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ و دانش‌پژوهان‌ دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا در سه‌ سطح‌ تعريف‌شده‌اند.

سطح‌ الف‌ : علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ و دانش‌ پژوهان‌ آزاد

اين‌ سطح‌ از دانش‌ پژوهان‌ يا علاقه‌مندان‌ به‌ شرح‌زيارت‌ عاشورا اگر چه‌ به‌ شركت‌ در جلسات‌ دروس‌ يااستماع‌ نوارهاي‌ ضبط‌ شده‌ دروس‌ و مطالعه‌ كتاب‌هاي‌همراه‌ علاقه‌مند مي‌باشند ولي‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ مثلاً كمي‌يا زيادي‌ سن‌ يا كمبود فرصت‌ براي‌ مطالعه‌ بيشتر يا هردليل‌ ديگر علاوه‌ بر استماع‌ نوارها يا شركت‌ در جلسات‌درس‌ براي‌ كار علمي‌ بيشتر فرصت‌ كافي‌ ندارد و لذا درسطح‌ علاقه‌مندان‌ و مخاطبين‌ آزاد قرار ميگيرند.

سطح‌ ب‌ : دانش‌ پژوهان‌ نيمه‌ متعهد

مشخصات‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ سطح‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ ازدانش‌ پژوهان‌ و يا علاقه‌مندان‌ به‌ فراگيري‌ دروس‌ شرح‌زيارت‌ عاشورا مي‌گردد كه‌ علاوه‌ بر شركت‌ در جلسات‌درس‌ يا استماع‌ نوارهاي‌ سخنراني‌ مايل‌ به‌ كار علمي‌ بيشترمي‌باشند.

براي‌ اين‌ گروه‌ از دانش‌ پژوهان‌ در پايان‌ هر درس‌سؤالات‌ امتحاني‌ تهيه‌ و ارائه‌ شده‌ است‌. تا علاوه‌ براستماع‌ نوارهاي‌ درس‌ يا شركت‌ در جلسات‌ درس‌ و مطالعه‌كتاب‌هاي‌ همراه‌ (كه‌ پياده‌ شده‌ همان‌ دروس‌ مي‌باشد)پاسخ‌ سوالات‌ مذكور را تهيه‌ كنند و جهت‌ دفتر مؤسسه‌فرهنگي‌ صابره‌ يا شعبات‌ اين‌ مؤسسه‌ در محل‌ اقامت‌ خودارسال‌ نمايند.

براي‌ اين‌ گروه‌ پرونده‌ علمي‌ تشكيل‌ مي‌گردد تا درصورت‌ تمايل‌ دانش‌ پژوه‌ پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ به‌شركت‌ در جلسات‌ تخصصي‌تر و يا واحدهاي‌ ديگر درسي‌دعوت‌ گردند.

سطح‌ ج‌ : دانش‌پژوهان‌ متعهد

مشخصات‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ سطح‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ ازدانش‌ پژوهان‌ مي‌باشد كه‌ علاوه‌ بر فعاليت‌هاي‌ مذكور درسطح‌ الف‌ و ب‌ ، مايل‌ به‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌تخصصي‌ باشند.

براي‌ اين‌ گروه‌ از دانش‌ پژوهان‌ موضوعات‌ و عناوين‌مربوط‌ به‌ هر يك‌ از دروس‌ شرح‌ زيارت‌ عاشورا جهت‌تحقيقات‌ تخصصي‌ ارائه‌ مي‌گردد.

براي‌ اين‌ گروه‌ علاوه‌ بر تشكيل‌ پرونده‌ علمي‌ و دعوت‌به‌ كلاس‌هاي‌ تخصصي‌، در صورت‌ تمايل‌ و پس‌ ازبررسي‌هاي‌ لازم‌ دوره‌هاي‌ توجيهي‌ عالي‌ گذاشته‌ خواهدشد تا پس‌ از گذراندن‌ دوره‌هاي‌ توجيهي‌ بعنوان‌ دانشيارتدريس‌ و توجيه‌ دانش‌ پژوهان‌ در كلاس‌هاي‌ مربوط‌ درشعبات‌ «حوزه‌هاي‌ پيام‌ نور صابره‌» در شهرستان‌ها را به‌عهده‌ گيرند.

ولي‌ به‌ هرحال‌ براي‌ هر گروه‌ دوم‌ و اول‌ نيز استفاده‌ ازسؤالات‌ امتحاني‌ دروس‌ و تهيه‌ پاسخ‌ آنها و نيز پژوهش‌ درمورد موضوعات‌ پژوهشي‌ ارائه‌ شده‌ بلامانع‌ باشد.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر