متن کتاب کشتی نجات ; جلسه سوم عناوین پژوهشی

4051396/01/31

 

1ـ در اسرار و معارف‌ مستتر در صلوات‌ برمحمد وآل‌محمد(ص‌) تحقيق‌ نموده‌ و با استناد به‌ آيات‌ كريمه‌ وروايات‌ شريفه‌ نتايج‌ تحقيقات‌ خود را ارائه‌ فرماييد.

2ـ در اسرار و معارف‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ بهشت‌ و تنعمات‌ آن‌مثل‌ انار، شير، عسل‌، حورالعين‌، باغ‌، ميوه‌ و آب‌ و غيره‌تدبر و تحقيق‌ نماييد و با استناد به‌ ديگر آيات‌ كريمه‌ وروايات‌ شريفه‌ و نظر علماء اسلام‌ نتايج‌ بدست‌ آمده‌ راارائه‌ نماييد.

3ـ در مورد تاريخ‌ اهل‌ كوفه‌ تحقيق‌ نماييد و با تحليل‌اطلاعات‌ مربوطه‌، دلايل‌ گمراهي‌ اهل‌ كوفه‌ را ذكر كرده‌ وتحليل‌ كنيد.

4ـ در مورد تسبيح‌ جمادات‌ و نباتات‌ و حيوانات‌ با ذكرمستندات‌ قرآن‌ و روايات‌ نتايج‌ پژوهشي‌ خود را ارائه‌نماييد.

5ـ با كمك‌ از آيات‌ و روايات‌ در مورد تولد قلب‌ (دل‌)ويژگيها و حالات‌ مختلفي‌ كه‌ بر آن‌ مي‌گذرد و تفاوت‌قلبهاي‌ مؤمنين‌ و منافقين‌ تحقيق‌ كنيد.

6ـ در مورد تمايز اصلي‌ و پايه‌اي‌ موجودات‌ بين‌روان‌شناسي‌ (انسان‌ شناسي‌) غرب‌ و روان‌شناسي‌ اسلامي‌تحقيق‌ نموده‌ و نتايج‌ پژوهشي‌ خود را با ذكر مستندات‌قرآني‌ و روايي‌ ارائه‌ نماييد.

7ـ درمورد سند و صحت‌ اصالت‌ متن‌ زيارت‌ عاشورا كه‌اثبات‌ نمايد منقول‌ از معصوم‌ است‌ و مورد تأييد ائمه‌(ع‌)است‌ تحقيق‌ نموده‌ و نتايج‌ پژوهشي‌ خود را با ذكرمستندات‌ ارائه‌ نماييد.

8ـ در مفهوم‌ تقيه‌ و ابعاد و مصاديق‌ كلي‌ آن‌ با استفاده‌ ازآيات‌ كريمه‌ و احاديث‌ شريفه‌ و سيره‌ اهل‌البيت‌(ع‌) ازديدگاه‌ شيعه‌ تحقيق‌ نماييد و همراه‌ با مستندات‌ ارائه‌فرماييد.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر