متن کتاب کشتی نجات ; جلسه سوم سوالات امتحانی

1638 1396/01/31

1ـ مفاهيم‌ «شير» و «عسل‌» و «جام‌ شراب‌» در آيات‌ قرآن‌نظير آيات‌ «انهن‌ من‌ لبن‌» «انهار من‌ عسل‌ مصفي‌» و «ان‌الابرار يشربون‌ من‌ كأس‌ كان‌ مزاجها كافورا» چه‌ تفاوتي‌ بامفاهيم‌ شير و عسل‌ و جام‌ شراب‌ در اين‌ دنيا دارد؟

2ـ آيا معارف‌ قرآن‌ محدود به‌ همان‌ ترجمه‌هاي‌ زيرنويس‌است‌؟

دلايل‌ لازم‌ را براي‌ اثبات‌ نظر خود بنويسيد.

3ـ سخن‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌) در عظمت‌ «بسم‌ الله‌ الرحمن‌الرحيم‌» را بيان‌ كنيد.

4ـ مفهوم‌ صلوات‌ را بنويسيد.

5ـ پيام‌ اشعار زير در زمزمه‌هاي‌ مادرانه‌ توسط‌ حضرت‌فاطمه‌(س‌) با كودك‌ عزيز و محبوب‌ رسول‌ خدا(ص‌) يعني‌امام‌ حسن‌(ع‌)، براي‌ تمام‌ مادران‌ را بنويسيد:

«اشبه‌ اباك‌ يا حسن‌ - واخلع‌ عن‌ الحق‌ الرسن‌

و اعبد الها ذامنن‌ - ولا توال‌ ذالا هن‌ »

6ـ نظر قرآن‌ كريم‌ دربارة‌ آگاهي‌ موجودات‌ عالم‌ چيست‌؟ تاروشن‌ شدن‌ مطلب‌ توضيحات‌ لازم‌ را بياوريد.

7ـ اصول‌ روانشناسي‌ در تعليم‌ و تربيت‌ اسلامي‌ در موردابزار ادراكات‌ عالي‌ انسان‌ را بنويسيد.

8ـ اصول‌ روانشناسي‌هاي‌ غربي‌ در مورد ابزار ادراكات‌انساني‌ را بنويسيد.

9ـ آيا عاشورا تفسير شده‌ است‌؟ در هر صورت‌ دليل‌بياوريد.

10ـ عظمت‌ زيارت‌ عاشورا از جانب‌ ائمة‌ اطهار(ع‌) وحضرت‌ جبرئيل‌ و خداوند متعال‌ چگونه‌ مورد تأييد قرارگرفته‌ است‌؟ با ذكر روايتي‌ شرح‌ دهيد.

11ـ دليل‌ تأكيد فراوان‌ اهل‌ البيت‌(ع‌) بر تلاوت‌ زيارت‌عاشورا و بيان‌ فضل‌ فراوان‌ و ثواب‌ زياد آن‌ چيست‌؟

12ـ نقش‌ زيارت‌ عاشورا در بيدارگري‌ شيعيان‌ و مسلمانان‌را توضيح‌ دهيد.

13ـ آيه‌ «الم‌ تروا ان‌ الله‌ سخرلكم‌ ما في‌السموات‌ و مافي‌الارض‌» اشاره‌ به‌ كدام‌ چشم‌ براي‌ ديدن‌ دارد؟

14ـ نشانه‌هايي‌ از ماورايي‌ بودن‌ دل‌ بيان‌ فرمائيد.

15ـ منظور از «بلوغ‌ اشد» در آية‌ «و لما بلغ‌ اشده‌ و استوي‌ءاتيناه‌ حكما و علما» چيست‌؟

16ـ عبرتها و هشدارهاي‌ زيارت‌ عاشورا را بيان‌ كنيد.

17ـ زيارت‌ عاشورا چگونه‌ عصر عاشورا را به‌ عصر ظهورمرتبط‌ مي‌فرمايد؟

18ـ برتري‌ انديشة‌ فرهنگ‌ عاشورايي‌ در پيروزي‌ انقلاب‌اسلامي‌ ايران‌ چگونه‌ به‌ اثبات‌ رسيد؟

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر