متن کتاب در عظمت زيارت عاشورا ; منابع و مآخز

1677 1396/01/31

قبل از ارائه منابع تحقيق عنايت محققين به نكات زير مفيد خواهد افتاد (ان شاء الله).

گسترة تحقيق و عمق عناوين پژوهشي مطرح شده در اين كتاب به گونه‌اي است كه تحقيق در مورد آنها نيازمند به كسب اطلاعات وسيع و تجربه كافي در تحقيق به عنوان پيش‌نياز تحقيق در مورد عناوين مذكور مي‌باشد. و لذا محقق يا بايد داراي اطلاعات كافي و قدرت تحليل علمي و عرفاني و اجتماعي از آيات و روايات و تاريخ و ساير منابع را داشته باشد تا بتواند به نتايج قابل قبول و درخور توجه دست يابد؛ و يا آن كه از محضر اساتيد و فرهيختگان علوم اسلامي بهره‌مند گشته و تحت ارشاد و راهنمايي ايشان عمل نمايد.

در غير اين صورت محقق با انبوه منابع و كتب و مقالات و مطالب روبه‌رو خواهد شد كه از يك طرف وسعت مفاهيم تحقيق و از طرف ديگر پيچيدگي اسرار و اعماق بحث او را در انتخاب منبع و برداشت‌هاي صحيح از مطالب آنها دچار حيرت خواهد نمود.

با عنايت به كمي تجربة دانش‌پژوهان در امر مقايسه با گسترة عظيم موضوعات تحقيقي ارائه شده به نظر مي‌رسد كه تنها راه صحيح براي تحقيق استفاده از محضر اساتيد و بزرگان علوم الهي مي‌باشد تا محقق در تمامي مراحل تحقيق، از ارشادات و راهنمايي‌هاي ايشان بهره‌مند گردد.

امتياز بهره‌مندي از علوم و انديشه اساتيد بزرگوار موجب مي‌گردد كه اولاً مشكلات تحقيق آسان گردد، ثانياً بر كيفيت و غناي تحقيق افزوده گردد. ثالثاً محقق از تحقيقات خود ثمرات ارزشمندي به دست آورد. و رابعاً با ارسال نتايج تحقيقات خود، اين مؤسسه را نيز از رهنمودها و دانش اساتيد مذكور بهره‌مند گرداند.

بنابراين آنچه كه به عنوان منابع تحقيق معرفي شده است تنها نمونه‌هاي محدود و ناكافي از منابع مورد نياز مي‌باشد اما علي‌رغم ناكافي بودن آنها وجود دلايل زير موجب گشت تا به عنوان منابع تحقيق معرفي گردند.

الف. اين منابع براي دانش‌پژوهاني معرفي شده است كه دست‌يابي به منابع بيشتر براي ايشان مقدور نمي‌باشد.

ب. اين منابع براي دانش‌پژوهاني معرفي شده است كه دسترسي به محضر اساتيد و فرهيختگان و اسلام‌شناسان دانشمند براي ايشان دشوار است.

ج. معرفي منابع مذكور به عنوان نمونه، تا قبل از تشرف به محضر علما و دانشمندان فرصت خوبي براي مطالعات اوليه محقق ايجاد مي‌كند.

د. اين منابع براي دانش‌پژوهاني معرفي شده است كه فرصت بيشتر براي تحقيقات عميق‌تر و وسيع‌تر ندارند.

هـ . دانش‌پژوهان و محققين با آشنا شدن با چند نمونه از منابع مورد نياز، اولاً در چگونگي يافتن منابع دچار ابهام نخواهند شد؛ و ثانياً در هنگام روبه‌رو شدن با انبوه منابعي كه خود به دست خواهند آورد، در چگونگي گزينش منبع و مطلب دچار حيرت نخواهند شد.

فهرست منابع

قرآن كريم اصول كافي، باب الحجة، تاليف مرحوم شيخ كليني مفاتيح الجنان، زيارت جامعة كبيره ميزان الحكمه، باب امامت و الحجة، تاليف ري‌شهري موسوعة الامام علي(ع)، تاليف ري‌شهري امير المؤمنين علي بن ابيطالب(ع)، تاليف احمد رحماني همداني نهج البلاغه، تاليف مرحوم سيد رضي(ره) الغدير، تاليف مرحوم علامه اميني(ره)

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر