متن کتاب در عظمت زيارت عاشورا ;جلسه دوم سوالات امتحانی

1696 1396/01/31

1. تفاوت صورت نازل شده اهل البيت در عالم ملك با صورت حقيقي و ملكوتي آنان را بنويسيد.

2. مصاديق ايثار و عاشقي اهل البيت را براي هدايت ما بنويسيد.

3. «انا من حسين» را در فرمايش رسول اكرم(ص) شرح دهيد.

4. چرا اهل البيت با غاصبين حقوق خود و نيز با خلفاء ظالم بني‌اميّه و بني‌عبّاس آشتي نمي‌كردند؟

5. شيعه را از نظر لغوي و از نظر صفات و ملكات و وظايف انساني معرفي كنيد.

6. عظمت زيارت عاشورا را طبق روايات شريفه بيان نماييد.

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر