متن کتاب در عظمت زيارت عاشورا ;جلسه اول عناوین پژوهشی

1855 1396/01/31

 

قبل از ارائه موضوعات پژوهشي، توضيح اين نكته مفيد به نظر مي‌رسد كه مباحث طرح در جلسات درس براي استفاده عموم است؛ و لذا از اصطلاحات تخصصي يا طبقه‌بندي تخصصي مباحث يا پيگيري تخصصي پيرامون هر يك از عناوين بحث كه موجب خستگي يا كسالت عموم خواهد شد پرهيز شده است و سعي بر آن بوده است كه ارائه مباحث در عين تخصصي بودن آنها به گونه‌اي ارائه گردد كه براي عموم افراد جامعه قابل استفاده گردد.

دليل انتخاب اين شيوه آن است كه زيارت عاشورا علاوه بر مأموريت تهذيب و تزكيه و ايجاد آمادگي در يكايك عاشقان اهل البيت(ع) توجه خاصي به هدايت افكار عمومي مسلمين بالاخص شيعه دارد. 

و لذا عليرغم مسيري كه ارائه دروس شرح زيارت عاشورا در تربيت علمي دانش‌پژوهان خود پيش رو دارد صورت عرضه مطالب در هر يك از دروس اولاً به شئون متنوع اجتماعي و عناوين متعدد معرفتي توجه كرده است تا در فرهنگ‌سازي نقش مؤثري داشته باشد و ثانياً داراي جاذبه و تنوع براي عموم باشد.

 اما براي آن كه دروس شرح زيارت عاشورا از مسير علمي خود دور نشود، علاقه‌مندان و مخاطبين و دانش‌پژوهان دروس شرح زيارت عاشورا در سه سطح تعريف شده‌اند:

 سطح الف: علاقه‌مندان و مخاطبين و دانش‌پژوهان آزاد

اين سطح از دانش‌پژوهان يا علاقه‌مندان به شرح زيارت عاشورا اگرچه به شركت در جلسات دروس يا استماع نوارهاي ضبط شده دروس و مطالعه كتاب‌هاي همراه علاقه‌مند مي‌باشند ولي به دلايل مختلف مثلاً كمي يا زيادي سن يا كمبود فرصت براي مطالعه بيشتر يا هر دليل ديگر علاوه بر استماع نوارها يا شركت در جلسات درس براي كار علمي بيشتر فرصت كافي ندارد و لذا در سطح علاقه‌مندان و مخاطبين آزاد قرار مي‌گيرند.

 سطح ب: دانش‌پژوهان نيمه متعهد

مشخصات تعريف شده در اين سطح شامل آن دسته از دانش‌پژوهان و يا علاقه‌مندان به فراگيري دروس شرح زيارت عاشورا مي‌گردد كه علاوه بر شركت در جلسات درس يا استماع نوارهاي سخنراني مايل به كار علمي بيشتر مي‌باشند.

 براي اين گروه از دانش‌پژوهان در پايان هر درس سؤالات امتحاني تهيه و ارائه شده است. تا علاوه بر استماع نوارهاي درس يا شركت در جلسات درس و مطالعه كتاب‌هاي همراه (كه پياده شده همان دروس مي‌باشد) پاسخ سؤالات مذكور را تهيه كنند و جهت دفتر مؤسسه فرهنگي صابره يا شعبات اين مؤسسه در محل اقامت خود ارسال نمايند.

 سطح ج: دانش‌پژوهان متعهد فعال

مشخصات تعريف شده در اين سطح شامل آن دسته از دانش‌پژوهان مي‌باشد كه علاوه بر فعاليت‌هاي مذكور در سطح الف و ب، مايل به مطالعات و پژوهش‌هاي تخصصي باشند.

 براي اين گروه از دانش‌پژوهان موضوعات و عناوين مربوط به هر يك از دروس شرح زيارت عاشورا جهت تحقيقات تخصصي ارائه مي‌گردد.

 ولي به هر حال براي هر گروه دوم و اول نيز استفاده از سؤالات امتحاني دروس و تهيه پاسخ آنها و نيز پژوهش در مورد موضوعات پژوهشي ارائه شده بلامانع باشد.

 عناوين پژوهشي درس اول

ميزان ضرورت تدبر در قرآن و چگونگي و روش صحيح و لوازم آن از نظر قرآن و روايات را با ذكر اسناد تحقيق نماييد. نزول قرآن و ملائك از عالم ملكوت به عالم ملك را از ديدگاه قرآن و روايات با ذكر اسناد ذيل عناوين زير تشريح نماييد.

 الف. مفهوم نزول

 ب. مراحل نزول

 ج. اهداف نزول

عظمت مقام امامت و ولايت در قرآن  و روايات را تا آنجا كه در توان دارد، در بالاترين سطح ولي بدون اطناب و توضيحات بي‌جا، به صورت علمي و مستند بررسي فرماييد. مفهوم نزول اهل البيت از مقام ملكوتي و دلايل و مأموريت‌هاي نزول اهل البيت را به عالم ملك و وظايف ما در برابر اهل البيت به صورت مستند بررسي فرماييد. رابطه قرآن و اهل البيت و ضرورت آن در هدايت جامعه اسلامي را از ديدگاه قرآن و روايات در عالي‌ترين سطح تخصصي  علمي بررسي فرماييد.

 كيفيت تجليات عيني و عملي قرآن در روز عاشورا و مصاديق آن با ذكر مستندات قرآني و روايي و تحليل تخصصي آن مصاديق را بررسي فرماييد.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر