متن کتاب در عظمت زيارت عاشورا ;جلسه اول سوالات امتحانی

1726 1396/01/31

 

 

1. مفهوم نزول قرآن را شرح دهيد(براي تقريب به ذهن،به نمونه هايي از نازل كردن مفاهيم اشاره كنيد.)

2. تدبر در قرآن و صعود انسان با قرآن كريم به آسمان و ملكوت يعني چه؟توضيح دهيد.

3. چگونه ممكن است بعضي از علاقمندان و محبين ولايت با رفتارشان اساس ولايت اهل بيت (ع)را انكار كنند؟

4. پاسخ اين دو شبهه را بيان بفرمائيد:

الف-اهل االبيت آسماني هستند و ما زميني و نا توان هستيم لذا توان تقليد و پيروي از آنها را در دفاع از اسلام و عمل به فرامين الهي را نداريم.

ب-اهل البيت اگر آسماني باشند قابليت پيروي و تقليد ندارند.پس همچون ما هستند و انسان كامل ساخته دست عرفا مي باشد.

5. مراتب عظمت آسمانها را نسبت به هم در عالم ملكوت با ذكر مثالهايي از عالم ملك توضيح دهيد.

6. آسمان دنيا يعني چه؟توضيح دهيد.

7.نزول اهل البيت از ملكوت و مأموريت ايشان را در عالم ناسوت شرح دهيد.

8 . در عظمت ولايت وباطن اهل البيت آنچه مي دانيد به صورت فشرده بنويسيد.

9 .با ذكر نمونه هاي متعدد ثابت كنيد كه عاشورا تجليگاه كامل اصول و ارزشهاي قرآني است.

10 . چگونگي انجام وظيفه ما شيعيان و مسلمين در تحقق مأموريت اهل البيت(ع)و صعود به آسمانها با هدايت اهل البيت را شرح دهيد.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر