متن کتاب در عظمت زيارت عاشورا ; دیباچه

1799 1396/01/31

مطالبي كه پيش رو داريد، اوّلين و دوّمين قسمت از مجموعه دروس شرح زيارت عاشورا است كه در هر جلسه به ترتيب از ابتداي متن كتاب شريف شرح زيارت عاشورا، با نام اسرار عاشقان تأليف همين نگارنده در صبح‌هاي جمعه و در محل مؤسسة فرهنگي صابره(س) تدريس شده است و اكنون چهلمين جلسة خود را پشت سر گذاشته است و ان شاء الله تدريس دروس شرح زيارت عاشورا تا پايان كتاب اسرار عاشقان ادامه خواهد داشت.

خوشبختانه نوارهاي سخنراني از دروس مذكور مورد استقبال حوزه‌هاي علميه و مشتاقان فرهنگ و انديشة اهل البيت عليهم السلام و مراكز فرهنگي و علمي و مذهبي در تهران و ساير شهرستان‌ها قرار گرفته است.

براي آن كه مفاهيم و مطالب بحث شده در جلسات درس نزد دانش‌پژوهان مورد مطالعه و تحقيق بيشتر قرار گيرد، همگان بر اين نكته تأكيد داشتند كه علاوه بر اصل كتاب نوارهاي سخنراني نيز پياده شود.

در ابتدا به نظر مي‌رسيد كه كتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان با بيش از700 صفحه كه در شرح زيارت عاشورا نگاشته شده است، به عنوان كتاب متن درسي در جلسات درس شرح زيارت عاشورا كافي است و نيازي به مكتوب كردن مباحث مطرح شده توسط استاد در جلسات درس نمي‌باشد. اما دلايلي كه از طرف دانش‌پژوهان محترم دروس شرح زيارت عاشورا ارائه شد، به قدري قانع كننده بود كه نگارنده را به انجام چنين وظيفة سنگيني مجاب نمود.

از آنجا كه برخي از دلايل مذكور براي ساير دانش‌پژوهان دروس شرح زيارت عاشورا ارزش كاربردي و آموزشي دارد، ذكر حد اقل و منتخبي از آن دلايل ضروري به نظر مي‌رسد

جلسات درس, اگرچه صورت محاوره‌اي دارد و داراي انسجام علمي مشابه با متن كتاب نيست، ولي در ضمن درس مطالبي تقديم شده است كه مربوط به مباحث كاربردي و مسائل روز مي‌باشد؛ و لذا به رفع نياز ملموس و فوري دانش‌پژوهان در كشف و شناخت انديشه‌هاي مختلف كمك مي‌نمايد. ولي در كتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان به دليل آن كه براي تمامي نسل‌ها و شرايط مختلف اجتماعي و مذهبي آينده در تاريخ تشيّع و اسلام نگاشته شده است از طرح مطالبي كه مربوط به مسائل روز كه نوعاً زودگذر نيز مي‌باشند، صرف‌نظر شده است و لذا عموم دانش‌پژوهان فاضل كه با اشتياق خاصي مطالب دروس را دنبال مي‌كنند، از اين كه مطالب ارائه شده در جلسات درسي در متن كتاب موجود نيست، بر ضرورت تدوين جزواتي با عنوان كتاب همراه تأكيد مي‌كردند. ضمن مباحث مطرح شده در جلسات درس به موضوعات تحقيقي فراواني در مورد زيارت عاشورا اشاره شده است كه در متن كتاب وجود ندارد. كتاب شريف شرح زيارت عاشورا با حجم بيش از 700 صفحه در هنگام حمل و نقل براي حضور در جلسات درس، دچار آسيب مي‌شد؛ اين در حالي بود كه موضوع هر جلسه درس تنها مربوط به بخش كوچكي از كتاب مي‌شد و نيازي به حمل تمام كتاب نبود. بنابراين تدوين كتاب همراه با هر نوار براي شركت در جلسات بالاخص براي دانش‌پژوهان محقق و علاقمند و فاضل در شهرستان‌ها بهترين و آسان‌ترين روش است. نوارهاي جلسات درس شرح زيارت عاشورا به قدري مورد عنايت فضلاي حوزه‌هاي علميه و مشتاقان انديشه و مكتب اهل البيت(ع) در شهرستان‌ها قرار گرفته است كه هم‌اكنون در شهرستان‌هاي بسيار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است و در برخي از شهرستان‌ها به صورت كلاس درس در آمده و توسط اساتيد حوزه‌هاي شريفة علميه تدريس مي‌شود. لذا اساتيد كلاس‌هاي شرح زيارت عاشورا بالاخص در شهرستان‌ها بر اين كه همراه نوارهاي مذكور جزوات پياده شدة همان نوارها به صورت كتاب همراه خدمت ايشان تقديم گردد تأكيد دارند. براي هر جلسه درس سؤالاتي به صورت مكتوب طراحي شده است كه در هنگام ورود دانش‌پژوهان به ايشان تقديم مي‌شود تا در ضمن طرح مباحث گوناگون در جلسة درس، سررشتة مطالب در ذهن دانش‌پژوهان حفظ شود و بدانند كه دنبال كشف چه مطالبي بايد باشند.

از مخاطبيني كه علاقه به كار علمي بيشتر دارند خواسته مي‌شود كه در جلسة بعدي پاسخ سؤالات را به صورت مكتوب آورده و به مسئول جلسات تحويل دهند و سؤالات جديد را دريافت كنند. (البته تهية پاسخ آزاد است و الزامي نيست.)

بدين وسيله دانش‌پژوهان فعال‌تر داراي پروندة علمي خواهند شد كه ان شاء الله در آينده به صورت ذخاير ارزشمندي از نيروهاي علمي در تدريس زيارت عاشورا تبديل خواهند شد و اين بزرگ‌ترين افتخار براي ايشان خواهد بود.

طرح ارائه سؤالات امتحاني و تهية پاسخ موجب شد كه دانش‌پژوهان علاقمند به تهيه پاسخ سؤالات بر تدريس جلسات درس به صورت كتاب همراه به ضميمة نوارها تأكيد داشته باشند تا براي تهية پاسخ بتوانند علاوه بر كتاب شريف اسرار عاشقان از متن درس بيشتر استفاده كنند.

برخي مطالب يا جملات در ضمن سخنراني به صورت نيمه‌تمام و ناقص مطرح شده است و يا به آدرس و مستندات مطالب اشاره نشده است و برخي ديگر از مطالب به گونه‌اي طرح شده است كه ارتباط آنها با يكديگر در ضمن سخنراني روشن نشده است كه جمعاً موجب مي‌شود كه دانش‌پژوهان به تدوين و ارائه نوارهاي جلسات درسي به صورت مكتوب تأكيد داشته باشند تا نقاط ضعف نوارها جبران شود. در عين حال عنايت دانش‌پژوهان محترم را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه اين جزوات با عنوان كتاب همراه كه به ضميمة نوارهاي جلسات درس تقديم مي‌شود، ايشان را از مطالعه كتاب شريف شرح زيارت عاشورا با نام «اسرار عاشقان و مقامات عارفان» هرگز بي‌نياز نمي‌سازد؛ زيرا در آن كتاب به بيش از پانصد سند علمي مراجعه شده است و سياق قلم و ادبيات متن كتاب و انسجام مطالب آن به لحاظ علمي با جزوات مذكور كه پياده شدة جلسات درس است قابل مقايسه نيست؛ و لذا نگارنده مشتاقان انديشه و مكتب اهل البيت، عليهم الصلوة و السلام، را در تهيه و مطالعه كتاب مذكور تشويق مي‌كند.

ضمناً كتاب شريف اسرار عاشقان و مقامات عارفان از ابتدا تا انتهاي شرح زيارت عاشورا را به صورت فشرده و علمي و در يك نگاه در اختيار دانش‌پژوهان قرار مي‌دهد تا سررشته مطالب و روند صحيح آن همواره در ذهن دانش‌پژوه ثابت بماند.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر