متن کتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان ; در عظمت زیارت عاشورا

1792 1396/01/28

در عظمت‌ زيارت‌ عاشورا

           نزول‌ قرآن‌ و اهل‌ البيت‌ از ملكوت‌ اعلي

          قرآن‌ مجموعه‌ اسرار آسمان‌هاي‌ كمال‌ است‌

          قلب‌ رسول‌ الله اعظم‌ جايگاه‌ تمامي‌ اسرار ملكوت‌

          امامت‌ حضرت‌ ابراهيم‌ بالاتر از رسالت‌ او

          امامت‌ مقامي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ انديشه‌اي‌ توان‌ درك‌ حقيقت‌ آن‌ را ندارد

          آيا استفاده‌ از قرآن‌ بدون‌ رسول‌ و امام‌ به‌ نتيجه‌ خواهد رسيد

          تمام‌ مفاهيم‌ و اصول‌ ارزشي‌ قرآن‌ در عاشورا متجلي‌ گشت‌

          عاشورا آياتي‌ از قرآن‌ وجود حسين‌ است

          زيارت‌ عاشورا تبيين‌ آيات‌ عاشورا از قرآن‌ وجود حضرت‌ حسين‌ع است‌

          عظمت‌ زيارت‌ عاشورا از لسان‌ ائمه‌ معصومين

          اسرار عاشقان‌ در زيارت‌ عاشورا

          زيارت‌ عاشورا شرح‌ براندازي‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ اهل‌ البيت در جامعه‌ اسلامي‌ است‌

          زيارت‌ عاشورا فلسفه‌ تاريخ‌ مظلوميت‌ و مبارزه‌ اصولگرايان‌ است‌

          تربيت‌ نسل‌ جوان‌ بر اساس‌ اصول‌ عاشورا

          شيوه‌ ترجمه‌ و شرح‌ لغات‌ و عبارات‌

نزول‌ قرآن‌ و اهل‌ البيت‌ از ملكوت‌ اعلي‌

قرآن‌ از مقام‌ عرش‌ و مقام‌ «و ان‌ من‌ شيئي‌ الا عندنا خزائنه‌ وما نزله‌ الا بقدر معلوم‌» نازل‌ شده‌ است‌.

قرآن‌ از ملكوت‌ اعلي‌ و اعلي‌ مرتبه‌ وجود به‌ عالم‌ناسوت‌، يا عالم‌ شهود، يا عالم‌ ملك‌، يا عالم‌ دنيا يعني‌عالم‌ ارض‌ كه‌ ادني‌ مرتبه وجود يعني‌ پست‌ترين‌ مرحله‌ حيات‌ است‌ نازل‌شده‌ است‌.

قرآن‌ از اعلي‌ مرتبه‌ وجود در قالب‌ صورت‌ها و مفاهيم‌ تنگ‌ و محدوداين‌ عالم‌ نازل‌ شده‌ است‌؛ يعني‌ گسترده‌ترين‌، عظيم‌ترين‌، عميق‌ترين‌،شريف‌ترين‌، صحيح‌ترين‌ و بالاترين‌ معارف‌ و مفاهيم‌ قرآن‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌و آسمان‌ به‌ آسمان‌ از اعلي‌ مرتبه‌ وجود در صورت‌هاي‌ محدودتري‌ گنجانده‌شده‌ است‌ تا براي‌ اهل‌ آسمان‌هايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ آسمان‌هاي‌ بالاتر از حيات‌پايين‌تر و محدودتري‌ برخوردار مي‌باشند، قابل‌ درك‌ و قابل‌ فهم‌ باشد. تا آن‌كه‌ از مقام‌ عرش‌ به‌ آسمان‌ هفتم‌ و از آنجا مرحله‌ به‌ مرحله‌ تا به‌ آسمان‌ اول‌هفت‌ بار محدود و محدودتر شده‌ است‌ و در قالب‌ها و صورت‌هاي‌محدودتري‌ وارد شده‌ است‌ و اگر چنين‌ نمي‌شد فهم‌ قرآن‌ حتي‌ براي‌ اهل‌آسمان‌ هفتم‌ و سكان‌ آن‌ غير قابل‌ دسترس‌ مي‌شد. پس‌ از آسمان‌ اول‌ براي‌آن‌ كه‌ به‌ آسمان‌ دنيا يعني‌ عالم‌ ارض‌، يا عالم‌ ناسوت‌، يا عالم‌ شهود، يا عالم‌ملك‌ وارد شود، در قالب‌ صورت‌ها و مفاهيم‌ محدودتر عالم‌ ملك‌ كه‌محدودترين‌ و پايين‌ترين‌ درجه‌ حيات‌ را دارا مي‌باشد، وارد شده‌ است‌ تاقابل‌ دسترسي‌ براي‌ انسان‌ها در اين‌ عالم‌ باشد.

آنچنان‌ كه‌ وقتي‌ كودك‌ از مادر مي‌پرسد كه‌ اقيانوس‌ يعني‌ چه‌ يا چه‌ اندازه‌است‌ يا به‌ چه‌ صورت‌ است‌ يا آسمان‌ داراي‌ چه‌ وسعتي‌ است‌ و يا فرشتگان‌و حضرت‌ جبرئيل‌ يعني‌ چه‌ و داراي‌ چه‌ ويژگي‌هايي‌ و توانايي‌ها واندازه‌هايي‌ هستند، مادر براي‌ پاسخ‌ به‌ كودك‌ ناچار است‌ مفاهيم‌ عظيم‌ وگسترده‌ فوق‌ را نازل‌ نمايد تا امكان‌ ورود به‌ عالم‌ فهم‌ و درك‌ كودك‌ شود، ولذا از الفاظ‌ و قالب‌ها و صورت‌ها و مفاهيم‌ عالم‌ كودكانه‌ و واژه‌ها و ادبيات‌كودكانه‌ استفاده‌ مي‌نمايد. در عين‌ حال‌ بايد جمله‌ها و مفاهيم‌ عرضه‌ شده‌ به‌كودك‌ آن‌ اندازه‌ دقيق‌ باشد كه‌ كودك‌ هرچه‌ بزرگ‌تر شود آنچه‌ در كودكي‌شنيده‌ را ضمن‌ آن‌ كه‌ تأييد كند مفاهيم‌ عميق‌تر و جديدتري‌ از آن‌ عبارت‌ وجمله‌ها بيابد.

قرآن‌ مجموعه‌ اسرار آسمان‌هاي‌ كمال‌ است‌

قرآن‌ كريم‌ مجموعه‌ فشرده‌اي‌ است‌ از آسمان‌هاي‌ كمال‌ در تمامي‌ بي‌نهايت‌ابعاد و شئون‌ فرهنگ‌ انسانيت‌ براي‌ تمامي‌ نسل‌ها و زمان‌ها.

قرآن‌ فشرده‌اي‌ است‌ از برنامه‌هاي‌ ارتقاء و رشد كمالات‌ انسان‌ و طي‌مراتب‌ كمال‌ و تداوم‌ آن‌ تا روز قيامت‌.

حق‌ تعالي‌ زمينه‌ها و استعدادهايي‌ در انسان‌ به‌ وديعه‌ نهاده‌ است‌ تابتواند افق‌هاي‌ بي‌نهايت‌ كمال‌ را در تمامي‌ ابعاد حيات‌ خود به‌وسيله‌ قرآن‌كريم‌ شناسايي‌ و به‌ سوي‌ آنها گام‌ بردارد و به‌ آنها نزديك‌ شود.

امّا عالم‌ دنيا كه‌ پست‌ترين‌ و محدودترين‌ مرحله‌ خلقت‌ است‌ توانايي‌ وظرفيت‌ دريافت‌ و تجلّي‌ آن‌ بي‌نهايت‌ افق‌هاي‌ كمال‌ كه‌ در قرآن‌ كريم‌ مستتراست‌ را ندارد و لذا قرآن‌ كريم‌ بايد آن‌قدر نازل‌ شود و نازل‌ شود تا متناسب‌ باورود به‌ ظرفيت‌ محدود عالم‌ مُلك‌، يعني‌ اين‌ عالم‌ دنيا، گردد تا ورود آن‌افق‌هاي‌ كمال‌ در تنزل‌يافته‌ترين‌ شكل‌ آن‌ به‌ عالم‌ دنيا امكان‌پذير گردد.

اگرچه‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ در قرآن‌ كريم‌ براي‌ ورود به‌ عالم‌ دنيا آن‌ اندازه‌نازل‌ شده‌اند كه‌ متناسب‌ با ظرفيت‌ و استعداد اين‌ عالم‌ باشند امّا هيچ‌كجاي‌اين‌ عالم‌ توانايي‌ پذيرش‌ و ادراك‌ آن‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ را ندارد و تنها محلّي‌كه‌ آن‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ را مي‌تواند در خود جاي‌ دهد، قلب‌ رسول‌الله اعظم‌و اهل‌ البيت‌ او، صلوة‌ الله عليهم‌ اجمعين‌، است‌.

زيرا عالم‌ دنيا توانايي‌ و گنجايش‌ پذيرش‌ حتي‌ يك‌ افق‌ از بي‌نهايت‌ آفاق‌ِكمال‌ كه‌ از ملكوت‌ نازل‌ مي‌شود را ندارد تا چه‌ رسد به‌ تمامي‌ آفاق‌ِ كمال‌.زيرا اين‌ عالم‌ به‌جز سنگ‌ و چوب‌ و گوشت‌ و پوست‌، يعني‌ ماده‌، نيست‌ وماده‌ توانايي‌ و ظرفيت‌ دريافت‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ و ادراك‌ و تجلّي‌ كمالات‌ملكوتي‌ را ندارد.

و لذا قرآن‌ كريم‌ مي‌فرمايد اگر اين‌ قرآن‌ را بر كوه‌ كه‌ سمبل‌ قدرت‌ واستحكام‌ عالم‌ ماده‌ است‌، نازل‌ مي‌كرديم‌، از شدت‌ ناتواني‌ و عجز در ذات‌آن‌ در برابر حق‌ تعالي‌ متلاشي‌ مي‌شد.

قلب‌ رسول‌ الله اعظم‌ جايگاه‌ تمامي‌ اسرار ملكوت‌

قلب‌ رسول‌ الله اعظم‌ و اهل‌ بيت‌ او جايگاه‌ تمامي‌ آسمان‌ها و آفاق‌ِ كمالات‌قرآني‌ است‌ و چنين‌ است‌ كه‌ رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ او خود را قرآن‌ مجسّم‌و قرآن‌ ناطق‌ خوانده‌اند.

گويا قرآن‌ كريم‌ با رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ او داراي‌ يك‌ حقيقت‌ و درعالم‌ ملك‌ داراي‌ يك‌ وجود هستند كه‌ يكي‌ صورت‌ لفظ‌ و ديگري‌ صورت‌معني‌ مجسّم‌ گرفته‌اند؛ آن‌گونه‌ كه‌ لن‌ يفترقا يعني‌ حتي‌ قابل‌ تفكيك‌ نيستند.1

رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ مطهّرش‌ كه‌ قرآن‌ ناطقند نيز براي‌ ورود به‌ عالم‌ملك‌، يعني‌ اين‌ عالم‌ دنيا، بايد نازل‌ شوند و تنزل‌ بيابند تا متناسب‌ با درك‌انسان‌هاي‌ هرچند پاك‌طينت‌ و بزرگوار شوند.

و لذا رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ مطهّرش‌ كه‌ قرآن‌ ناطقند از مقام‌ حول‌العرش‌ محدقين‌ و از مقام‌ قاب‌ قوسين‌ او ادني‌ و از مقام‌ و علّم‌ ادم‌ الاسماءكلها براي‌ ورود به‌ اين‌ عالم‌ همچون‌ قرآن‌ كريم‌ تنزّل‌ يافته‌ و نازل‌ شده‌اند كه‌اگر با همان‌ عظمت‌ لايتناهي‌ كه‌ در مقام‌ قرب‌ يا مقام‌ قاب‌ قوسين‌ او ادني‌ و يادر مقام‌ انواراً حول‌ العرش‌ محدقين‌ به‌ اين‌ عالم‌ دنيا وارد مي‌گشتند هيچ‌روحي‌ و هيچ‌ قلبي‌ و هيچ‌ انساني‌ توانايي‌ درك‌ كوچك‌ترين‌ مقامات‌ وتلؤلؤات‌ و تجلّيات‌ كمالات‌ ايشان‌ را نداشت‌.

ايشان‌ نيز همچون‌ قرآن‌ كريم‌ نازل‌ شده‌اند و آن‌قدر تنزّل‌ يافته‌اند تاانسان‌هاي‌ عاشق‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ بتوانند براي‌ وصول‌ به‌ افق‌هاي‌ كمال‌،آنان‌ را اسوه‌ حسنه‌ خود نمايند.

امامت‌ حضرت‌ ابراهيم‌ بالاتر از رسالت‌ او

حضرت‌ رضا بعد از نكاتي‌ در اساس‌ امامت‌ و جايگاه‌ آن‌ در دين‌ اسلام‌ وقرآن‌ مي‌فرمايد:

اِن‌ الامامه‌ خص‌ الله بها ابراهيم‌ الخليل‌ (عليه‌ السلام‌) بعد النبوّة‌ وَ الخِلَّة‌ِ مرتبة‌ًثالثه‌ و فضيلة‌ً شرَّفه‌ بها و اَشادَ بها ذِكرَه‌ُ فقال‌ جل‌ و عزّ: و اذا تبكي‌ ابراهيم‌َ ربُّه‌بكلمات‌ٍ فَاَتَمَّهُن‌َّ قال‌ اِنّي‌ جاعِلُك‌ للنّاس‌ اماماً.

يعني‌ امامت‌ مقامي‌ است‌ كه‌ خداوند ابراهيم‌ خليل‌ را پس‌ از رتبه‌پيامبري‌ و پس‌ از احراز مقام‌ دوستي‌ (قرب‌ الهي‌)، او را به‌ مقام‌ امامت‌ ممتازساخت‌.

اين‌ سوّمين‌ رتبه‌ و فضيلتي‌ بود كه‌ ابراهيم‌ را بدان‌ شرف‌ بخشيد و نام‌ابراهيم‌ را بدان‌ بلند كرد. چنان‌كه‌ (در قرآن‌ كريم‌) فرمود: آنگاه‌ ابراهيم‌ راپروردگارش‌ به‌ كلماتي‌ آزمود و او همه‌ را به‌ پايان‌ رساند فرمود من‌ تو را امام‌مردم‌ خواهم‌ ساخت‌.

امامت‌ مقامي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ انديشه‌اي‌ توان‌ درك‌ حقيقت‌ آن‌ را ندارد

حضرت‌ رضا پس‌ از ذكر پاره‌اي‌ از مقامات‌ امام‌ مي‌فرمايد:

هيهات‌ هيهات‌، ضلّت‌ العقول‌ و تاهت‌ِ الحُلوم‌ و حارت‌ الالباب‌ و حضرت‌ِالخطباء و كلَّت‌ِ الشعراء و عجزت‌ِ الادباء و عييت‌ البُلغاء و فَحَمت‌ِ العلماء عن‌وصف‌ شأن‌ٍ من‌ شأنه‌ اَو من‌ فضيلة‌ٍ من‌ فضايله‌ فأقرت‌ بالعجز و التقصير فكيف‌يوصف‌ بكلّيه‌... الي‌ آخر الحديث‌.

مي‌فرمايد هيهات‌ هيهات‌ كه‌ در فهم‌ (گوشه‌اي‌ از مقام‌ امام‌) خردها گمراه‌مي‌شوند، و انديشه‌ها سرگردان‌ و فكرها و عقل‌ها حيران‌ مي‌گردند.

سخنوران‌ و سخندانان‌ از تعريف‌ شأني‌ از شئون‌ امامت‌ فرومانده‌اند وشاعران‌ (كه‌ در پرواز خيال‌ و وصف‌ محال‌ چيره‌دست‌ مي‌باشند) نيز از پروازخيال‌ در توصيف‌ يكي‌ از فضايل‌ امام‌ خسته‌اند و اديبان‌ (كه‌ جمله‌ها وعبارت‌ها در چنگ‌ آنها همچون‌ موم‌ نرم‌ مي‌باشد) از آوردن‌ جمله‌هايي‌ كه‌بتواند (حتي‌ در طولاني‌ترين‌ مقال‌) يكي‌ از اوصاف‌ امام‌ را بيان‌ نمايد،ناتوان‌اند و فصيحان‌ روزگار (كه‌ پيچيده‌ترين‌ مفاهيم‌ و معاني‌ را در روشن‌ترين‌بيان‌ توضيح‌ مي‌دهند) نيز وامانده‌اند و دانشمندان‌ (كه‌ در كشف‌ اسرار و فهم‌غوامض‌ آثار) يد طولايي‌ دارند، حتي‌ در فهم‌ يكي‌ از شئون‌ امام‌ درمانده‌اند وهمگي‌ عجز و تقصير خويش‌ را نشان‌ داده‌اند.

اين‌همه‌ فقط‌ در مورد يكي‌ از شئون‌ امام‌ و يكي‌ از فضايل‌ امام‌ است‌، پس‌چگونه‌ مي‌توان‌ به‌ فهم‌ تمام‌ فضايل‌ و تمام‌ شئون‌ امام‌ دست‌ يافت‌.

حضرت‌ رضا عليه‌ السلام‌ در بيان‌ نوراني‌ خويش‌ با استناد به‌ آيات‌ قرآن‌مي‌فرمايد كه‌ امامت‌ ثمرة‌ وحي‌ و نبوّت‌ است‌. تجسّم‌ عيني‌ و عملي‌ وحي‌ درعالم‌ خارج‌ و در جامعه‌ است‌. حضرت‌ رضا عليه‌ السلام‌ با استناد به‌ آيات‌قرآن‌ كريم‌ در مورد عدم‌ دسترسي‌ عقول‌ به‌ فهم‌ كنه‌ امامت‌ و حتي‌ يكي‌ ازفضايل‌ و شئون‌ امامت‌، همان‌ نكاتي‌ را مي‌فرمايد كه‌ قرآن‌ كريم‌ در مورد عدم‌دسترسي‌ عقول‌ به‌ فهم‌ كنه‌ خود قرآن‌ و حتي‌ يكي‌ از آيات‌ و شئون‌ قرآن‌ كريم‌بيان‌ فرموده‌ است‌.

حضرت‌ رضا، عليه‌ السلام‌، در بيان‌ نوراني‌ خويش‌ با استناد به‌ آيات‌ قرآن‌كريم‌ مي‌فرمايند حضرات‌ انبياء پس‌ از ابلاغ‌ نبوّت‌ و وحي‌ الهي‌ آن‌گاه‌ كه‌صورت‌ عملي‌ و عيني‌ مفاهيم‌ وحي‌ را در وجود و آثار خويش‌ متجلّي‌مي‌نمايند صورت‌ امام‌ به‌ خود مي‌گيرند.

قرآن‌ كريم‌ به‌ امر حق‌ تعالي‌ و با همراهي‌ حضرت‌ جبرئيل‌ نازل‌ شده‌است‌ تا انسان‌ها را با معارف‌ خود راهنمايي‌ كند و به‌ سوي‌ لقاء الله و آسمان‌كمالات‌ و ملكوت‌ معارف‌ هدايت‌ و صاعد نمايد. زيرا طبق‌ آيه‌ كريمه‌ كل‌الينا راجعون‌، راهي‌ جز صاعد شدن‌ و بازگشت‌ به‌ سوي‌ حق‌ تعالي‌ نداريم‌ اماقرآن‌ كريم‌ آمده‌ است‌ تا صورت‌ رجوع‌ را در انسان‌ها به‌ شكل‌ راضيه‌ مرضيه‌درآورد.

آيا استفاده‌ از قرآن‌ بدون‌ رسول‌ و امام‌ به‌ نتيجه‌ خواهد رسيد

اما قرآن‌ كريم‌ كل‌ نقشه‌ و نقشه‌ كلي‌ است‌؛ كل‌ مفاهيم‌ و مفاهيم‌ كلي‌ است‌؛كل‌ معارف‌ و معارف‌ كلي‌ است‌؛ كل‌ بيان‌ و بيان‌ كلي‌ است‌؛ كل‌ برنامه‌ هدايت‌و برنامه‌ كلي‌ هدايت‌ براي‌ صاعد شدن‌ انسان‌ها به‌ سوي‌ لقاء الله است‌. بدون‌راهنما، بدون‌ امام‌، بدون‌ قرآن‌ ناطق‌، بدون‌ قرآن‌ شارح‌، بدون‌ قرآن‌ مجسم‌ وعيني‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ بتوانند به‌ اعماق‌ و اسرار قرآن‌ و راه‌هاي‌ ملكوتي‌آن‌ دست‌ پيدا كنند؟

چگونه‌ ممكن‌ است‌ معارف‌ قرآني‌ را بدون‌ امام‌ از صورت‌ مفاهيم‌ به‌صورت‌ عيني‌ و مجسّم‌ در اعمال‌ خود متجلّي‌ نمايند؟

چگونه‌ ممكن‌ است‌ به‌ همراه‌ قرآن‌ به‌ سوي‌ لقاء الله و ملكوت‌ اعلي‌صاعد شوند و چگونه‌ ممكن‌ است‌ انسان‌ها بدون‌ امام‌، قانون‌ «كل‌ٌّ اليناراجعون‌» را در صورت‌ «ارجعي‌ الي‌ ربك‌ راضية‌ً مرضيه‌» متجلّي‌ نمايند؟!

نقش‌ حضرات‌ انبياء و رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ مطهّر او در صورت‌امامت‌ همين‌ است‌ كه‌ دست‌ انسان‌ها را گرفته‌ و با راهنمايي‌ و تربيت‌، آنها رابراي‌ تحقق‌ «كل‌ الينا راجعون‌» در صورت‌ «راضية‌ً مرضيه‌» آماده‌ نمايند؛ وچون‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌، عليه‌ السلام‌، و ساير اهل‌ البيت‌ رسول‌خداص طبق‌ روايات‌ متعدد و منقول‌ باب‌ علم‌ النبي‌ و صورت‌ عيني‌ ومجسم‌ و ناطق‌ حقايق‌ وحي‌ هستند، پس‌ قرآن‌ ناطق‌اند. يعني‌ صورت‌ عيني‌و مجسم‌ و ناطق‌ قرآن‌اند.

حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ نيز كه‌ طبق‌ نصوص‌ فريقين‌ از اهل‌ البيت‌ وتربيت‌شده‌ در دامان‌ رسول‌ است‌، قرآن‌ ناطق‌ است‌.

عاشورا قرآن‌ ناطقي‌ است‌ كه‌ انسان‌ خاكي‌ و پست‌ را به‌ معراج‌ برده‌ وملكوتي‌ مي‌نمايد.

عاشورا مهم‌ترين‌ سوره‌ از قرآن‌ ناطق‌ است‌.

تمام‌ مفاهيم‌ و اصول‌ ارزشي‌ قرآن‌ در عاشورا متجلي‌ گشت‌

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آسمان‌ مظلوميت‌ را در عاشورا و در وجود اباعبدالله متجلّي‌نمود و به‌ آن‌ صورت‌ عيني‌ و مجسم‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آسمان‌ معرفت‌ را در عاشورا و در وجود اباعبداللهمتجلّي‌ نمود و بدان‌ صورت‌ عيني‌ و مجسم‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ مظلوميت‌ را در عاشورا و در وجود حضرت‌اباعبدالله متجلّي‌ نمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ حقيقت‌ مظلوميت‌ را صورت‌عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ معرفت‌ را در عاشورا و در وجود حضرت‌ اباعبداللهمتجلّي‌ نمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ آن‌ اسرار ملكوتي‌ را صورت‌ عيني‌ وناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آسمان‌ صبر و حلم‌ و استقامت‌ را در عاشورا و در وجودحضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌ نمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ آن‌ مفاهيم‌ ملكوتي‌ ونقشه‌ صعود الي‌ الله را صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ عبوديت‌ و اطاعت‌ و بندگي‌ را در عاشورا و دروجود حضرت‌ اباعبدالله متجلي‌ فرمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ صورت‌ عيني‌و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ غيرت‌ و شجاعت‌ در دفاع‌ از حق‌ و حقيقت‌ را كه‌در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ فرموده‌ است‌ در عاشورا و در وجود حضرت‌ اباعبداللهمتجلّي‌ ساخت‌ و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ عاطفه‌ و محبّت‌ و عشق‌ به‌ بندگان‌ و هدايت‌ خلق‌ راكه‌ در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ فرموده‌ است‌ در عاشورا و در وجود حضرت‌ اباعبداللهمتجلّي‌ فرمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمام‌ آيات‌ ايثار و ابرار را كه‌ در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ فرموده‌ است‌ درعاشورا و در وجود حضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌ فرمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌حقيقت‌ ايثار و برّ و ابرار را صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حق‌ تعالي‌ تمامي‌ آيات‌ ايمان‌ و يقين‌ را كه‌ در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ فرموده‌است‌ در عاشورا و در وجود حضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌ فرمود و به‌وسيله‌ آن‌حضرت‌ حقيقت‌ ايمان‌ و يقين‌ را صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ داد.

حق‌ تعالي‌ تمامي‌ آيات‌ جهاد با اموال‌ و انفس‌ و مهاجرت‌ الي‌ الله و امر به‌معروف‌ و نهي‌ از منكر را كه‌ در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ فرموده‌ است‌ در روز عاشورادر وجود حضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌ فرمود و به‌وسيله‌ آن‌ حضرت‌ حقيقت‌ آن‌آيات‌ را صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ بخشيد.

حقيقت‌ تمامي‌ آيات‌ ذكر و ذاكرين‌

حقيقت‌ تمامي‌ آيات‌ ابتغاء مرضات‌ الله

حقيقت‌ تمامي‌ آيات‌ التائبين‌ و المستغفرين‌ و الحامدين‌ و السائحين‌ والرّاكعين‌ و الساجدين‌ و الحافظين‌ لحدود الله و در يك‌ جمع‌بندي‌ تمامي‌اصول‌ و حقايق‌ دين‌ و قرآن‌ در روز عاشورا توسط‌ حضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌گشت‌ و صورت‌ عيني‌ و ناطق‌ گرفت‌.

از تمامي‌ حقايق‌ دين‌ اسلام‌ و قرآن‌ كريم‌ و از تمامي‌ آياتي‌ كه‌ حقيقت‌بندگي‌ و اصول‌ برنامه‌هاي‌ هدايت‌ و تربيت‌ و نجات‌ بشريت‌ امت‌ آيا حقيقت‌و آيه‌اي‌ مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ در عاشورا متجلّي‌ نشده‌ و صورت‌ عيني‌ و ناطق‌نيافته‌ باشد؟

عاشورا عالي‌ترين‌ درجة‌ تجسّم‌ عملي‌ و عيني‌ در اجراي‌ تمامي‌دستورات‌ حق‌ تعالي‌ كه‌ در آيات‌ قرآن‌ كريم‌ فرموده‌ است‌ مي‌باشد وعالي‌ترين‌ درجه‌ تجسّم‌ عملي‌ و عيني‌ ويژگي‌هاي‌ برجسته‌ و ارزشمندي‌است‌ كه‌ حق‌ تعالي‌ تحت‌ عنوان‌ ويژگي‌هاي‌ مؤمنين‌ و متقين‌ و ابرار و عبادالرّحمن‌ و حزب‌ الله و رجال‌ الهي‌ و موقنين‌ و صابرين‌ و سابقين‌ و تائبين‌ ومقيمين‌ الصلوة‌ و ده‌ها عنوان‌ ديگر از خواص‌ بندگان‌ خويش‌ در قرآن‌ كريم‌مطرح‌ فرموده‌ است‌.

عالي‌ترين‌ تجسّم‌ عيني‌ و عملي‌ تمام‌ صفات‌ و فضائل‌ و اخلاق‌ كريمه‌ وارزش‌هاي‌ متعالي‌ است‌ كه‌ حق‌ تعالي‌ در قرآن‌ كريم‌ مطرح‌ فرموده‌ است‌.

گويا قرآن‌ كريم‌ يك‌باره‌ در عاشورا نازل‌ شده‌ و صورت‌ مجسّم‌ و ناطق‌ وعيني‌ و عملي‌ يافته‌ است‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌ حق‌ تعالي‌ در قرآن‌ كريم‌ به‌ مؤمنين‌ امر مي‌فرمايد تا با بذل‌مال‌ و امكانات‌ و موقعيت‌ اجتماعي‌ و حدّ اكثر تلاش‌ و كوشش‌ در راه‌ خدا وبذل‌ جان‌ و استقبال‌ از مرگ‌ و قتل‌ و شهادت‌ خود و دوستان‌ و اقوام‌ و خاندان‌و استقبال‌ از اسارت‌ و شكنجه‌ و زندان‌ و تبعيد و تهديد براي‌ رضاي‌ خدا ودفاع‌ از دين‌ خدا مجاهدت‌ نمايند و امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر نمايند وانجام‌ اين‌همه‌ جانبازي‌ و ايثار و اطاعت‌ و تحمّل‌ مشقّات‌ و استقامت‌ و صبردر تحقق‌ دستورات‌ خدا را از ويژگي‌هاي‌ تائبين‌ و عابدين‌ راستين‌ توبه‌حقيقي‌ و حامدين‌ آگاه‌ از حقيقت‌ حمد و روزه‌داران‌ مخلص‌ و نمازگزاران‌عارف‌ و سجده‌كنندگان‌ خاضع‌ و امر به‌ معروف‌ و ناهيان‌ از منكر و حافظين‌ وپاسداران‌ حدود و ارزش‌هاي‌ الهي‌ مي‌شمارد و چنين‌ مؤمنين‌ با چنين‌فضائلي‌ را به‌ مقامات‌ قرب‌ الهي‌ و پيروزي‌ بزرگ‌ بشارت‌ مي‌دهد.

ان‌ الله اشتري‌' من‌ المؤمنين‌ انفسهم‌ و اموالهم‌ بأن‌ّ لهم‌ الجنة‌ يُق'تِلون‌ في‌ سبيل‌ اللهفيَقتُلون‌ و يُقتَلون‌ وعداً عليه‌ حقاً في‌ التوراة‌ و الانجيل‌ و القرآن‌ و من‌ اوفي‌ بعهده‌من‌ الله باستبشِروا ببيعكم‌ الّذي‌ بايعتم‌ به‌ و ذلك‌ هو الفوز العظيم‌ الت'ئبون‌ الع'بدون‌الح'مِدون‌ السّ'ئِحون‌ الرّاكعون‌ الساجدون‌ الامرون‌ بالمعروف‌ و الناهون‌ عن‌ المنكر والح'فِظون‌ لِحُدود الله و بشّر المؤمنين‌ (سورة‌ توبه‌، آية‌ 111 و 112).

عالي‌ترين‌ درجة‌ تجسّم‌ عيني‌ و عملي‌ آيات‌ فوق‌ در عاشورا توسط‌حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ به‌وجود آمده‌ است‌ و تمامي‌ ظرائف‌ و اسراري‌ كه‌حق‌ تعالي‌ در آيات‌ فوق‌ مطرح‌ فرموده‌ و يا مستتر نموده‌ است‌، در عاشوراتجسّم‌ يافته‌ است‌.

حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ به‌ اتفاق‌ تمامي‌ روايات‌ شيعه‌ و سنّي‌ دردامان‌ رسول‌ خدا و در آغوش‌ و بر دوش‌ رسول‌ خدا پرورش‌ و تربيت‌ يافته‌است‌ و از اهل‌ البيت‌ مي‌باشد و آية‌ تطهير و ساير آياتي‌ كه‌ در شأن‌ اهل‌ البيت‌نازل‌ شده‌ است‌ شامل‌ او نيز مي‌گردد.

او حقيقت‌ توبه‌، و عبادت‌ حقيقي‌، حقيقت‌ حمد، و روزه‌داري‌ حقيقي‌،حقيقت‌ ركوع‌ و سجود حقيقي‌ و حقيقت‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكرحقيقي‌ و حقيقت‌ محافظت‌ و پاسداري‌ از حدود و ارزش‌هاي‌ الهي‌ را ازرسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ او آموخته‌ است‌ و خود زاهدترين‌ و عابدترين‌ وعارف‌ترين‌ فرد زمان‌ خود پس‌ از رسول‌ خدا و اهل‌ البيت‌ بوده‌ است‌.

اگر در ارتباط‌ و پيوند حالات‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ و تجلّيات‌وجود او در عاشورا با ديگر آيات‌ قرآن‌ كريم‌ تدبّر نماييم‌ به‌وضوح‌ خواهيم‌يافت‌ كه‌ گويا حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ قرآن‌ ناطق‌ و قرآن‌ عملي‌ و قرآن‌مجسم‌ و قرآن‌ متجلّي‌ و مشهور است‌ كه‌ در روز عاشورا تجلّيات‌ آيات‌ وجودخود را براي‌ اهل‌ معرفت‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ است‌.

آيات‌ صبر و صابرين‌

آيات‌ رضا و مرضيّين‌

آيات‌ خضوع‌ و خاضعين‌

آيات‌ جهاد و مجاهدين‌

آيات‌ معرفت‌ و عارفين‌

آيات‌ توكل‌ و متوكلين‌

آيات‌ ابرار و برّ

آيات‌ يقين‌ و موقنين‌

آيات‌ تقوي‌' و متقين‌

آيات‌ ايمان‌ و مؤمنين‌

آيات‌ علم‌ و عالمين‌

آيات‌ عشق‌ و ايثار و مؤثرين‌

آيات‌ امر به‌ معروف‌ و آمرين‌

آيات‌ نهي‌ از منكر و ناهين‌

آيات‌ حفاظت‌ از حدود الهي‌ و حافظين‌

آيات‌ صلوة‌ و مقيمين‌ و خاشعين‌

آيات‌ ذكر الله و الذاكرين‌

آيات‌ حزب‌ الله و فائزين‌

آيات‌ انصار و اصحاب‌ حقيقي‌ رسول‌ خدا

و صدها آيات‌ ديگر همه‌ و همه‌ يك‌باره‌ در روز عاشورا از وجود حضرت‌اباعبدالله متجلّي‌ گشت‌.

اكنون‌ حضرت‌ اباعبدالله در روز عاشورا تمامي‌ حقيقت‌ و اسرار آيات‌مذكور در مراقبت‌ و دفاع‌ از دين‌ خدا و حدود الهي‌ را مجسّم‌ فرموده‌ است‌.

و لذا حقيقتاً و بدون‌ هرگونه‌ اغراق‌ و گزافه‌گويي‌، مي‌توان‌ گفت‌ حضرت‌اباعبدالله الحسين‌ به‌ صورت‌ عيني‌ و عملي‌ آيات‌ فوق‌ در عالي‌ترين‌ درجة‌ آن‌را در عاشورا متجلّي‌ فرموده‌ است‌. اگر در آيات‌ مذكور طبق‌ نص‌ّ صريح‌ قرآن‌بايد تدبّر نمود تا از اسرار و اعماق‌ و جوانب‌ آن‌ كسب‌ معرفت‌ كرد، پس‌ درتجسّم‌ عيني‌ و تجلّي‌ عملي‌ آن‌ آيات‌ يعني‌ عاشورا نيز بايد تدبّر نمود و بايداز اسرار و اعماق‌ و جوانب‌ آن‌ كسب‌ معرفت‌ نمود.

اگر در آيات‌ مذكور تدبّر شود، اسراري‌ از توبه‌، از عبادت‌، از حمد، ازروزه‌، از نماز، از سجده‌، از مجاهدت‌ با اموال‌ و انفس‌ و معامله‌ با خدا و ازاسرار فوز عظيم‌ و از اسرار امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و از اسرار مراقبت‌ ازحدود و ارزش‌هاي‌ الهي‌ بر ما متجلّي‌ خواهد گشت‌ كه‌ تا قبل‌ از آن‌ بي‌بهره‌بوديم‌.

همچنين‌ اگر در آيات‌ و اسرار عاشورا تدبّر شود، انوار و معارف‌ بسياري‌بر ما متجلّي‌ خواهد گشت‌ كه‌ حقيقت‌ و اعماق‌ همان‌ آيات‌ مذكور در قرآن‌كريم‌ را بر ما مكشوف‌ خواهد نمود.

پيوند عاشورا با آيات‌ فوق‌ الذكر چنان‌ شديد است‌ كه‌ گويا عاشوراتجليات‌ عيني‌ و عملي‌ آن‌ آيات‌ است‌ و فرد متدبّر در آيات‌ فوق‌ متذكّر اين‌نكته‌ مي‌گردد كه‌ مثل‌ اعلاي‌ آيات‌ كريمة‌ فوق‌ عاشوراست‌ و مثل‌ اعلاي‌عاشورا نيز آيات‌ كريمة‌ فوق‌الذكر است‌.

چنين‌ پيوندي‌ بين‌ عاشورا و تمامي‌ آيات‌ عرفاني‌ و اخلاقي‌ در قرآن‌ وويژگي‌هاي‌ انبياء و صدّيقين‌ و الشهدا و اولياء و ابرار و متقين‌ و موقنين‌ وصابرين‌ و حزب‌ الله و مؤمنين‌ حقيقي‌ وجود دارد.

چنين‌ پيوندي‌ بين‌ عاشورا و تمامي‌ آيات‌ امر به‌ معروف‌ نهي‌ از منكر واقامة‌ صلوة‌ و حفاظت‌ از حدود الهي‌ و قيام‌ براي‌ خدا و اجراي‌ اوامر الهي‌ دردفاع‌ از دين‌ خدا و اجراي‌ دستورات‌ الهي‌ در برخورد با منافقين‌ و ضالّين‌ وخائنين‌ به‌ اسلام‌ و قرآن‌ وجود دارد.

و لذا گويا تمامي‌ آيات‌ مذكور يك‌باره‌ در روز عاشورا به‌واسطة‌ فيوضات‌وجود مطهّر حضرت‌ اباعبدالله متجلّي‌ گشته‌ و صورت‌ عيني‌ و عملي‌ و ناطق‌يافته‌ است‌ و همان‌گونه‌ كه‌ بر رسول‌ خدا نازل‌ شده‌ بود از فرزند رسول‌ خدا به‌سوي‌ خدا صاعد گشت‌ و اين‌ تجلّيات‌ تفسير آن‌ روايت‌ معروف‌ از رسول‌خداست‌ كه‌ فرمود حسين‌ منّي‌ و انا من‌ حسين‌؛ و لذا به‌ روشني‌ و بدون‌هيچ‌گونه‌ مبالغه‌ و اغراق‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ عاشورا آياتي‌ از قرآن‌ وجود حسين‌است‌ و همان‌گونه‌ كه‌ بر هر مسلمان‌ و بر هر مؤمني‌ طبق‌ آيات‌ شريفة‌ قرآن‌واجب‌ است‌ در آيات‌ قرآن‌ تدبّر نمايد، نيز واجب‌ است‌ كه‌ در آيات‌ وجودقرآن‌ ناطق‌ حضرت‌ اباعبدالله در روز عاشورا تدبّر نمايد. در غير اين‌ صورت‌همان‌گونه‌ كه‌ قرآن‌ فرموده‌ است‌، بر دل‌ ايشان‌ قفل‌ خواهند زد و آنها را از فهم‌اسرار ملكوت‌ و معارف‌ محمّديه‌ كرد كور و گنگ‌ و لال‌ خواهند نمود (العياذبالله).

و تو اي‌ عاشق‌ حسين‌ اكنون‌ مي‌تواني‌ دليل‌ مي‌معرفتي‌ و ناداني‌ وگمراهي‌ بسياري‌ از مسلمين‌ را دريابي‌ كه‌ نه‌ در آيات‌ قرآن‌ كريم‌ تدبّر نموده‌اندو نه‌ در آيات‌ وجود قرآن‌ ناطق‌ يعني‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ در روزعاشورا.

عاشورا آياتي‌ از قرآن‌ وجود حسين‌ است‌

نزول‌ قرآن‌ يك‌ حادثه‌ نيست‌ بلكه‌ نزول‌ آسمان‌هاي‌ كمال‌ و كامل‌ترين‌ مراتب‌در شئون‌ مختلف‌ و بي‌نهايت‌ انساني‌ است‌؛ نزول‌ كامل‌ترين‌ يك‌ مكتب‌انسان‌ساز است‌؛ هر آيه‌ قرآن‌، يك‌ فرهنگ‌ است‌ و فرهنگ‌ساز است‌،بشريت‌ساز است‌، هر آيه‌ آن‌ پرده‌ از اسرار و معارف‌ عظيم‌ و لايتناهي‌ملكوت‌ كنار مي‌زند. هر آيه‌ آن‌ حامل‌ و موجد فرهنگ‌ انسانيت‌ است‌.هدايتگر است‌، راهنما است‌. اما در صورت‌ و قالب‌ الفاظ‌ عرضه‌ شده‌ است‌و لذا بايد موجودات‌ ديگري‌ كه‌ با آسمان‌هاي‌ ملكوتي‌ قرآن‌ سنخيت‌ دارندبيايند و با رفتار خود به‌ مفاهيم‌ قرآني‌ و معارف‌ آن‌ صورت‌ عملي‌ و عيني‌ وناطق‌ و مجسّم‌ ببخشند. اين‌ همان‌ لزوم‌ نزول‌ اهل‌ البيت‌ عليهم‌ الصلوة‌ والسلام‌ از مقام‌ عرش‌ به‌ عالم‌ ارض‌ است‌.

نزول‌ اهل‌ البيت‌ نيز كه‌ قرآن‌ ناطق‌اند از مقام‌ «حول‌َ العَرش‌ِ مُحدَقين‌» نزول‌آسمان‌هاي‌ كمال‌ در شئون‌ مختلف‌ و بي‌نهايت‌ فرهنگ‌ انساني‌ است‌ اما درصورت‌ مجسم‌ و ناطق‌. نزول‌ اهل‌ البيت‌ از مقام‌ عرش‌ رب‌ العالمين‌ نزول‌ يك‌شخص‌ از ملكوت‌ نيست‌ بلكه‌ نزول‌ يك‌ نمونة‌ ناطق‌ و مجسم‌ قرآن‌ در مكتب‌اسلام‌ است‌ و لذا وجود حسين‌ بن‌ علي‌ع نيز كه‌ از اهل‌ البيت‌ است‌ مثل‌قرآن‌ است‌.

حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ع كه‌ قرآن‌ ناطق‌ است‌، هر ذره‌ از وجودش‌يك‌ آية‌ زنده‌ و ناطق‌ است‌ و هر آيه‌ از وجودش‌ يك‌ فرهنگ‌ است‌،فرهنگ‌ساز است‌، بشريت‌ساز است‌. هر آيه‌ از وجود اباعبدالله الحسين‌(عليه‌ السلام‌) پرده‌ از اسرار و معارف‌ عظيم‌ و لايتناهي‌ ملكوت‌ به‌صورت‌ناطق‌ و مجسم‌ و فعال‌ برمي‌دارد. هر آيه‌ از وجود اباعبدالله الحسين‌عحامل‌ و موجد فرهنگ‌ انسانيت‌ است‌، هدايتگر است‌، راهنما است‌. زيراامام‌ است‌. امام‌ در انديشة‌ اهل‌ البيت‌ موجودي‌ ملكوتي‌ و معصوم‌ است‌ كه‌داراي‌ تمامي‌ آسمان‌هاي‌ بي‌انتهاي‌ كمالات‌ مي‌باشد كه‌ در قرآن‌ كريم‌ از آن‌كمالات‌ با لفظ‌ اسماء نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

اما براي‌ آن‌ كه‌ قابل‌ تقليد و پيروي‌ براي‌ انسان‌هاي‌ زميني‌ باشد آنچنان‌خود را تنزّل‌ مي‌دهد و رنگ‌ عالم‌ خاكي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ او نيز دچارتمامي‌ مشكلاتي‌ مي‌گردد كه‌ تمامي‌ انسان‌ها در اين‌ عالم‌ دچار آن‌ هستند.گرفتاري‌ اهل‌ البيت‌ در اسارت‌ها و شهادت‌ها و تحمّل‌ مصادرة‌ اموال‌ و تبعيدو شكنجه‌هاي‌ ظالمين‌ نيز به‌ همين‌ دليل‌ است‌.

عاشورا يك‌ حادثه‌ نيست‌، عاشورا يك‌ مكتب‌ است‌، يك‌ فرهنگ‌ است‌،هدايتگر است‌، راهنماست‌، عاشورا بخشي‌ از قرآن‌ ناطق‌ است‌، عاشورا نيزهمچون‌ قرآن‌ كريم‌ هنوز تفسير نشده‌ است‌.

قرآن‌ فرموده‌ است‌ كه‌ «لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآن‌َ عَلي‌ جَبَل‌ٍ لَرَاَيْتَه‌ُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاًمِن‌ْ خَشْيَة‌ِ الله» يعني‌ اگر اين‌ قرآن‌ را بر كوه‌ها نازل‌ مي‌كرديم‌، متلاشي‌مي‌شدند. زيارت‌ عاشورا نيز مي‌فرمايد: «وَ جَلَّت‌ْ وَ عَظُمَت‌ المصيبَة‌ُ بك‌َ عَليْنا وَعَلي‌ جميع‌ِ اَهْل‌ الاسْلام‌ وَ جَلَّت‌ْ و عَظُمت‌ مُصيبَتُك‌َ في‌ السّموات‌ِ علي‌ جميع‌ِ اَهل‌ِالسَّموات‌» يعني‌ درك‌ و فهم‌ اسرار عاشورا درك‌ عظمت‌ مصيبت‌ عاشورابراي‌ اهل‌ اسلام‌ و آسمان‌ها سنگين‌ است‌، زيرا تمام‌ آياتي‌ كه‌ حضرت‌حسين‌ع در كربلا به‌ نمايش‌ گذاشت‌ و صبري‌ را كه‌ حضرت‌ اباعبدالله برتحمل‌ مصائب‌ در عاشورا نموده‌ است‌ حتي‌ براي‌ آسمان‌ سنگين‌ است‌، اگرآن‌ معارف‌ و آن‌ آيات‌ بر كوه‌ها نازل‌ مي‌شد نه‌تنها كوه‌ها را متلاشي‌ مي‌نمود،بلكه‌ طبق‌ نص‌ زيارت‌ عاشورا براي‌ جميع‌ اهل‌ الاسلام‌ سنگين‌ است‌. اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ رسول‌ خدا و حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ و حتي‌ حضرت‌ ابراهيم‌(طبق‌ نظر قرآن‌) اهل‌ اسلام‌ مي‌باشند و حتي‌ براي‌ جميع‌ اهل‌ آسمان‌ وسماوات‌ السبع‌ طاقت‌فرسا مي‌باشد. مفهوم‌ آن‌ آيه‌ و اين‌ فراز از زيارت‌عاشورا آن‌ است‌ كه‌ جبرئيل‌ كه‌ خود واسطه‌ وحي‌ و نزول‌ قرآن‌ بر رسول‌ خدامي‌باشد و از تحمل‌ قرآن‌ متلاشي‌ نشده‌ است‌، تحمل‌ مصيبت‌ عاشورا براي‌او عظيم‌ و سنگين‌ است‌!

عاشورا آياتي‌ از وجود حسين‌ است‌ كه‌ تحمل‌ آن‌ حتي‌ بر جبرئيل‌ واسرافيل‌ و عزرائيل‌ و همه‌ سكّان‌ سماوات‌ السبع‌ سنگين‌ و عظيم‌ است‌.يعني‌ در عظمت‌ وجود سيدالشهداء همين‌ بس‌ كه‌ تنها نزول‌ آيات‌ وجودش‌(عاشورا) بر تمام‌ آسمان‌ها و اهل‌ زمين‌ طاقت‌فرسا است‌.

عاشورا هرگز و هنوز تفسير نشده‌ است‌. بيست‌ و سه‌ سال‌ نزول‌ وحي‌ ورسالت‌ رسول‌ص، بيست‌ و سه‌ سال‌ مجاهدت‌، بيست‌ و سه‌ سال‌ تبعيد وجانبازي‌ و شهادت‌، بيست‌ و سه‌ سال‌ تلاش‌ در راه‌ تأسيس‌ حكومت‌ اسلامي‌و حكومت‌ قرآن‌، بيست‌ و سه‌ سال‌ هدايت‌ و رحمت‌ و نور و علم‌، همه‌ وهمه‌ با توطئه‌هاي‌ حساب‌شده‌، مي‌رفت‌ كه‌ به‌ كلي‌ از بين‌ برود. به‌ طوري‌ كه‌تا روز عاشورا، محاصره‌ فرهنگي‌ و نظامي‌ و سياسي‌ دشمن‌ آنچنان‌ كامل‌شده‌ بود كه‌ براندازي‌ حكومت‌ و مكتب‌ و فرهنگ‌ اهل‌ البيت‌ صورت‌ كامل‌ وجامعي‌ به‌ خود گرفته‌ بود.

اما عاشورا شروع‌ جديد و احياء جديد از اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ص بود.عاشورا تجديد حيات‌ ارزش‌ها و اصول‌ اسلام‌ و تجديد حيات‌ اصول‌گرايان‌و مدافعان‌ ارزش‌هاي‌ اسلام‌ بود. اين‌ كه‌ رسول‌ خدا فرمود «انا مِن‌ حُسَين‌» به‌همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ اگر عاشورا نبود، دشمنان‌ قسم‌خورده‌ چيزي‌ از اسلام‌ راباقي‌ نمي‌گذاشتند.

پس‌ عاشورا بايد تفسير شود.

عاشورا درس‌ نجات‌ در اوج‌ گرفتاري‌ شيعه‌ در طوفان‌ است‌.

عاشورا در اوج‌ طوفان‌ و در عين‌ طوفان‌ و بحران‌ سياسي‌ و عقيدتي‌جامعه‌ اسلامي‌ شكل‌ گرفت‌.

عاشورا مركز طوفان‌ در تاريخ‌ اسلام‌ است‌.

حضرت‌ امام‌ حسين‌ع در طوفان‌ شهيد شده‌ نه‌ در زمان‌ عادي‌!

عاشورا اوج‌ زمان‌ بحران‌ هويت‌ در جامعه‌ اسلامي‌ است‌.

عاشورا آموزش‌ شيوة‌ عملي‌ برخورد شيعه‌ با اوج‌ طوفان‌ و برخورد شيعه‌با دشمنان‌ در مقابل‌ براندازي‌ كامل‌ حكومت‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ اهل‌ البيت‌است‌.

اسرار عاشورا در متن‌ زيارت‌ عاشورا نهفته‌ است‌.

زيارت‌ عاشورا تبيين‌ آيات‌ عاشورا از قرآن‌ وجود حضرت‌ حسين‌عاست‌

اگر زيارت‌ عاشورا نبود، هرگز عاشورا تفسيرشدني‌ نبود. هر يك‌ از زيارات‌ ودعاهاي‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ع، آيه‌اي‌ ديگر از قرآن‌وجود اباعبدالله را تفسير مي‌نمايد. زيارت‌ وارث‌ آيه‌اي‌ ديگر از قرآن‌ وجودحسين‌ است‌. دعاي‌ عرفه‌ آيه‌اي‌ ديگر از قرآن‌ وجود حسين‌ است‌. وااسفا برشيعه‌اي‌ كه‌ زيارت‌ عاشورا بخواند و همچون‌ آيه‌هاي‌ قرآن‌ از وجود اباعبداللهالحسين‌ع به‌ عنوان‌ قرآن‌ ناطق‌، در آن‌ تدبر ننمايد و به‌ آن‌ تمسك‌ نكند.زيرا طبق‌ آية‌ كريمة‌ قرآن‌ «افَلا يتَدبَّرون‌َ القرآن‌َ ام‌ْ عَلي‌ قُلوب‌ٍ اقْفالُها». اگرشيعه‌اي‌ در آيه‌هاي‌ وجود قرآن‌ ناطق‌ يعني‌ حسين‌ بن‌ علي‌ع تدبر ننمايد،بر دلش‌ قفل‌ مي‌زنند (العياذ بالله).

واي‌ به‌ حال‌ آن‌ شيعه‌اي‌ كه‌ بداند ائمه‌ اطهار قرآن‌ ناطق‌اند ولي‌ قرآن‌وجود آنها را تلاوت‌ نكند و در آن‌ تدبر ننمايد. اين‌ كه‌ چندين‌ بار در زيارت‌عاشورا به‌ عظمت‌ مصائب‌ الحسين‌ تصريح‌ شده‌ آنچنان‌ كه‌ براي‌ آسمان‌ها،تحمل‌ آن‌ سنگين‌ باشد، اشارت‌ به‌ عظمت‌ عاشورا به‌ عنوان‌ يك‌ آيه‌ از وجودقرآن‌ ناطق‌ يعني‌ حسين‌ بن‌ علي‌ع است‌. اين‌ كه‌ ائمه‌ اطهار اين‌ همه‌ برتلاوت‌ زيارت‌ عاشورا تأكيد فرموده‌اند به‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ اسراري‌ كه‌ درزيارت‌ عاشورا نهفته‌ است‌، براي‌ شيعه‌ مكشوف‌ گردد.

نفس‌ تلاوت‌ متن‌ زيارت‌ عاشورا در سند روايت‌ زيارت‌ عاشورا از نظرائمه‌ معصومين‌: موضوعيت‌ دارد. مي‌بينيم‌ كه‌ فرموده‌اند چه‌ از مكان‌نزديك‌ يعني‌ در حرم‌ اباعبداللهع بخواند چه‌ از دور، زيارتش‌ و حاجاتش‌ باتضمين‌ و ضمانت‌نامه‌ ائمه‌ اطهار و حتي‌ رسول‌ خدا و حتي‌ جبرئيل‌ قبول‌ وبرآورده‌ خواهد شد.

ذكر اين‌ مطلب‌ در سند زيارت‌ عاشورا اين‌ نكته‌ را روشن‌ مي‌سازد اگرچه‌زيارت‌ قبر مطهر حضرت‌ موضوعيت‌ دارد ولي‌ اگر امكان‌ آن‌ وجود نداشت‌،به‌ اصل‌ زيارت‌ لطمه‌ نمي‌زند، اما مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ فاصله‌ معرفتي‌ نبايد زيادباشد و لذا معرفت‌ به‌ مقام‌ اباعبدالله بسيار مهم‌تر است‌ از زيارت‌ قبر مطهرحضرت‌، و لذا نفرموده‌اند كه‌ هرگونه‌ كه‌ مي‌خواهي‌ زيارت‌ بكن‌. بلكه‌فرموده‌اند طبق‌ اين‌ متن‌ و با توجه‌ و تدبر و حضور قلب‌، اين‌ متن‌ را تلاوت‌نما! اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ مي‌دانند در اين‌ متن‌ چه‌ اسراري‌ نهفته‌ است‌ ومايل‌اند شيعيان‌ را از اين‌ اسرار آگاه‌ فرمايند. زيارت‌ عاشورا سفينة‌ النجاتي‌است‌ كه‌ اگر شيعيان‌ آن‌ را تلاوت‌ كنند و در آن‌ تدبر نمايند و به‌ اسرار آن‌ پي‌ببرند، آنان‌ را از طوفان‌هاي‌ ظلم‌ و استضعاف‌ و توطئه‌ و زبوني‌ و كفر و شرك‌و بحران‌ عقيدتي‌ و سقوط‌ تا روز قيامت‌، نجات‌ خواهد داد.

زيارت‌ عاشورا مصباح‌ الهدايي‌ است‌ كه‌ اگر شيعيان‌ با دقت‌ و حضورقلب‌ يعني‌ حضور فهم‌ و حضور درك‌ و حضور اراده‌ و تصميم‌ و حضوراخلاص‌ و عمل‌، آن‌ را تلاوت‌ كنند آنان‌ را از تاريكي‌ جهل‌ و گمراهي‌ و ناداني‌و اسارت‌ نجات‌ خواهد داد.

اين‌ همه‌ تأكيد بر تلاوت‌ زيارت‌ عاشورا براي‌ چيست‌؟ در زيارت‌ عاشوراچه‌ خبر است‌؟

عظمت‌ زيارت‌ عاشورا از لسان‌ ائمه‌ معصومين‌

به‌ سند زيارت‌ عاشورا نگاه‌ كنيد. خاتم‌ المحدثين‌ مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ عباس‌قمي‌ در كتاب‌ شريف‌ مفاتيح‌ الجنان‌ به‌ نقل‌ از كتاب‌ها و اسناد معتبر ازحضرت‌ امام‌ محمد باقر العلوم‌ بعد النبي‌ روايت‌ مي‌كند كه‌ حضرت‌ امام‌ باقرفرمود كه‌ اين‌ زيارت‌ عاشورا همان‌ زيارتي‌ است‌ كه‌ ملائكه‌ به‌ هنگام‌ زيارت‌حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ع با آن‌ حضرت‌ همين‌ را زيارت‌ مي‌كنند.

و نيز فرمود كه‌اي‌ علقمه‌! اگر به‌ اين‌ زيارت‌، حضرت‌ اباعبدالله را زيارت‌كني‌ (از دور يا نزديك‌) خداوند براي‌ تو صد ميليون‌ درجه‌ خواهد نوشت‌! ونيز فرمود اگر به‌ اين‌ زيارت‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ع را (از دور يانزديك‌) زيارت‌ كني‌ (در مقام‌ و مرتبه‌) مثل‌ كسي‌ خواهي‌ بود كه‌ شهيد شده‌باشد با امام‌ حسين‌ع تا مشاركت‌ كني‌ در درجات‌ ايشان‌ (يعني‌ از اصحاب‌الحسين‌ در روز عاشورا خواهي‌ شد).

و نيز فرمود اگر به‌ اين‌ زيارت‌ حضرت‌ اباعبدالله را زيارت‌ كني‌ (از دور يانزديك‌) شناخته‌ نشوي‌ مگر در جمله‌ شهيداني‌ كه‌ شهيد شده‌اند با آن‌حضرت‌! و نيز فرمود اگر به‌ اين‌ زيارت‌ حضرت‌ اباعبدالله را زيارت‌ كني‌ (ازدور يا نزديك‌) نوشته‌ شود براي‌ تو ثواب‌ زيارت‌ هر پيغمبري‌ و رسولي‌ وثواب‌ زيارت‌ هر كه‌ زيارت‌ كرده‌ حسين‌ع را از روزي‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ شهيدشده‌ است‌!

همچنين‌ مرحوم‌ خاتم‌ المحدثين‌ حاج‌ شيخ‌ عباس‌ قمي‌ به‌ اسناد معتبر ازصفوان‌ كه‌ يكي‌ از خواص‌ اصحاب‌ حضرت‌ امام‌ جعفر صادق‌ بود روايت‌مي‌كند كه‌ حضرت‌ فرمود: به‌ درستي‌ كه‌ من‌ ضامنم‌ بر خدا براي‌ هر كه‌ زيارت‌كند به‌ اين‌ زيارت‌ و دعا كند به‌ اين‌ دعا از نزديك‌ يا دور، اين‌ كه‌ زيارتش‌مقبول‌ شود و سعيش‌ مشكور و سلامش‌ به‌ آن‌ حضرت‌ برسد و محجوب‌نماند و حاجت‌ او برآورده‌ شود از جانب‌ حق‌ تعالي‌ و به‌ هر مرتبه‌اي‌ كه‌مي‌خواهد حق‌ تعالي‌ او را مي‌رساند و نوميد برنگرداند!

و نيز حضرت‌ امام‌ صادق‌ فرمود: اي‌ صفوان‌ يافتم‌ اين‌ زيارت‌ را به‌ اين‌ضمان‌ از پدرم‌ و پدرم‌ از پدرش‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ع به‌ همين‌ ضمان‌ و ازحسين‌ع به‌ همين‌ ضمان‌ از برادرش‌ حسن‌ به‌ همين‌ ضمان‌ و حسن‌ع ازپدرش‌ اميرالمؤمنين‌ع با همين‌ ضمان‌ و اميرالمؤمنين‌ع از رسول‌خدا ص با همين‌ ضمان‌ و رسول‌ خداص از جبرئيل‌ با همين‌ ضمان‌ وجبرئيل‌ از خداي‌ تعالي‌ با همين‌ ضمان‌! و به‌ تحقيق‌ كه‌ خداوند عز و جل‌قسم‌ خورده‌ به‌ ذات‌ مقدس‌ خود كه‌ هر كه‌ زيارت‌ كند حسين‌ع را به‌ اين‌زيارت‌ از نزديك‌ يا دور و دعا كند به‌ اين‌ دعا، قبول‌ مي‌كنم‌ از او زيارت‌ او را،مي‌پذيرم‌ از او خواهش‌ او را به‌ هر قدر كه‌ باشد و مي‌دهم‌ درخواست‌هايش‌را، پس‌ بازنگردد از حضرت‌ من‌ با نااميدي‌ و خسران‌ و بازش‌ گردانم‌ با چشم‌روشن‌ به‌ برآوردن‌ حاجت‌ و فبض‌ وصول‌ به‌ جنت‌ و آزادي‌ از دوزخ‌ و قبول‌كنم‌ شفاعت‌ او را در حق‌ هر كس‌ كه‌ شفاعت‌ كند. حضرت‌ فرمايد جز دشمن‌ما اهل‌ البيت‌ كه‌ در حق‌ او قبول‌ نشود.

حضرت‌ فرمود حق‌ تعالي‌ بر اين‌ ضمانت‌ قسم‌ خورده‌ بر ذات‌ اقدسش‌ وگواه‌ گرفته‌ ما را بر آنچه‌ كه‌ گواهي‌ دادند به‌ آن‌ ملائكه‌ ملكوت‌ او.

آيا شيعه‌ نبايد از خود بپرسد كه‌ مگر در متن‌ اين‌ زيارت‌ چه‌ اسراري‌ نهفته‌است‌ كه‌ اين‌ همه‌ بر آن‌ تأكيد شده‌ است‌ و اين‌ همه‌ از مقامات‌ و اجر ودرجات‌ ملكوتي‌ براي‌ تلاوت‌كننده‌ آن‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌؟

آيا شيعه‌ نبايد از خود بپرسد مگر در متن‌ اين‌ زيارت‌ چه‌ اسراري‌ نهفته‌است‌ كه‌ خداوند متعال‌ به‌ عزت‌ خود و ذات‌ اقدس‌ خود قسم‌ خورده‌ است‌كه‌ زائري‌ كه‌ با اين‌ متن‌ حضرت‌ حسين‌ را زيارت‌ كند به‌ هر مقامي‌ كه‌ خواهداو را خواهد رساند؟!

آيا اين‌ همه‌ اصرار و تأكيد بر تلاوت‌ زيارت‌ عاشورا و اين‌ همه‌ محبوبيت‌اين‌ زيارت‌ در ملكوت‌ نشان‌ از اسرار نهفته‌ در زيارت‌ عاشورا ندارد؟

اسرار عاشقان‌ در زيارت‌ عاشورا

در متن‌ زيارت‌ عاشورا چه‌ خبر است‌ كه‌ زيارت‌ اباعبدالله با آن‌ متن‌ زيارت‌،زائر را هم‌درجه‌ و هم‌نفس‌ با حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ع و اصحاب‌الحسين‌ در ملكوت‌ و در بهشت‌ مي‌نمايد؟! اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ همه‌آيات‌ مربوط‌ به‌ شهادت‌ حسين‌ از قرآن‌ وجود حسين‌ در زيارت‌ عاشورا نهفته‌است‌!

در متن‌ زيارت‌ عاشورا چه‌ خبر است‌ كه‌ زيارت‌ اباعبدالله با اين‌ متن‌،موجب‌ مي‌شود كه‌ خداوند متعال‌ صدميليون‌ درجه‌ براي‌ زائر مي‌نويسد؟!

اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ صدميليون‌ درجه‌ از درجات‌ و معارج‌ سماوات‌السبع‌ وجود اباعبدالله در زيارت‌ عاشورا نهفته‌ است‌!

در متن‌ زيارت‌ عاشورا چه‌ خبر است‌ كه‌ زيارت‌ اباعبدالله با اين‌ متن‌، زائررا به‌ عنوان‌ شهيد، آن‌ هم‌ در روز عاشورا نزد حق‌ تعالي‌ معرفي‌ مي‌نمايد به‌طوري‌ كه‌ او از ديگر اصحاب‌ الحسين‌ در روز عاشورا شناخته‌ نشود؟!

اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ اسرار شهادت‌ در بالاترين‌ درجه‌ آن‌ كه‌مخصوص‌ شهداي‌ كربلا است‌ در زيارت‌ عاشورا نهفته‌ است‌! و نيز اين‌ بدان‌معني‌ است‌ كه‌ زيارت‌ عاشورا اكسير و كيميايي‌ است‌ كه‌ مس‌ وجود شيعة‌روسياهي‌ حتي‌ مثل‌ من‌ را به‌ شرط‌ اخلاص‌ و صدق‌ تبديل‌ به‌ طلا و جواهري‌مي‌كند كه‌ حتي‌ فرشتگان‌ مرا از ساير ياران‌ حسين‌ در كربلا تشخيص‌ ندهند!(سبحان‌ الله).

آيا قسم‌ خوردن‌ و ضامن‌ شدن‌ حق‌ تعالي‌ بر قضاي‌ تمامي‌ حاجات‌زائري‌ كه‌ با متن‌ زيارت‌ عاشورا حضرت‌ حسين‌ را زيارت‌ كند بدان‌ معني‌نيست‌ كه‌ شيعه‌ به‌وسيله‌ زيارت‌ عاشورا (در صورت‌ اخلاص‌ و صدق‌ ومعرفت‌ به‌ زيارت‌ عاشورا) مستجاب‌ الدعوه‌ خواهد شد!

زيارت‌ عاشورا فلسفه‌ حيات‌ ابدي‌ شيعه‌ و دليل‌ بقاي‌ انديشه‌ شيعه‌ درتاريخ‌ است‌. زيارت‌ عاشورا فلسفه‌ مرگ‌ و جانبازي‌ شيعه‌ است‌. وجودمقدس‌ حسين‌ به‌ عنوان‌ سفينة‌ النجاة‌ و نيز وجود مقدس‌ حسين‌ به‌ عنوان‌مصباح‌ الهدي‌ در همين‌ زيارت‌ عاشورا نهفته‌ است‌. زيارت‌ عاشورا به‌ قيمت‌حاصل‌ تمام‌ عمر رسول‌ خدا و مجاهداتش‌ و حاصل‌ عمر تمامي‌ اهل‌ البيت‌و اولياء و مقربين‌ به‌ ساحت‌ ايشان‌ به‌وجود آمده‌ است‌.

زيارت‌ عاشورا پل‌ اتصال‌ و صراط‌ مستقيم‌ بين‌ سرچشمة‌ زلال‌ ظهوراسلام‌، يعني‌ اهل‌ البيت‌، و تجلي‌ اسرار اسلام‌ در ظهور مهدي‌ است‌. زيارت‌عاشورا به‌ قيمت‌ شهادت‌ عزيزترين‌ و مقرب‌ترين‌ و محبوب‌ترين‌ اولياء حق‌نزد رسول‌ خدا و اسارت‌ بهترين‌ خاندان‌ عالم‌، يعني‌ خاندان‌ اهل‌ البيت‌،پديد آمده‌ است‌. زيارت‌ عاشورا اسرار مقامات‌ عرفاني‌ و معارج‌ روحاني‌عشاق‌ الحسين‌ است‌! زيارت‌ عاشورا شرح‌ عرفان‌ خاصه‌ محمديه‌صاست‌! اين‌همه‌ عظمت‌، اين‌همه‌ معرفت‌، اين‌همه‌ انديشه‌، اين‌همه‌ عرفان‌،اين‌همه‌ فرهنگ‌، اين‌همه‌ فلسفه‌ تاريخ‌، اين‌همه‌ فلسفه‌ تعليم‌ و تربيت‌،اين‌همه‌ دعا، اين‌همه‌ عبادت‌ و مناجات‌، اين‌همه‌ فيوضات‌ در زيارت‌عاشورا و اين‌همه‌ تأكيد ائمه‌ معصومين‌ بر تلاوت‌ زيارت‌ عاشورا، بر شيعه‌واجب‌ مي‌گرداند تا عميقاً در بينات‌ معارف‌ زيارت‌ عاشورا تدبّر نمايد وهمين‌ عظمت‌ها و تعيين‌ ضرورت‌ها از ناحيه‌ ائمه‌ اطهار است‌ كه‌ موجب‌تدوين‌ اين‌ مجموعه‌ گشته‌ است‌. بنابراين‌ هدف‌ اين‌ مجموعه‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌سهم‌ خود تمامي‌ ارادتمندان‌ و عشاق‌ مكتب‌ حسيني‌ را به‌ تدبّر در اسرار واعماق‌ وادار نمايد.

زيرا بدون‌ تدبّر و تمسّك‌ به‌ معارف‌ و هدايت‌ها و افشاگري‌ها ورهنمودهاي‌ ائمه‌ اطهار در زيارت‌ عاشورا هرگز شيعه‌ روي‌ نجات‌ نخواهدديد (العياذ بالله). شايد به‌ ذهن‌ خوانندة‌ محترم‌ خطور نمايد كه‌ آيا واقعاً درزيارت‌ عاشورا اين‌همه‌ معارف‌ وجود دارد؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ اولاً به‌روايات‌ مربوط‌ به‌ اهميت‌ زيارت‌ عاشورا مراجعه‌ شود و ثانياً متن‌ كتاب‌مطالعه‌ گردد تا خوانندة‌ محترم‌ به‌ عظمت‌ زيارت‌ عاشورا معترف‌ گردد.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ براندازي‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ اهل‌ البيت در جامعه‌اسلامي‌ است‌

زيارت‌ عاشورا نقشه‌ و طرح‌ چگونگي‌ دفاع‌ شيعه‌ از مكتب‌ اهل‌ البيت‌ واصول‌ و ارزش‌ها در بدترين‌ شرايط‌ ممكن‌ در مقابل‌ دشمن‌ پيروز و قدرتمنداست‌. زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ توطئه‌ و تهاجم‌ فرهنگي‌ دشمن‌ است‌كه‌ تا براندازي‌ نسبتاً كامل‌ مكتب‌ اهل‌ البيت‌ و انديشة‌ اهل‌ البيت‌ در جامعه‌ به‌پيش‌ رفت‌ و انديشه‌ و فرهنگ‌ اهل‌ البيت‌ را در جامعه‌ به‌كلي‌ منزوي‌ نمود.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ تأثير نفاق‌ و تأثيرات‌ انديشه‌هاي‌ منحرف‌در شكست‌ كامل‌ انقلاب‌ اسلامي‌ رسول‌ خدا و براندازي‌ حكومت‌ اولياءخداست‌. زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ شكست‌ كامل‌ طيف‌ ارزشي‌ واصولگرا در جنگ‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ به‌ دليل‌ غفلت‌ و انحراف‌ مردم‌ ازفرهنگ‌ اهل‌ البيت‌ علي‌رغم‌ حضور ائمه‌ اطهار: است‌. زيارت‌ عاشورا ازدشمنان‌ آشكار مثل‌ يهود و مشركين‌ بحث‌ نمي‌كند بلكه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ضربه‌هاي‌ ناشي‌ از افكار منحرف‌ و انديشه‌هاي‌ منحرف‌ توسط‌ مسلمين‌كج‌فهم‌ يا منافق‌ و نيروهاي‌ معاند داخلي‌ بر پيكر اسلام‌ و بر پيكر مديريت‌ وولايت‌ در جامعه‌ اسلامي‌ به‌ مراتب‌ سهمگين‌تر و نابودكننده‌تر از خطرات‌يهود و مشركين‌ است‌. زيارت‌ عاشورا دستگاه‌ سنجش‌ و ترازوي‌ اعمال‌ واعتقادات‌ و شعارهاي‌ زندگي‌ خصوصي‌ و اجتماعي‌ شيعه‌ است‌. زيارت‌عاشورا شرح‌ كودتاي‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ است‌ كه‌ ابتدا با طرح‌ انديشه‌هاي‌منحرف‌ شروع‌ شد و در نهايت‌ تا قتل‌ و شكنجه‌ و اسارت‌ اولياء خدا به‌ پيش‌رفت‌. زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ نفوذ انديشه‌هاي‌ منحرف‌ و خطرناك‌در سطح‌ مديريت‌ و حكومت‌ جامعه‌ اسلامي‌ و نتايج‌ بسيار خطرناك‌ وهستي‌سوز آن‌ در رويگردان‌ كردن‌ جامعه‌ از مسير اطاعت‌ و مودت‌ با اهل‌البيت‌ خداست‌. زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ نفوذ ايادي‌ دشمن‌ در مركزتصميم‌گيري‌ و قانون‌گذاري‌ و مديريت‌ در بين‌ سياستمداران‌ و سردمداران‌جامعه‌ اسلامي‌ است‌، زيارت‌ عاشورا افشاكننده‌ چهره‌هايي‌ مهم‌ در سطح‌مديريت‌ و حكومت‌ جامعه‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ به‌ خاطر جاه‌پرستي‌ ورفاه‌گرايي‌ و دنياطلبي‌ و انحراف‌ انديشه‌ بزرگ‌ترين‌ ضربه‌هاي‌ غيرقابل‌ جبران‌را بر اسلام‌ و انديشة‌ اسلامي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ و اهل‌ البيت‌ عصمت‌ وطهارت‌ وارد كردند. زيارت‌ عاشورا شرح‌ فراگير شدن‌ صفات‌ پستي‌ درجامعه‌ همچون‌ ترس‌ و محافظه‌كاري‌ و حفظ‌ منافع‌ شخصي‌ و خوش‌گذراني‌و غفلت‌ و حفظ‌ بي‌طرفي‌ به‌ هنگام‌ درگيري‌ حق‌ و باطل‌ است‌ كه‌ موجب‌انزوا و بي‌كسي‌ اولياء خدا و عدم‌ پشتيباني‌ عمومي‌ و آراء مردم‌ از آنها دردفاع‌ از اصول‌ و ارزش‌ها شد.

زيارت‌ عاشورا فلسفه‌ تاريخ‌ مظلوميت‌ و مبارزه‌ اصولگرايان‌ است‌

زيارت‌ عاشورا شرح‌ پيشينه‌ و زمينه‌هاي‌ ايجاد عاشورا است‌.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ درد اولياء خدا از غفلت‌ مسلمين‌ و انحراف‌ انديشه‌در ميان‌ مسلمين‌ و عدم‌ آگاهي‌ مسلمين‌ در چگونگي‌ كشف‌ توطئه‌هاي‌دشمن‌ عليه‌ اسلام‌ است‌ تا شيعيان‌ بياموزند كه‌ اگر غفلت‌ كنند و هوشياري‌ وآگاهي‌ كسب‌ نكنند چه‌ بلايي‌ بر سر اسلام‌ و انقلاب‌ خواهد آمد.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ خيانت‌ خواص‌ و جاه‌پرستي‌ يا رفاه‌طلبي‌ آگاهان‌ وفرهيختگان‌ در جامعه‌ اسلامي‌ است‌.

زيارت‌ عاشورا متن‌ آموزشي‌ براي‌ مبارزه‌ توسط‌ نسل‌هاي‌ آينده‌ شيعه‌ درچگونگي‌ دفاع‌ از اسلام‌ در اوج‌ بي‌كسي‌ و انزوا است‌. زيارت‌ عاشورا درس‌عبرت‌ و پيشگيري‌ شيعيان‌ از تكرار عاشورا توسط‌ منحرفين‌ و سياست‌بازان‌داخلي‌ است‌ كه‌ به‌ اسلام‌ خيانت‌ كردند و به‌ خاطر دنياطلبي‌ و جاه‌پرستي‌ ورفاه‌طلبي‌ بر اسلام‌ عزيز بزرگ‌ترين‌ ضربه‌ها را وارد كردند.

زيارت‌ عاشورا افشاكننده‌ و شرح‌ چگونگي‌ تشكيل‌ و حضور جناح‌هاي‌سياسي‌ و باندها و طيف‌هاي‌ سياسي‌ و نقش‌ تعيين‌كنندة‌ آنها به‌ عنوان‌نهادهاي‌ مدني‌ در تضعيف‌ ولايت‌ اهل‌ البيت‌ است‌ كه‌ مديريت‌ و رهبري‌اهل‌ البيت‌ را تضعيف‌ و به‌ كلي‌ منزوي‌ كردند و رهبري‌ جامعه‌ مسلمين‌ را درطول‌ تاريخ‌ به‌ انحراف‌ و گمراهي‌ و ظلم‌ و سلطنت‌طلبي‌ دچار كردند.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ چگونگي‌ توسعه‌ سياسي‌ با قرائت‌ مخالفين‌ انديشه‌سياسي‌ اهل‌ البيت‌ و چگونگي‌ براندازي‌ اهل‌ البيت‌ با شعار توجه‌ به‌خواست‌ مردم‌ است‌. در مقابل‌ زيارت‌ عاشورا يادآور چگونگي‌ شهادت‌اولياء خدا و دستور صريح‌ به‌ شيعيان‌ است‌ تا دائماً هوشيار باشند وآگاهي‌هاي‌ لازم‌ را به‌ جامعه‌ بدهند و دائماً در صحنه‌ باشند و اولياء خدا راياري‌ كنند؛ در غير اين‌ صورت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ چگونه‌ سستي‌ و انحراف‌ دركار سياست‌بازان‌ و مديريت‌هاي‌ جامعه‌ به‌ جايي‌ مي‌رسد كه‌ عده‌اي‌ ازجناح‌ها و باندهاي‌ سياسي‌ مثل‌ آل‌ زياد و آل‌ مروان‌ با كشتن‌ و اسارت‌ اولياءخدا اعلان‌ جشن‌ ملي‌ و شادي‌ عمومي‌ مي‌كنند.

زيارت‌ عاشورا متن‌ مبارزه‌ ائمه‌ اطهار در اوج‌ بي‌كسي‌ در جامعه‌ و انزوا وحتي‌ شهادت‌ و اسارت‌ و شكنجه‌ و عدم‌ امكانات‌ و نفرات‌ در مقابل‌ كثرت‌ وآمار و آراء بي‌شمار به‌ نفع‌ دشمنان‌ خدا و بهره‌مندي‌ دشمنان‌ و تسلط‌ آنها برمنابع‌ قدرت‌ و ثروت‌ و توان‌ سياسي‌ و نظامي‌ آنها در جامعه‌ مي‌باشد. تاشيعه‌ بياموزد كه‌ در اوج‌ بي‌كسي‌ و حتي‌ آماده‌ كردن‌ زمينه‌ها براي‌ رفراندوم‌در جامعه‌ عليه‌ ارزش‌ها و اصول‌ اسلام‌ نبايد از اصول‌ و ارزش‌ها دست‌بردارد. زيارت‌ عاشورا بيان‌ مجسم‌ و عملي‌ مبارزه‌ ائمه‌ اطهار در دفاع‌ ازاسلام‌سالاري‌ بدون‌ داشتن‌ آراء فراوان‌ و در اوج‌ انزواء در مقابل‌ تكثرگرايي‌ وجناح‌هاي‌ طرفدار اكثريت‌ و بهره‌مندي‌ دشمنان‌ اهل‌ البيت‌ از پشتيباني‌ آراءفراوان‌ است‌. زيارت‌ عاشورا شرح‌ انحراف‌ همه‌ سياست‌بازاني‌ است‌ كه‌دست‌ از اصول‌ و ارزش‌ها برداشته‌ و نظر اكثريت‌ را ملاك‌ اداره‌ جامعه‌ ومحور حكومت‌ جامعه‌ اسلامي‌ مي‌دانند، تا جايي‌ كه‌ جملگي‌ ائمه‌ اطهارآماده‌ بودند تا اگر جمع‌ طرفداران‌ حقيقي‌ و مؤمنين‌ واقعي‌ حتي‌ به‌ 313 نفر ويا حتي‌ به‌ ع2 نفر برسد نيز قيام‌ نمايند و مديريت‌ فاسد و منحرف‌ جامعه‌اسلامي‌ را سرنگون‌ كرده‌ و خود اداره‌ امور را به‌ دست‌ گيرند.

زيارت‌ عاشورا شرح‌ مبارزه‌ اولياء خدا با حكومت‌هاي‌ به‌ ظاهر قانوني‌است‌ كه‌ اساس‌ و ريشه‌ و پايه‌ آنها با توطئه‌هاي‌ به‌ ظاهر قانوني‌ و ائتلاف‌هاي‌به‌ ظاهر قانوني‌ و تأييد جناح‌هاي‌ اكثريت‌ و به‌ ظاهر قانوني‌ شكل‌ گرفته‌است‌.

اين‌ مجموعه‌ ادعا ندارد كه‌ همه‌ مطلب‌ و حقايق‌ و اسرار زيارت‌ عاشورارا عرضه‌ كرده‌ است‌، بلكه‌ مي‌خواهد به‌ علماء و اندشمندان‌ و عشاق‌ اهل‌البيت‌ نشان‌ دهد كه‌ فرد ناچيزي‌ مثل‌ نگارنده‌ با كمي‌ بضاعت‌ علمي‌ و فكري‌و عرفاني‌ به‌ محض‌ تدبّر هرچند سطحي‌ در آيات‌ و بيّنات‌ زيارت‌ عاشورا به‌گوهرهاي‌ بسيار گرانبها دست‌ يافته‌ است‌ و اگر اولياء خدا و علماء عاملين‌ وانديشمندان‌ موقن‌ به‌ كرامات‌ و معارف‌ اهل‌ البيت‌، دست‌ به‌ شرح‌ زيارت‌عاشورا بزنند به‌ گونه‌اي‌ كه‌ شيعيان‌ را وادار به‌ تدبر در آن‌ نمايند، با عنايت‌خاصه‌اي‌ كه‌ اهل‌ البيت‌ به‌ اين‌ زيارت‌ دارند، خواهند توانست‌ بزرگ‌ترين‌ وزيباترين‌ و مؤثرترين‌ متن‌ آموزشي‌ براي‌ تربيت‌ نسل‌ آينده‌ شيعه‌ و تمامي‌مسلمين‌ را ارائه‌ نمايند و در نتيجه‌، نسل‌ جوان‌ اسلام‌ و بالاخص‌ شيعه‌ را براساس‌ مكتب‌ تربيتي‌ اهل‌ البيت‌ تربيت‌ نموده‌ و براي‌ خدمت‌ در ركاب‌حضرت‌ مهدي‌ عجل‌ الله تعالي‌ فرجه‌ آماده‌ نمايند.

اين‌ ائمه‌ اطهار:اند كه‌ در زيارت‌ عاشورا به‌ شيعيان‌ تأكيد مي‌فرمايندكه‌ اي‌ شيعيان‌ ما! جامعه‌ خود را بر اساس‌ «مُحِب‌ٌّ لِمَن‌ْ اَحَبَّكُم‌ْ وَ ولي‌ٌّ لِمَن‌ْ والاكُم‌ْ وَسِلْم‌ٌ لِمَن‌ْ سالَمكُم‌» تربيت‌ نماييد تا هدايت‌ شويد.

تربيت‌ نسل‌ جوان‌ بر اساس‌ اصول‌ عاشورا

اي‌ شيعيان‌ ما جامعه‌ خود را بر اساس‌ اصل‌ قرآني‌ «وَ مَن‌ْ يَكفُر بِالطّاغوت‌ِ ويؤمِن‌ُ بِالله فَقَد اِستَمْسَك‌َ بِالعُروَة‌ِ الوُثْقي‌'» تربيت‌ كنيد.

اي‌ شيعيان‌ ما! جامعه‌ خود را بر اساس‌ «عَدُوٌّ لِمَن‌ْ عاداكُم‌ و مُبْغِض‌ٌ لِمَن‌ْاَبغَضَكُم‌ و حَرب‌ٌ لِمَن‌ْ حارَبَكُم‌» تربيت‌ نماييد تا نجات‌ پيدا كنيد.

اي‌ شيعيان‌ ما! نسل‌ جوان‌ خود را بر اساس‌ «اَن‌ْ يَرزُقَني‌ طَلب‌َ ثارِك‌ مَع‌َ اِمام‌ٍمَنْصورٍ» تربيت‌ كنيد تا در برابر جهاني‌ شدن‌ و ورود به‌ دهكده‌ جهاني‌، توان‌رويارويي‌ و پيشگيري‌ از نابود شدن‌ داشته‌ باشيد.

اي‌ شيعيان‌ ما! جامعه‌ خود را بر اساس‌ آمادگي‌ براي‌ خدمت‌ در معيت‌«امام‌ٍ ظاهرٍ ناطق‌ٍ بالحق‌ِ» تربيت‌ كنيد تا با هدايت‌ مهدي‌ در تمام‌ جان‌ سرفرازشويد و آيه‌ كريمه‌ «وَ نَجْعلَهُم‌ اَئِمة‌ً و نَجعلَهُم‌ الْوارِثين‌» را در دهكدة‌ جهان‌ محقق‌نموده‌ و پرچم‌ اسلام‌ را بر فراز كرة‌ زمين‌ به‌ اهتزاز درآوريد.

اي‌ شيعيان‌ ما! نسل‌ جوان‌ خود را شيعه‌ منتظر مهدي‌ بسازيد!

ائمه‌ اطهار در زيارت‌ عاشورا فرياد مي‌زنند كه‌اي‌ شيعيان‌ ما! از اين‌ همه‌شهادت‌ و اسارت‌ و تبعيد و شكنجه‌ اولياء خدا و شكست‌ كامل‌ حكومت‌اهل‌ البيت‌ به‌ دليل‌ غفلت‌ و عدم‌ تربيت‌ جامعه‌، عبرت‌ بگيريد، سستي‌نكنيد، دشمنان‌ خود را بشناسيد و به‌ جامعه‌ بشناسانيد.

شيوه‌ ترجمه‌ و شرح‌ لغات‌ و عبارات‌

شيوه‌ ترجمه‌ و شرح‌ لغات‌ و عبارات‌ زيارت‌ عاشورا در اين‌ مجموعه‌ محدودبه‌ لغت‌شناسي‌ و كشف‌ ظرائف‌ و دقايق‌ لغت‌ در زبان‌ عرب‌ نيست‌، بلكه‌سعي‌ شده‌ است‌ مجموعة‌ مفاهيمي‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ اهل‌ البيت‌و زيارات‌ مأثوره‌ از ائمة‌ طاهرين‌ و خطبه‌ها و ادعيه‌ و مناجات‌ آن‌ بزرگواران‌ ازيك‌ لغت‌ منظور كرده‌ و مورد عنايت‌ قرار داده‌اند، استخراج‌ و ارائه‌ گردد.

و در عين‌ حال‌ سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ عرضه‌ آن‌ مفاهيم‌ در كتاب‌، صورت‌واژه‌نامه‌ به‌ خود نگيرد، بلكه‌ جهتي‌ را كه‌ قرآن‌ كريم‌ و ائمه‌ طاهرين‌ از ارائه‌مفاهيم‌ يك‌ لغت‌ در فرهنگ‌سازي‌ اسلامي‌ انتخاب‌ كرده‌اند، حفظ‌ شود وارائه‌ مفاهيم‌ هر واژه‌ در قالب‌ عبارات‌ و جمله‌هايي‌ عرضه‌ شود كه‌ مجموعاًفرهنگ‌ مورد عنايت‌ زيارت‌ عاشورا در كاربرد آن‌ لغت‌ را نشان‌ دهد.

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر