کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب ششم

1521

 

1.تربیت ذهن مبانی شناختی مبانی تشریحی و روان شناسی اسلامی

 

2.تربیت ذهن مبانی شناختی مبانی تشریحی و روان شناسی اسلامی

 

3.تربیت ذهن مفرقه نفس و روان شناسی اسلامی

 

4.تربیت ذهن مفرقه نفس و روان شناسی اسلامی

 

5.تربیت ذهن خلاصه مباحث مفرقه نفس و روان شناسی اسلامی

 

6.سیر و حرکت علمی دوره و چگونگی آن از نظریه به سوی نظام و طرح آسیب شناسی استقلال ذهن از عقل در روانشناسی غربی

 

7.تربیت ذهن بقیه ی مباحث آسیب شناسی استقلال ذهن

 

8.تربیت ذهن ادامه ی آسیب شناسی استقلال ذهن در روانشناسی غربی

 

9.تربیت ذهن

 

10.تربیت ذهن

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر