کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب چهارم

467

 

1.کلید واژه های وحیانی در تعلیم وتربیت قرآنی

 

2.کلید واژه های وحیانی در تعلیم وتربیت قرآنی

 

3.کلید واژه های وحیانی در تعلیم وتربیت قرآنی

 

4.کلید واژه های وحیانی در تعلیم وتربیت قرآنی

 

5.کلید واژه های وحیانی در تعلیم وتربیت قرآنی

 

6.جمع بندی بحث کلید واژه های وحیانی

 

7.کلید واژه های متعارف و معاصر در تعلیم و تربیت فعلی و مقایسه آنها با مفاهیم وحیانی و مقایسه آنها با هم

 

8.کلید واژه های متعارف و معاصر در وتعلیم و تربیت و مقایسه آن با مدل اسلامی آنها

 

9.آسیب شناسی استفاده از واژه های معادل به جای واژه های وحیانی در تعلیم و تربیت اسلامی

 

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر