کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب دوم

1838

 

1.نظام شناسی

 

2.در احمیت نظام شناسی و نظام سازی

 

3.رابطه ی تعلیم با تربیت و نقش آن در مدیریت ها و برنامه ریزی های کتب درسی

 

4.تعلیم کلید ورود به نظام تعلیم و تربیت

 

5.پاسخ به سوالات و توضیحات مربوط به آزمون توان سنجی

 

6.واژه نظام در اسلام و تعریف و اهمیت آن

 

7.اهمیت نظام و مفهوم حفظ نظام

 

8.توجه شدد اسلام به نظام عالم و نظام تعلیم و تربیت و نظام شناسی

 

9.آسیب شناسی و خطرات عدم نظام شناسی ونفوذ غرب در نظام تعلیم و تربیت

 

10.ویژگی نظام تربت اسلام و برتری آن نسبت به نظام های دیگر

 

11.ویژگی نظام تربت اسلام و برتری آن نسبت به نظام های دیگر

 

12.نظام شناسی در تعلیم وتربت غربی

 

13.طبقه بندی مباحث نظام شناسی

 

14.لفظ نظام در ادبیات قرآنی و روایی

 

15.ضرورت طراحی و تدوین نظام تعلیم وتربیت اسلامی

 

16.نقد نظام فعلی تعلیم و تربیت

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر