کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب اول

1872

 

1.تبیین فلسفه ی  دوره

 

2.تبیین دوره در همایش ترم اول

 

3.تبیین دوره در همایش ترم دوم

 

4.تبیین دوره برایاعلام آموزش غیر حضوری

 

5.تبیین دوره در ترم چهارم

 

6.تبیین دوره ی تربیت استاد مشاور

 

7.جمع بندی سه ترم گذشته و برنامه های آینده

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر