نظام شناسی جلسات 271 تا 280

1672

 

جلسه دویست و هفتاد و یک ۹۸/۱۲/۱۵ :

  

جلسه دویست و هفتاد و دو ۹۹/۱/۲۸ :

  

جلسه دویست و هفتاد و سه ۹۹/۲/۴ :

  

جلسه دویست و هفتاد و چهار ۹۹/۳/۸ :

  

جلسه دویست و هفتاد و پنج ۹۹/۳/۲۲ :

  

جلسه دویست و هفتاد و شش ۹۹/۳/۲۹ :

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر