نظام شناسی جلسات 261 تا 270

1720

 

 

جلسه دویست و شصت و یک ۹۸/۹/۲۸ :

 

جلسه دویست و شصت و دو ۹۸/۱۰/۱۲ :

 

جلسه دویست و شصت وسه ۹۸/۱۰/۱۹ :

 

جلسه دویست و شصت و چهار ۹۸/۱۰/۲۶ بخش اول :

 

جلسه دویست وشصت و چهار ۹۸/۱۰/۲۶ بخش دوم :

 

جلسه دویست و شصت و پنج ۹۸/۱۱/۳ :

 

جلسه دویست و شصت و شش ۹۸/۱۱/۱۰ بخش اول :

 

جلسه دویست وشصت و شش ۹۸/۱۱/۱۰ بخش دوم :

 

جلسه دویست و شصت و هفت ۹۸/۱۱/۱۷ :

 

جلسه دویست و شصت و هشت ۹۸/۱۱/۲۴ :

 

جلسه دویست و شصت و نه ۹۸/۱۲/۱ :

 

جلسه دویست و هفتاد ۹۸/۱۲/۸ :

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر