نظام شناسی جلسات 231 تا 240

1213
جلسه دویست و سی و یک ۹۷/۱۲/۲۳ بخش اول :

 

جلسه دویست و سی و یک ۹۷/۱۲/۲۳ بخش دوم :

 

جلسه دویست و سی و دو ۹۸/۱/۲۲ :

 

جلسه دویست و سی و سه ۹۸/۱/۲۹ :

 

جلسه دویست و سی و چهار ۹۸/۲/۵ :

 

جلسه دویست و سی و پنج ۹۸/۲/۱۲ :

 

جلسه دویست و سی و شش ۹۸/۲/۱۹ :

 

جلسه دویست و سی و هفت ۹۸/۳/۲۳ :

 

جلسه دویست و سی و هشت ۹۸/۳/۳۰ :

 

جلسه دویست و سی و نه ۹۸/۴/۶ :

 

جلسه دویست و چهل ۹۸/۴/۱۳ :

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر