نظام شناسی جلسات 211 تا 220

1277

جلسه دویست و یازده ۹۷/۷/۲۶ بخش اول :

تفاوت‌های اساسی در مفهوم «علم» بین اسلام و غرب
تعریف «علم» از نگاه اسلام و نگاه غرب
تشریح چگونگی اسلامی شدن علوم

 

جلسه دویست و یازده ۹۷/۷/۲۶ بخش دوم :

تفاوت‌های اساسی در مفهوم «علم» بین اسلام و غرب
تعریف «علم» از نگاه اسلام و نگاه غرب
تشریح چگونگی اسلامی شدن علوم

 

جلسه دویست و دوازده ۹۷/۸/۳ بخش اول :

تحلیلی کوتاه بر حرکت پرشکوه راهپیمایی اربعین
ادامۀ مبحث سیر خلقت انسان از منظر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه دویست و دوازده ۹۷/۸/۳ بخش دوم :

تحلیلی کوتاه بر حرکت پرشکوه راهپیمایی اربعین
ادامۀ مبحث سیر خلقت انسان از منظر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه دویست و سیزده ۹۷/۸/۱۰ :

جایگاه حرکت‌های فرهنگی در عصر کنونی (گفتاری از سلسله مباحث نظام فرهنگی)
جلسه دویست و چهارده ۹۷/۸/۲۴ بخش اول :

ادامۀ مبحث سیر خلقت انسان و تشریح بهره‌های تربیتی آیات مربوط به هبوط حضرت آدم و حوا (از منظر نظام تربیتی اسلام)

 

جلسه دویست و چهارده ۹۷/۸/۲۴ بخش دوم :

دو نفر از طلبه‌های نیجریه‌ای که در قم و جامعةالمصطفی(ص) مشغول تحصیل هستند، مطالبی را درباره وضعیت شیعیان مظلوم نیجریه بیان کردند

 

جلسه دویست و پانزده ۹۷/۹/۱ :

تحلیل جریانشناسی عملکرد بنی‌امیه در غصب حق اهل‌البیت(ع)
دفاع از حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در معرفی هفته وحدت و توضیح اینکه منظور از وحدت، وحدت در رفتار با سایر مسلمانان است و نه وحدت در عقاید.جلسه دویست و شانزده ۹۷/۹/۸ بخش اول :

ادامه بحث مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامی

الف. مروری کوتاه بر مباحث پیشین

ب. بحثی پیرامون مفهوم «کلمه» و چگونگی بهره برداری از «کلمات الهی»

 

جلسه دویست و شانزده ۹۷/۹/۸ بخش دوم :

ادامه بحث مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامی

الف. مروری کوتاه بر مباحث پیشین

ب. بحثی پیرامون مفهوم «کلمه» و چگونگی بهره برداری از «کلمات الهی»جلسه دویست و هفده ۹۷/۹/۱۵ بخش اول :

١. جایگاه توسل و تضرع به ساحت مقدس اهل البیت علیهم السلام در جلب عنایات و فیوضات و رهایی از همزات شیاطین

٢. ادامه مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامی

 

جلسه دویست و هفده ۹۷/۹/۱۵ بخش دوم :

١. جایگاه توسل و تضرع به ساحت مقدس اهل البیت علیهم السلام در جلب عنایات و فیوضات و رهایی از همزات شیاطین

٢. ادامه مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامیجلسه دویست و هجده ۹۷/۹/۲۲ بخش اول :

ادامه بحث مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامی

 

جلسه دویست و هجده ۹۷/۹/۲۲ بخش دوم:

ادامه بحث مراحل خلقت انسان از منظر نظام تعلیم و تربیت اسلامیجلسه دویست و نونزده ۹۷/۹/۲۹ بخش اول :

تبیین تفاوت های بینش غربی با دیدگاه های اسلامی پیرامون «چیستی علم»

 

جلسه دویست ونونزده ۹۷/۹/۲۹ بخش دوم :

تبیین تفاوت های بینش غربی با دیدگاه های اسلامی پیرامون «چیستی علم»جلسه دویست و بیست ۹۷/۱۰/۶ بخش اول :

معرفی ابزار سفر یا استعدادها و نیروهای انسان در عالم ناسوت (قسمت اول)

١. آشنایی با برخی ادراکات و قوای حسی

٢. مبنای شکل گیری علوم ناسوتی چیست؟

 

جلسه دویست بیست ۹۷/۱۰/۶ بخش دوم :

معرفی ابزار سفر یا استعدادها و نیروهای انسان در عالم ناسوت (قسمت اول)

١. آشنایی با برخی ادراکات و قوای حسی

٢. مبنای شکل گیری علوم ناسوتی چیست؟

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر