نظام شناسی جلسات 191تا200

1408 

جلسه صد و نود و یکم بخش اول :

روز بعثت پیامبر(ص)، روز معرفت است

سیر تحولات خلقت حضرت آدم، مبانی برنامه‌های تربیتی قرآن است

 

جلسه صد و نود و یکم بخش دوم :

روز بعثت پیامبر(ص)، روز معرفت است

سیر تحولات خلقت حضرت آدم، مبانی برنامه‌های تربیتی قرآن است

 

جلسه صد و نود و دوم بخش اول :

دروازه ماه شعبان با کلید صلوات باز می‌شود

وجود ارتباط ملکوتی و باطنی بین قلب شیعه و ماه شعبان

 

جلسه صد و نود و دوم بخش دوم :

دروازه ماه شعبان با کلید صلوات باز می‌شود

وجود ارتباط ملکوتی و باطنی بین قلب شیعه و ماه شعبان

 

جلسه صد و نود و سوم بخش اول :

از بزرگترین اعمال عبادی نیمه شعبان، معرفت افزایی و آگاهی جامعه است

نیمه شعبان روز عشقبازی با ذکر خداست

 

جلسه صد و نود و سوم بخش دوم :

از بزرگترین اعمال عبادی نیمه شعبان، معرفت افزایی و آگاهی جامعه است

نیمه شعبان روز عشقبازی با ذکر خداست

 

جلسه صد و نود و چهارم بخش اول:

ترامپ، تو غلط می‌کنی! ذکرُالله هست که صمدیت و عزت شیعه را نشان داد و باید در همه عرصه‌ها
(بانکداری، هنر، فرهنگ، صنعت، مدیریت، دیپلماسی، دانشگاه و... ) ترجمه کارشناسی شود

نقشه جامع قرآن برای مربیان و متربیان

 

جلسه صد و نود و چهارم بخش دوم:

ترامپ، تو غلط می‌کنی! ذکرُالله هست که صمدیت و عزت شیعه را نشان داد و باید در همه عرصه‌ها
(بانکداری، هنر، فرهنگ، صنعت، مدیریت، دیپلماسی، دانشگاه و... ) ترجمه کارشناسی شود

نقشه جامع قرآن برای مربیان و متربیان

 

جلسه صد و نود و پنجم:

ادامۀ سیر خلقت انسان از منظر نظام تربیتی اسلام

 حقیقت ماه مبارک رمضان در نشئۀ عالم ناسوت

 

جلسه صد و نود و ششم:

مراحل طراحی نظام تربیتی اسلام

 

جلسه صد و نود و هفتم:

ماموریت های روزه

 

جلسه صد و نود و هشتم:

شاخص‌های مقبولیّت روزه در ماه مبارک رمضان

 

جلسه صد و نود و نهم بخش اول:

تشریح ودایع الهی برای مدیریت زندگی دنیایی و اشاره به ودایع الهی برای مدیریت زندگی ملکوتی

 

جلسه صد و نود و نهم بخش دوم:

تعریف هوش و انواع هوش از دیدگاه روانشناسی اسلامی

تفاوت قوه خیال با قوه وهم.

 

جلسه دویست بخش اول:

ادامۀ سیر خلقت انسان از منظر نظام تربیتی اسلام
اقسام ودایع الهی
تفاوت حیات زیستی با حیات ملکوتی
مفهوم واقعیت امور و حقیقت امور

 

جلسه دویست بخش دوم:

مهارت‌های زندگی آخرتی چیست و چگونه می‌توان با حیات ملکوتی ارتباط برقرار نمود؟
بایسته‌های ارتباط با حیات ملکوتی
آثار حقیقت‌شناسی و حقیقت‌بینی

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر