نظام شناسی جلسات 181تا190

1078 

جلسه صد و هشتاد و یکم :

الف. بحثی پیرامون اغتشاشات اخیر

ب. تربیت پایدار

ج. ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هشتاد و دوم بخش اول :

بازگویی و تحلیل پاره ای از  وقایع سیاسی- اجتماعی کنونی در جامعه بر اساس نظام شناسی قرآنی

 

جلسه صد و هشتاد و دوم بخش دوم :

بازگویی و تحلیل پاره ای از  وقایع سیاسی- اجتماعی کنونی در جامعه بر اساس نظام شناسی قرآنی

 

جلسه صد و هشتاد و سوم :

نشانی‌های زائر حقیقی

 

جلسه صد و هشتاد و چهارم بخش اول:

تبیین ناتوانی ها و ضعفهای انسان در دنیا و رمز نجات، سعادت و ترقی دنیایی و آخرتی انسان

 

جلسه صد و هشتاد و چهارم بخش دوم:

تبیین ناتوانی ها و ضعفهای انسان در دنیا و رمز نجات، سعادت و ترقی دنیایی و آخرتی انسان

 

جلسه صد و هشتاد و پنجم بخش اول :

مفهوم ذکر الله

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هشتاد و پنجم بخش دوم :

مفهوم ذکر الله

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هشتاد و ششم بخش اول :

شرح سه ماموریت مهم حضرت زهرا(س) برای نظام مدیریت جامعه

فلسفه تشکیل کلاس نظام شناسی

 

جلسه صد و هشتاد و ششم بخش دوم :

شرح سه ماموریت مهم حضرت زهرا(س) برای نظام مدیریت جامعه

فلسفه تشکیل کلاس نظام شناسی

 

جلسه صد و هشتاد و هفتم بخش اول :

گفتاری پیرامون علم اسلامی و اسلامی کردن علوم

تفاوت های جهان اسلام و جهان غرب در باب علوم و گسترۀ آن‌ها پاسخ به شبهۀ امکان تربیت اسلامی تفاوت تعلیم و تربیت اسلامی و تعلیم و تربیت غیر اسلامی

 

جلسه صد و هشتاد و هفتم بخش دوم :

گفتاری پیرامون علم اسلامی و اسلامی کردن علوم

تفاوت های جهان اسلام و جهان غرب در باب علوم و گسترۀ آن‌ها پاسخ به شبهۀ امکان تربیت اسلامی تفاوت تعلیم و تربیت اسلامی و تعلیم و تربیت غیر اسلامی

 

جلسه صد و هشتاد و هشتم بخش اول :

انتقاد از مراسم مبتذل شهرداری

امروز خانه حضرت زهرا(س)، فرهنگ حضرت زهراست که دارند آن را به آتش می کشند...

 

جلسه صد و هشتاد و هشتم بخش دوم :

انتقاد از مراسم مبتذل شهرداری

امروز خانه حضرت زهرا(س)، فرهنگ حضرت زهراست که دارند آن را به آتش می کشند...

 

جلسه صد و هشتاد و نهم بخش اول :

پاسخ مستدل به شبهه ی "تربیت دینی وجود ندارد!

تربیت قرآنی یک واقعیت قطعی ست

 

جلسه صد و هشتاد و نهم بخش دوم :

پاسخ مستدل به شبهه ی "تربیت دینی وجود ندارد!

تربیت قرآنی یک واقعیت قطعی ست

 

جلسه صد و نود بخش دوم :

پاسخ کاملتر به شبهه‌ی "تربیت دینی وجود ندارد!

بهشت قرب و هبوط آدم و رابطه آن با تربیت اسلامی

 

جلسه صد و نود بخش دوم :

پاسخ کاملتر به شبهه‌ی "تربیت دینی وجود ندارد!

بهشت قرب و هبوط آدم و رابطه آن با تربیت اسلامی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر