نظام شناسی جلسات 131تا140

1102 

جلسه صد و سی و یکم بخش اول :

رابطه تزکیه و نهادهای کشور

فلسفه تأسیس جمهوری اسلامی

 

جلسه صد و سی و یکم بخش دوم :

رابطه تزکیه و نهادهای کشور

فلسفه تأسیس جمهوری اسلامی

 

جلسه صد و سی و دوم بخش اول :

تعریف حقیقی و قرآنی جمهوری اسلامی

ادامه نظام تزکیه

 

جلسه صد و سی و دوم بخش دوم :

تعریف حقیقی و قرآنی جمهوری اسلامی

ادامه نظام تزکیه

 

جلسه صد و سی و سوم بخش اول :

 اربعین در قرآن و احادیث

 مأموریت های زائر امام حسین(ع) در اربعین

 

جلسه صد و سی و سوم بخش دوم :

 اربعین در قرآن و احادیث

 مأموریت های زائر امام حسین(ع) در اربعین

 

جلسه صد و سی و چهارم بخش اول:

اشاره به دو آیه و یک روایت مهم برای تشریح اساسنامه اربعین حسینی

 

جلسه صد و سی و چهارم بخش دوم:

اشاره به دو آیه و یک روایت مهم برای تشریح اساسنامه اربعین حسینی

 

جلسه صد و سی و پنجم بخش اول :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی

مراحل رشد انسان: تولد سخن

 

جلسه صد و سی و پنجم بخش دوم :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی

مراحل رشد انسان: تولد سخن

 

جلسه صد و سی و ششم بخش اول :

فلسفه نبوت و رویارویی با مکتب کفر و نفاق و گمراهی

 

جلسه صد و سی و ششم بخش دوم :

فلسفه نبوت و رویارویی با مکتب کفر و نفاق و گمراهی

 

جلسه صد و سی و هفتم بخش اول :

روان شناسی رشداز نگاه قرآن ومقایسه آن با نگاه جهان کفر
تشریح کلید واژه بیان
برشمردن 18 خصلت انسانی جوان و نقد نگاه غربی به جوان

 

جلسه صد و سی و هفتم بخش دوم :

روان شناسی رشداز نگاه قرآن ومقایسه آن با نگاه جهان کفر
تشریح کلید واژه بیان
برشمردن 18 خصلت انسانی جوان و نقد نگاه غربی به جوان

 

جلسه صد و سی و هشتم بخش اول :

از فتنه ی 88 تا برجام

 

جلسه صد و سی و هشتم بخش دوم :

از فتنه ی 88 تا برجام

 

جلسه صد و سی و نهم بخش اول :

ادامه موضوع تفاوت مفهوم نطق با بیان در نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه صد و سی و نهم بخش دوم :

ادامه موضوع تفاوت مفهوم نطق با بیان در نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه صد و چهل بخش اول :

نظام تعلیم و تربیت قرآنی، شرح صدر و شاخصهای آن

 

جلسه صد و چهل بخش دوم :

نظام تعلیم و تربیت قرآنی، شرح صدر و شاخصهای آن

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر