نظام شناسی جلسات 121تا130

1047 

جلسه صد و بیست و یکم بخش اول : تفاوت های عقل ملکوتی با ذهن

 

جلسه صد و بیست و یکم بخش دوم : تفاوت های عقل ملکوتی با ذهن

 

جلسه صد و بیست و دوم بخش اول : ادامه تفاوت های عقل ملکوتی با ذهن

 

جلسه صد و بیست و دوم بخش دوم : ادامه تفاوت های عقل ملکوتی با ذهن

 

جلسه صد و بیست و سوم بخش اول :

بحثی پیرامون نظام تعلیم و تربیت قرآنی (معرفی مبانی نظری تربیت قرآنی و پاسخ به شبهاتی پیرامون امکان تربیت دینی)

معرفی مکتب تربیتی اسلام برگرفته از مبانی متقن قرآنی و روایی معرفی ارکان مبانی نظری قرآنی

پاسخ به چند شبهه در باب مبنای نظریه تربیت دینی

 

جلسه صد و بیست و سوم بخش دوم :

بحثی پیرامون نظام تعلیم و تربیت قرآنی (معرفی مبانی نظری تربیت قرآنی و پاسخ به شبهاتی پیرامون امکان تربیت دینی)

معرفی مکتب تربیتی اسلام برگرفته از مبانی متقن قرآنی و روایی معرفی ارکان مبانی نظری قرآنی

پاسخ به چند شبهه در باب مبنای نظریه تربیت دینی

 

جلسه صد و بیست و چهارم بخش اول:

تبیین اینکه تمام قرآن در پنج موضوع تربیتی خلاصه شده است و از این پنج رکن خارج نیست:

1- حق (خداشناسی)

2- هستی شناسی

3- معرفت شناسی

4- انسان شناسی

5- امام شناسی (جامعه شناسی)

 

جلسه صد و بیست و چهارم بخش دوم:

تبیین اینکه تمام قرآن در پنج موضوع تربیتی خلاصه شده است و از این پنج رکن خارج نیست:

1- حق (خداشناسی)

2- هستی شناسی

3- معرفت شناسی

4- انسان شناسی

5- امام شناسی (جامعه شناسی)

 

جلسه صد و بیست و پنجم بخش اول :

الف. بحثی پیرامون حقایق و واقعیات

مفهوم «عارف» از منظر تعلیم و تربیت قرآنی مفهوم «معرفت» از منظر تعلیم و تربیت قرآنی

ب. ادامۀ بحث انسان شناسی اسلامی

معرفی قلب روحانی و کارکردهای آن معرفی ذهن

 

جلسه صد و بیست و پنجم بخش دوم :

الف. بحثی پیرامون حقایق و واقعیات

مفهوم «عارف» از منظر تعلیم و تربیت قرآنی مفهوم «معرفت» از منظر تعلیم و تربیت قرآنی

ب. ادامۀ بحث انسان شناسی اسلامی

معرفی قلب روحانی و کارکردهای آن معرفی ذهن

 

جلسه صد و بیست و ششم بخش اول : در اهمیت عید غدیر/ ولایت، قانون اساسی دین اسلام

 

جلسه صد و بیست و ششم بخش دوم : در اهمیت عید غدیر/ ولایت، قانون اساسی دین اسلام

 

جلسه صد و بیست و هفتم بخش اول :

الف. درس‌هایی از عاشورا

وظایف محبان و شیعیان مکتب حسینی در عصر حاضر چیست؟

ب. پاسخ به سؤالات دانش پژوهان

بحثی پیرامون فطرت و فطرت الله اراده و شاخص‌های آن

تفاوت اراده با امیال غریزی

 

جلسه صد و بیست و هفتم بخش دوم :

الف. درس‌هایی از عاشورا

وظایف محبان و شیعیان مکتب حسینی در عصر حاضر چیست؟

ب. پاسخ به سؤالات دانش پژوهان

بحثی پیرامون فطرت و فطرت الله اراده و شاخص‌های آن

تفاوت اراده با امیال غریزی

 

جلسه صد و بیست و هشتم بخش اول :

زیارت عاشورا، نقشه راه شیعه/ شرح فراز: اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ

 

جلسه صد و بیست و هشتم بخش دوم :

زیارت عاشورا، نقشه راه شیعه/ شرح فراز: اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ

 

جلسه صد و بیست و نهم بخش اول :

زیارت عاشورا، حول دو برنامه است:

تقرب و ولایت پذیری

برائت از دشمنان

 

جلسه صد و بیست و نهم بخش دوم :

زیارت عاشورا، حول دو برنامه است:

تقرب و ولایت پذیری

برائت از دشمنان

 

جلسه صد و سیم بخش اول : مفهوم تزکیه در نظام قرآنی

 

جلسه صد و سیم بخش دوم : مفهوم تزکیه در نظام قرآنی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر