نظام شناسی جلسات 101تا110

1085
 

جلسه صد و یکم بخش اول :

مفهوم دین، احکام و ویژگی‌های آن مأموریت‌های احکام جمعی نظام شرک و ویژگی‌های آن تفاوت نظام توحیدی با نظام شرک

 

جلسه صد و یکم بخش دوم :

مفهوم دین، احکام و ویژگی‌های آن مأموریت‌های احکام جمعی نظام شرک و ویژگی‌های آن تفاوت نظام توحیدی با نظام شرک

 

جلسه صد و دوم بخش اول :

جایگاه احکام جمعی در دین مبین اسلام آثار احکام جمعی تفاوت احکام فردی با احکام جمعی

 

جلسه صد و دوم بخش دوم :

جایگاه احکام جمعی در دین مبین اسلام آثار احکام جمعی تفاوت احکام فردی با احکام جمعی

 

جلسه صد و سوم بخش اول :

بحثی پیرامون استعاذه از شیطان رجیم ضرورت توجه به شیطان‌شناسی و شرک‌شناسی در نظام تعلیم و تربیت نظام شرک و اثرات آن در جامعه

 

جلسه صد و سوم بخش دوم :

بحثی پیرامون استعاذه از شیطان رجیم ضرورت توجه به شیطان‌شناسی و شرک‌شناسی در نظام تعلیم و تربیت نظام شرک و اثرات آن در جامعه

 

جلسه صد و چهارم بخش اول:

بحثی پیرامون روز ولنتاین «روز محبت» از منظر اسلام ادامۀ بحث نظام شرک

 

جلسه صد و چهارم بخش دوم:

بحثی پیرامون روز ولنتاین «روز محبت» از منظر اسلام ادامۀ بحث نظام شرک

 

جلسه صد و پنجم بخش اول :

فلسفۀ انتخابات از نگاه قرآن فلسفۀ رأی دادن و انتخاب کاندید از نگاه قرآن فلسفۀ کاندید شدن و نماینده شدن از نگاه قرآن

 ادامۀ بحث نظام شرک: انواع شرک

 

جلسه صد و پنجم بخش دوم :

فلسفۀ انتخابات از نگاه قرآن فلسفۀ رأی دادن و انتخاب کاندید از نگاه قرآن فلسفۀ کاندید شدن و نماینده شدن از نگاه قرآن

 ادامۀ بحث نظام شرک: انواع شرک

 

جلسه صد و ششم بخش اول :

تحلیلی بر انتخابات اخیر با رویکرد شناخت حق و باطل نتیجه انتخابات و وظایف ما

حال چه باید کرد؟

 

جلسه صد و ششم بخش دوم :

تحلیلی بر انتخابات اخیر با رویکرد شناخت حق و باطل نتیجه انتخابات و وظایف ما

حال چه باید کرد؟

 

جلسه صد و هفتم بخش اول :

بحثی پیرامون مشاوره و ویژگی‌های آن

آسیب شناسی حرفۀ مشاوره

 

جلسه صد و هفتم بخش دوم :

بحثی پیرامون مشاوره و ویژگی‌های آن

آسیب شناسی حرفۀ مشاوره

 

جلسه صد و هشتم بخش اول :

نظام تعلیم و تربیت ولایی و شاخص‌های آن تفاوت نظام ولایی با نظام طاغوت ضرورت نظام‌شناسی در جوامع اسلامی

بحثی پیرامون مفهوم غفلت و ذکر

 

جلسه صد و هشتم بخش دوم :

نظام تعلیم و تربیت ولایی و شاخص‌های آن تفاوت نظام ولایی با نظام طاغوت ضرورت نظام‌شناسی در جوامع اسلامی

بحثی پیرامون مفهوم غفلت و ذکر

 

جلسه صد و نهم بخش اول :

ادامه نظام تعلیم و تربیت ولایی

معرفی قوا و استعدادهای انسان از منظر تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه صد و نهم بخش دوم :

ادامه نظام تعلیم و تربیت ولایی

معرفی قوا و استعدادهای انسان از منظر تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه صد و ده بخش اول : ادامه نظام تعلیم و تربیت ولایی

 

جلسه صد و ده بخش دوم : ادامه نظام تعلیم و تربیت ولایی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر