نظام شناسی جلسات 91تا100

1056

 

 

 

جلسه نود و یکم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و یکم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و دوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و دوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و سوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و سوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و چهارم بخش اول: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و چهارم بخش دوم: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و پنجم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و پنجم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود و ششم بخش اول : ریشه یابی نظام شناسانه بر راهپیمایی اربعین

 

جلسه نود و ششم بخش دوم : ریشه یابی نظام شناسانه بر راهپیمایی اربعین

 

جلسه نود و هفتم : مقام لیلة القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و تجلیات ایشان در عالم رجعت

 

جلسه نود و هشتم بخش اول : مقام لیلة القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و تجلیات ایشان در عالم رجعت

 

جلسه نود و هشتم بخش دوم : مقام لیلة القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و تجلیات ایشان در عالم رجعت

 

جلسه نود و نهم بخش اول : مقام لیلة القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و تجلیات ایشان در عالم رجعت

 

جلسه نود و نهم بخش دوم : مقام لیلة القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و تجلیات ایشان در عالم رجعت

 

جلسه صد بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه صد بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر