نظام شناسی جلسات 71تا80

1044
 

جلسه هفتاد و یکم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و یکم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و دوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و دوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و سوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و سوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و چهارم بخش اول: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و چهارم بخش دوم: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و پنجم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و پنجم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و ششم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و هفتم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و هشتم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هفتاد و نهم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتادم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر