نظام شناسی جلسات 11تا20

1042

 

 

جلسه یازدهم بخش اول : نظام تکثرگرایی و حزبی

 

جلسه یازدهم بخش دوم : نظام تکثرگرایی و حزبی

 

جلسه دوازدهم بخش اول : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه دوازدهم بخش دوم : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه سیزدهم بخش اول : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه سیزدهم بخش دوم : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه چهاردهم بخش اول : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه چهاردهم بخش دوم : تحلیل چگونگی تغییر در فهم مردم از اسلام،ولایت و ولایت فقیه در جامعه امروز توسط نظام های سکولار

 

جلسه پانزدهم : نظام فرهنگی

 

جلسه شانزدهم بخش اول : نظام فرهنگی

 

جلسه شانزدهم بخش دوم : نظام فرهنگی

 

جلسه هفدهم بخش اول : نظام هنری

 

جلسه هفدهم بخش دوم : نظام هنری

 

جلسه هجدهم بخش اول : نظام هنری

 

جلسه هجدهم بخش دوم : نظام هنری

 

جلسه نانزدهم بخش اول : نظام هنری

 

جلسه نانزدهم بخش دوم : نظام هنری

 

جلسه بیستم بخش اول : نظام هنری

 

جلسه بیستم بخش دوم : نظام هنری

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر