فلسفه ابتلائات

1877

جلسه اول فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن و روايات درباره تبيين اسرار حوادثي مثل سيل و زلزله و...

 

جلسه دوم بيان تفاوت اجل مشروط و اجل مسمي- بيان تفاوت مفهوم قضا و قدر- سومين علت از دلايل ايجاد حوادث و بلاياي فردي و جمعي

 

جلسه سوم آنگاه كه مرگ و ميرها و درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي هدف ابتلائات الهي باشد- مفهوم بلا و ابتلاء از ديدگاه قرآن و روايات

 

جلسه چهارم آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و  درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي عنايات الهي نهفته باشد

 

جلسه پنجم آنگاه كه حوادث اعم از فردي و جمعي و طبيعي و غير طبيعي رنگ فتنه به خود بگيرد

 

جلسه ششم آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و  درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي رنگ عذاب به خود بگيرد

 

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر