عاشق شوید


«وَاصْبِرْ نَفْسكَ مع الَّذِينَ يَدْعونَ رَبهم...
مبارک باشد بر هر که در این آتش است»

ای که عاشق نه‌ای، حرامت باد
زندگانی که می‌دهی بر باد

0 نظر